Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

105.738 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 9
 
 
Notariële akte1e Kornelis Klok bouwman wonende Oostvoorne als vader-voogd over Jan, Izaak, Jacob, Arie en Pleuntje Klok minderjarige kinderen geboren uit zijn huwelijk met Jannetje Elderkamp overleden te Oostvoorne op 25/01/1862, welke Jannetje Elderkamp was enig kind van Jobje Klittenberg op 13/11/1874 overleden te Oostvoorne uit haar huwelijk met Izaak Jansz. Elderkamp aldaar overleden op 01/10/1872, zijnde gemelde minderjarigen alzo de enige erfgenamen volgens de wet van gemelde hun grootouders; 2e Arij Poldervaart metselaar wonende Oostvoorne als toeziend voogd over bovengenoemde minderjarigen. Zij verkopen in het openbaar verschillende roerende goederen behorende tot de nalatenschappen van bovengenoemde Jobje Klittenberg en Izaak Jansz. Elderkamp, waaronder paarden aan Kornelis Huijsman arbeider te Oostvoorne, Kornelis Klok bouwman aldaar en Leendert Dedert bouwman aldaar en koeien aan Maarten Vermaat bouwman te Zwartewaal, Marinus Dingemans bouwman te Oostvoorne, Teunis Stolk melkboer te Brielle, Jacob Veldhoen sleper te Brielle, een roodbonte kalfvaars aan Petrus Luijendijk melkboer te Vierpolders, een tweejarige os aan Jacob Rietdijk bouwman te Rockanje, een hokkeling stier aan Jacob van Piershil bouwman te Zwartewaal,en dito aan Kornelis Klok voornoemd,kalveren, een mestput aan Kornelis Klok voornoemd en verder roerende goederen tot een totaal bedrag van f. 2874,65.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
91
Aktedatum:
04/05/1875
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte1e Jannetje van Alphen zonder beroep wonende Brielle weduwe van Simon van Pelt, met wie zij in g.v.g. gehuwd is geweest, 2e Marius Adrianus van Eijsden smid wonende Brielle als in g.v.g. gehuwd met Pieternella Clasina van Pelt. Zij verkopen aan Anna Adriana van Pelt zonder beroep echtgenote van en in g.v.g. gehuwd met Adriaan van Dis koopman beiden wonende Brielle welke koop door haar man wordt geaccepteerd: een huis en erf gelegen binnen Brielle aan de noordwestzijde van de Voorstraat wijk 3 nr 79, groot 1 roede 74 ellen sectie B nr 387 waarin de koopster als mede-erfgename van haar vader voor 1/4e gerechtigd is, door de overledene Simon van Pelt in eigendom verkregen bij akte van transport op 02/07/1827 voor nts L.M. van Kruijne te Brielle verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Brielle op 26/07/1827 in deel 28 nr 15. De koopprijs bedraagt 400 gld voor het gehele perceel, alzo voor het verkochte gedeelte 300 gld, welke gelden verkopers verklaren van Adriaan van Dis te hebben ontvangen, waarvoor kwijting bij deze.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
89
Aktedatum:
03/05/1875
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteJob Rietdijk mr broodbakker wonende Zwartewaal verkoopt zijn zoon Imand Rietdijk mr broodbakker wonende Zwartewaal een huis en erf gelegen binnen de gemeente Zwartewaal in het dorp groot 1 roede 78 ellen nr 525, door verkoper verkregen uit de boedel bestaande hebbende tussen hem en wijlen zijn vrouw Dirkje Vogelaar blijkens akte van scheiding op 14/09/1874 voor zelfde nts verleden. De koopprijs bedraagt 1400 gld welk bedrag koper aan verkoper verschuldigd blijft tegen een rente van 5% per jr met 1e hypotheek op het gekochte.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
88
Aktedatum:
03/05/1875
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteTestament van Kornelia Claus zonder beroep gehuwd met Modestus Josephus Spiessens schoenmaker beiden wonende Brielle. Zij herroept alle voorgaande testamenten en benoemt tot enig erfgenaam haar genoemde man. Mocht deze voor haar te zijn overleden dan benoemt zij tot enig erfgenaam Johannes Claus minderjarig wonende Brielle bij de burgerlijke stand der gemeente Nijmegen aangegeven als te zij geboren uit haar Cornelia Claus op 16/07/1865 en die zij verklaart bij deze te erkennen als haar natuurlijke zoon.
Vervolg akte:
Testament van Kornelia Claus zonder beroep, gehuwd met Modestus Josephus Spiessens schoenmaker beiden wonende Brielle. Zij herroept alle voorgaande testamenten en benoemt tot enig erfgenaam haar genoemde echtgenoot. Mocht deze voor haar zijn overleden benoemt zij tot enig erfgenaam Johannes Claus minderjarig wonende te Brielle, bij de Burgerlijke Stand der gemeente Nijmegen aangegeven als te zijn geboren uit Cornelia Claus te Nijmegen op 16-07-1865 en die zij verklaart als haar natuurlijke zoon te erkennen. In margine de testatrice is overleden te Brielle op 09/10/1888.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
87
Aktedatum:
29/04/1875
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 9
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties