Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

105.738 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 10
 
 
Notariële akte1e Arendje Snoeij arbeidster wonende Rockanje eerder weduwe van Pieter Oudwater en laatst weduwe van Dirk de Winter, met wie zij in g.v.g. gehuwd is geweest, 2e Kornelis Lensvelt arbeider wonende Nieuwenhoorn, voor zich als in g.v.g. gehuwd met Neeltje de Winter, voorts als voogd over Pleun en Johanna de Winter, beiden minderjarig, verder als mondeling lasthebber van a,. Kornelis Vlielander arbeider wonende Nieuwenhoorn als in g.v.g. gehuwd met Kornelia Elisabeth de Winter, b. Willem de Winter arbeider wonende Rozenburg, 3e Jan van de Polder melkboer wonende Rockanje aks toeziend voogd over bovenvermelde minderjarigen, welke Neeltje, Kornelia, Elisabeth, Willem en de minderjarigen Pleun en Johanna de Winter hiervoor genoemd, zijn kinderen en enige erfgenamen volgens de wet van wijlen genoemde Dirk de Winter op 24/03/1875 overleden Rockanje, geboren uit zijn vroeger huwelijk met wijlen Johanna van de Polder.Zij verkopen in het openbaar koeien aan Willem Rietdijk bouwman wonende Rockanje, Willem Kruik bouwman te Oostvoorne, kalveren, een varken aan Arendje Snoeij arbeidster te Rockanje, een mestput aan Jacob Koome bouwman Rockanje en verder roerende goederen tot een totaal bedrag van f. 504,70.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
85
Aktedatum:
28/04/1875
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteGeorge Frederik Lette burgemeester van Brielle, Oostvoorne en Rockanje wonende Brielle als mondeling gemachtigde van Martiana Hoijer zonder beroep wonende Utrecht weduwe van Willem Lodewijk Joost Spoor verhuurt in het openbaar enige percelen weiland hierna te vermelden en wel gelegen binnen Oostvoorne in de polder Oud Kleijburg 1e. 1 bunder 90 roeden weiland sectie B nr 28 aan Leendert van der Linde bouwman wonende Nieuwenhoorn om f.231,70, 2e 1 bunder 94 roeden 70 ellen weiland sectie B nr 29 aan Pleun Schuddebeurs bouwman wonende Nieuwenhoorn om f. 148,39, 3e 2 bunders 24 roeden 10 ellen weiland sectie B nrs 23 en 24 aan Roeland Boender bouwman wonende Rockanje om f. 195,20, 4e 1 bunder 8 roeden 40 ellen weiland secte B nr 22 aan Leendert van Toledo bouwman wonende Rockanje om f. 84,98, 5e 77 roeden 30 ellen weiland sectie B nr 21 aan Leendert van Toledo voornoemd om f. 72,38, 6e 1 bunder 4 roeden weiland sectie B nr 20 aan Izaak van Heijzen melkboer wonende Oostvoorne om f.110,97, 7e 1 bunder 32 roeden 70 ellen weiland sectie B nr 190 aan Izaak van Heijzen voornoemd om f. 158,93, 8e 1 bunder 17 roeden 50 ellen weiland sectie B nr 18 aan Jacob Veldhoen sleper wonende Brielle om f. 120,26, 9e 1 bunder 37 roeden 80 ellen weiland sectie B nr 27 aan Izaak van Heijzen voornoemd om f. 168,04, 10e 1 bunder 12 roeden 40 ellen weiland sectie B nr 26 aan Izaak van Heijzen voornoemd om f. 122,38, 11e 87 roeden 90 ellen weiland sectie b nr 25 aan Adrianus Oranje melkboer wonende Oostvoorne om f. 99,53 en 12e 1 bunder 14 roeden 70 ellen sectie B nr 17 aan Rochus Varekamp winkelier wonende Brielle om f. 102,41. Totaal verhuurd om f.1615,17.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
83
Aktedatum:
26/04/1875
Aard van de akte:
huurcontract
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteRoyement van een hypothecaire inschrijving tbv Martinus van der Lugt Melsert te Brielle en tlv Pieter Veenenbos aldaar. Brevet akte
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
82
Aktedatum:
22/04/1875
Aard van de akte:
consent
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte1e Arij van den Brand bouwman wonende Oostvoorne, 2e Job van den Brand bouwknecht wonende Brielle voor zich en als toeziend voogd over de na te noemen Arendje van der Hoek, 3e Leendert van den Brand bouwknecht wonende Oostvoorne, voor zich en als gemachtigde van a. Jacob van Beek Jansz. arbeider wonende Oostvoorne als in g.v.g. gehuwd met Arendje van den Brand, b. Arie van den Brand bouwknecht wonende Oostvoorne, c. Marinus Verhoeff arbeider wonende Oostvoorne als in g.v.g. gehuwd met Geertje van den Brand, zijnde gemelde Leendert, Arendje, Arie en Geertje van den Brand kinderen geboren uit het huwelijk van Hadde van den Brand overleden 22/12/1872 en Geertje Roeloffs arbeidster wonende Oostvoorne, 4e Johannes van den Brand bouwman wonende Rockanje, 5e Arie van der Hoek varensgezel wonende Brielle, 6e Leendert Pietersz. van der Hoek herbergier wonende Brielle als vader-voogd over Arendje van der Hoek minderjarig welke met de meergenoemde Arie van der Hoek kinderen zijn geboren uit het huwelijk van Leendert Pietersz. van der Hoek voornoemd en wijlen Arendje van den Brand overleden Oostvoorne op 16/11/1861. De genoemde Arij, Job, Johannes, wijlen Hadde en wijlen Arendje van den Brand zijn kinderen geboren uit het huwelijk van wijlen Arendje Oudwater in leven bouwvrouw gewoond hebbende te Oostvoorne en ald. overleden op 31/12/1871 en wijlen Arij van den Brand in leven bouwman gewoond hebbende Oostvoorne en ald. overleden op 30/07/1829. Zij gaan over tot de openbare verkoop van verschillende roerende goederen en levende haaf, toebehorende tot de nalatenschap van wijlen genoemde Arendje Oudwater en wel paarden aan Arij van den Brand bouwman Oostvoorne,Jan Langendoen, bouwman ald., Jacob Mol opzichter te Rozenburg, Kornelis Wildenboer, bouwman Zwartewaal, Johannes van den Brand bouwman Rockanje, Jan Kwak, bouwman te Oostvoorne en Izaak Snoeij melkboer Rockanje, Doe Rietdijk bouwman Oudenhoorn, koeien aan Arij van den Brand voornoemd, Antonie Assenberg Leendertsz. ,
Vervolg akte:
bouwman Oostvoorne, een twee-jarige stier aan Dirk van der Sluijs bouwman Brielle, een zwartbonte kalfschot aan Leendert Dedert bouwman Oostvoorne, een blauwbonte dito aan Arij van den Brand voornoemd, een witte kalfschot aan Leendert Andeweg bouwman Goudswaard, een geeste schot aan Jacob Rietdijk bouwman Rockanje, twee twee-jarige ossen aan Andries Poldervaart koopman Vierpolders, kalfvaarzen aan Jacob Weeda bouwman Zuidland, Arend Vermaat bouwman Oudenhoorn en Jan Dedert bouwman Rockanje, kuishokkelingen aan Arij van den Brand voornoemd, Marinus van Buuren melkboer Oostvoorne; Arij van Toledo Dirkzoon, melkboer ald., Adrianus Rodenburg koopman wonende Zuidland, Willem Kruik bouwman Oostvoorne, kalveren, varkens aan Leendert van der Hoek Pietersz. herbergier Brielle en 4 varkens aan Segert de Kievit melkboer Abbenbroek en een mestput aan Kornelis Marinus Rijpstra bouwman wonende Oostvoorne, verder roerende goederen. Totaal verkocht om f. 10.191,70.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
81
Aktedatum:
22/04/1875
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 10
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties