Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
105.722 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 9
 
 
Notariële akte
Testament van Augustinus van der Krap te Brielle. Hij is beneden f 50 000 gegoed. Universeel erfgename is zijn enige dochter Kommerina Jacoba van der Krap, weduwe van mr. Johan Gerard van Oldenbarnevelt genaamd Tulling of bij haar vooroverlijden zijn twee kleindochters Johanna Katharina Elisabeth van Oldenbarnevelt genaamd Tulling en Anna Charlotta Emilia van Oldenbarnevelt genaamd van Hemert. Als testateurs huisvrouw Maria de Heer nog in leven is dient haar de legitieme te worden uitgekeerd en krijgt zij levenslang het vruchtgebruik van de gehele nalatenschap. Executeurs/voogden zijn Leonard Gabriel van Oosten, Johannes van der Schild en mr. Helenus Marius van Andel, allen te Brielle. Seclusie weeskamer.
Rol:
Genoemd
Aktedatum:
11/08/1803
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Johannes Brouwer
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Testament van Jacob Vrij en Bartha de Raad, echtelieden te Brielle. Zij zijn gegoed beneden f 2000. De man stelt zijn vrouw tot universeel erfgename en institueert hun eventuele kinderen in de legitieme. De vrouw prelegateert aan haar zoon Gerrit Jan Kuvé f 50. Dezelfde en nog Hendrika Kuvé en Josef Kuvé zijn kinderen uit haar eerder huwelijk met Josef Kuvé. Zij erven naast haar tegenwoordige man en hun beider eventuele kinderen ieder een kindsdeel. Voogden zijn Jan Vrij te Zwartewaal en Kornelis Vrij in Nieuwenhoorn. Seclusie weeskamer.
Rol:
Genoemd
Aktedatum:
04/08/1803
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Johannes Brouwer
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Willem Lodewijk van Ingen, kapitein-ingenieur in dienst van de Republiek, in garnizoen te Brielle, machtigt zijn huisvrouw Johanna Amelia Berg te Breda om naast haar broer en zusters als erfgenamen van hun vader F.I.A.Berg procuratie te verlenen aan Johannes Lambertus Bekkers te Venlo, om te treden in hun belangen in de nalatenschap van Agnes Maria Bagelaar, in leven huisvrouw van Daniel Sappius te Venlo.
Rol:
Genoemd
Aktedatum:
07/07/1803
Aard van de akte:
procuratie
Naam notaris:
Johannes Brouwer
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Compareren Gabriel Leonard van Oosten te Brielle en Jan Jacob Hofmeister wonend te Breda, executeurs van het testament van mr. Andreas van der Sluis en voogden over diens minderjarige erfgenamen. Tweede comparant is getrouwd met de universeel erfgename Margaretha Johanna de Mei, enige nagelaten dochter van Jacoba Katharina Knuise, eerst weduwe van Leendert de Mei, laatst huisvrouw van Andreas van der Sluis. Comparanten zullen de begrafenis verzorgen maar behouden zich tav al of niet aanvaarden van de nalatenschap alle rechten voor.
Rol:
Genoemd
Aktedatum:
03/06/1803
Aard van de akte:
non prejudicie
Naam notaris:
Johannes Brouwer
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 9
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties