Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

8.780 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 8
 
 
Notariële akteAdriaan Pieter Anthonie Hein handelsgeèmployeerde wonende te Batavia is schuldig aan Leendert Pieter van den Blink candidaat notaris wonende te Brielle 10.000 gulden wegens geleend geld tegen een rente van 5% per jr. Waarborg 13 bunders 44 roeden 50 ellen Rietbroek en weiland gelegen te Rockanje polder Strijpe sectie C nrs 461, 462, 488, 495, 1037 en 503 in polder Sint Anna sectie D nummers 154 en 155 en 12 bunders weiland en rietland gemeente Geervliet polder Simonshaven kadastrale sectie C nummers 464 t.m 466, 470, 471, 473, 474, 489 en 467 en onbelast.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
57
Aktedatum:
23/04/1886
Aard van de akte:
schuldbrief
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteJohannes Dagevos van Rij Senior koopman wonende te Brielle hierna te noemen verkoper die verkoopt aan Jan van Rij winkelier wonende Brielle hierna te noemen koper die van verkoper koopt het huis en erf te Brielle aan de hoek van het Maarland en oostzijde der Voorstraat volgens de kadastrale legger dier gemeente in sectie B nummer 1776 als huis en erf groot 2 roeden 45 ellen. De koopsom bedraagt 3000 gld welk bedrag koper aan verkoper verschuldigd blijft doch te zullen betalen binnen drie maanden na opeising en tegen een rente van 5 % pj.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
56
Aktedatum:
23/04/1886
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteMr Benjamin Marius Vlielander advocaat bij de Hoge Raad wonende den Haag hierna te noemen verkoper verkoopt aan Johan Wilhelm Hein burgemeester van Nieuw Hellevoet, Nieuwenhoorn en Rockanje wonende Nieuw Hellevoet hierna te noemen koper die van verkoper koopt 1. de Ambachtsheerlijkheid Rockanje, Sint Annapolder en het Schapengors met al deszelfs rechten en gerechtigheden, speciaal met het recht van aanstelling van Schout, schepenen, secretaris en bode en met het recht van approbatie en improbatie van Predikanten 2. Twee kerkbanken in de Nederlandsche hervormde kerk te Rockanje.De koopprijs bedraagt 35 gld welk bedrag verkoper van koper heeft ontvangen, waarvoor kwijting bij deze.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
55
Aktedatum:
20/04/1886
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteTestament van Arij Kooij zonder beroep wonende Nieuwenhoorn.Hij herroept zijn beschikkingen gemaakt bij akte op 01-02-1886 voor zelfde notaris gepasseerd. Hij Arij Kooij ten vervolge van zijn testament op 15-10-1883 voor zelfde notaris verleden legateert aan Grietje Looij zonder beroep wonende Nieuw Hellevoet gehuwd met Kommer Nieuwland arbeider aldaar de percelen weiland door testateur aangekocht in het vorige jaar van Dirk Lammers te Nieuw Helvoet groot 2 bunders 33 roeden 70 ellen gelegen onder de gemeente Nieuw Hellevoet kadastraal bekend sectie B nummers 146, 2147, en 562.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
54
Aktedatum:
12-04-1886
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
Pagina: 8
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties