Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
105.722 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 10
 
 
Notariële akte
Mr. Willem Hoijer, baljuw van Brielle, voor zich en zijn broer Francois Hoijer te Amsterdam, samen voor 5/8 in 1/31 deel eigenaars van de nieuwe bedijking van Stellendam tussen Goeree en Overflakkee, machtigt Jan Jacob Cau, Hendrik baron Collot d'Escury, Gerrit Emaus en Johannes Eusebius Voet tot het negotiëren van 2/3 van de kosten van bedijking.
Rol:
Genoemd
Aktedatum:
08/03/1803
Aard van de akte:
procuratie
Naam notaris:
Johannes Brouwer
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Mutueel testament van Leendert Voormeer en Tona de Baan, echtelieden te Brielle. Zij zijn beneden f 2000 gegoed. Seclusie weeskamer. Getuigen Jacob Langstraat en Roeland van Buren. In marge: testateur overleed op 7-9-1830.
Rol:
Genoemd
Aktedatum:
07/01/1803
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Johannes Brouwer
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Franstalige akte. Mr. Willem Hoijer, baljuw, en mr. Peter Hendrik Hoogh, raad, beiden te Brielle, verklaren dat zij goed gekend hebben Jean Charles van Alderwereld, in leven raad en burgemeester van Delft en aldaar overleden op 20-6-1790. Na zijn overlijden is geen inventaris opgemaakt. Hij laat drie zoons na: Willem Pieter van Alderwereld, Rugier van Alderwereld en Gaspar van Alderwereld.
Rol:
Genoemd
Aktedatum:
30/07/1803
Aard van de akte:
depositie
Naam notaris:
Johannes Brouwer
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Gerby Beukelaar Kluit weduwe van Johannes van Rossen zonder beroep en Kornelis Johanne van Rossen winkelier beiden wonende Hellevoetsluis in het huis cohiernr 68 verkopen aan Jacob Struit en Willem Reedijk beiden voerlieden wonende mede te Hellevoetsluis 2 bunder 91 roe 16 el weiland binnen Nieuwenhoorn in de hoek genaamd Oudjaar nr 18. De koopprijs bedraagt 1200 gld te betalen op 15/01/1826. Waarborg het gekochte.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
114
Aktedatum:
29/12/1825
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
Leendert Plooster
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 10
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties