Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
beacon
105.722 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 2
 
 
Notariële akte
Jacoba Tieri, eigenaresse te Brielle, wijk 3 nr. 70, weduwe van Matthijs Klein, in leven stadsbode , testeerde op 1-5-1816 tov notaris Helenus Marius van Andel te Brielle en wees daarbij als executeurs aan Kasper Frederik Herselman, ontvanger, en Lukas van der Haak, timmerman, beiden te Brielle. In hun plaats benoemt zij nu Kornelis Merkenburg, boekverkoper, en Adriaan Mattheus Brender a Brandis, eerste commies op het postkantoor, beiden te Brielle. Zij mogen een vergoeding declareren zoals die voor de Napoleontische wetten gebruikelijk was. Getuige Willem de Graaf, schoenmakersknecht.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
152
Aktedatum:
11/12/1816
Aard van de akte:
aanstelling executeur
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Jan David Rumph, ontvanger te Brielle, transporteert aan Kornelis de Jong, scheepstimmerman op de marinewerf te Hellevoetsluis, een huis aldaar op de Westzanddijk op nr. 79, verkocht voor f 1150. Belending: z. Arie Oudijk van Putten, n. Arie Scherpenberg, o. de straat, w. de Molenstraat. Akte gepasseerd in het logement De Prins van Wales te Hellevoetsluis, herbergier Hendrik Beier. Getuige Maarten van der Bijl, apotheker te Hellevoetsluis.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
145
Aktedatum:
23/11/1816
Aard van de akte:
transport
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
De regenten van het gasthuis te Brielle veilen landerijen.
- onder Oostvoorne
1. 233 R in de Adderhoek op nr. 11; koper Arie Looi, bouwman onder Oostvoorne, voor
f 125
2. 2 G 176 R aldaar nr. 23; koper als voren voor f 310
3. 2 G 23 R aldaar nr. 25, koper als voren voor f 249
4. 3 G 242 R in de Koepad op nr. 21; koper Herman Roskam, arbeider te Oostvoorne, voor
f 228
5. 1 G 213 R aldaar nr. 41; koper Arie van den Brand, bouwman onder Oostvoorne voor
f 265
6. 3 G 229 R aldaar nr. 47,; koper Arie Mondeling, bouwman te Oostvoorne voor f 602
7. 1 G 87 R in de Gijsenhoek op nr. 7; koper als nr. 5, voor f 129
- onder Rugge
8. 7 G 231 R in de Kloosterhoek op nr. 44; koper Leendert Arens Drogendijk, bouwman te Oostvoorne, voor f 777
- onder Rockanje
9. 2 G 156 R in Strijpe in de Vogelzang op nr. 7; koper Jan Dirks Mol, bouwman in de Tinte, voor f 362
Bij gecombineerde afslag worden de nrs. 1, 2 en 3 gekocht door Arie Looi vnd
de nrs. 4 en 6 door Antonie Hendrik van Kruine, koopman te Brielle
de nrs. 5 en 7 door Arie van den Brand vnd
nr. 8 als eerder
nr. 9 als eerder
Volgt (had eigenlijk moeten voorafgaan) de voorlopige toewijzing.
Inliggend het extract uit het verbaal van de gedeputeerde staten van Zuid-Holland, waarin toestemming wordt verleend tot verkoop over te gaan.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
139
Aktedatum:
05/11/1816
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Jobje Roskam, weduwe van Jan Hendriks Vermeulen, nu huisvrouw van Johannes Plooster, arbeider te Oostvoorne, verhuurt aan Willem Jans Vermeulen, mede arbeider aldaar, een huis, schuur en erf op de Hevering aldaar nr. 86 met 6 G 144 R erfpachtgrond, belast met erfpacht tbv de Vrouwe van Oostvoorne. Huurprijs f 56 per jaar.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
135
Aktedatum:
28/10/1816
Aard van de akte:
huurcontract
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 2
Zoeken in collecties