Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

13.278 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 8
 
 
Notariële akteAnna Genser arbeidster wonende Spijkenisse zo voor zich als weduwe van Peter Arnoldus van Merwijk gewoond hebbende en overleden Spijkenisse 18/11/1847 met wie zij in g.v.g. gehuwd was geweest en als erfgename van haar man krachtens diens testament verleden op 05/07/1845 voor nts Kraijenhoff van de Leur te Zuidland en als moeder voogdes over Maria Elizabeth, Johanna, Jacobus en Wilhelmus van Merwijk minderjarige kinderen uit voormeld huwelijk en Henricus Genser kleermaker wonende Klaaswaal als toeziend voogd verkopen in het openbaar de volgende onroerende goederen gelegen te Spijkenisse als 1e een huis, schuur en erf groot 6 roeden 14 ellen in sectie D nr 350 hoogste bieder Pieter Kwak om 600 gld, 2e een huis, schuur en erf aldaar groot 3 roeden 50 ellen sectie D nr 351 hoogste bieder Jan Genser koopman wonende Rhoon om 280 gld en 3e een tuin gelegen aldaar in de polder Braband, groot 15 roeden 10 ellen sectie D nr 90 door Kwak voornoemd om 280 gld. Vervolegsn wordt overgegaan tot de afslag. Perceel 1 door Jan Koornneef wagenmaker wonende Spijkenisse om 1200 gld, perceel 2 Anna Genser om 450 gld en perceel 3 door Pieter Verweel tuinman wonende Spijkenisse om 305 gld.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
66
Aktedatum:
09/04/1851
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteArie Vlielander burgemeester van en wonende Numansdorp en Jean de Rouville procureur wonende Brielle als lasthebber van Kornelia Oprel grondeigenaresse wonende Brielle zo voor zich als in g.v.g. gehuwd geweest met Lucas Rademaker, gewoond hebbende en op 01/05/1831 te Brielle overleden, mitsgaders als erfgename van haar man krachtens zijn testament op 07/03/1815 voor nts Mr Kraijenhoff van de Leur te Brielle en van Leendert Jacobus Rademaker bouwman wonende Brielle, van Lucas Rademaker bouwman wonende Oostvoorne, van Kornelis Rademaker zonder beroep wonende Amsterdam, van Christoffel Jan Holtzapffel evangelisch-luthers predikant wonende Woerden vroeger weduwnaar van en zonder huwelijkse voorwaarden gehuwd geweest met Margaretha Helena Rademaker, gewoond hebbende te Woerden en op 14/06/1843 te Brielle overleden als erfgename van zijn vrouw en als vader-voogd over zijn minderjarige kinderen Christoffel Jan Christiaan, Lucas Kornelius en Petrus Holtzapffel en met wijlen hun op 23/10/1843 in de ouderdom van 3 jr overleden zuster Kornelia Margaretha Helena Holzapffel enige erfgenamen van hun moeder en deze met hun vader en hun zuster van halven bedde Jacomina Hillegonda Christofora Holzapffel enige erfgenamen van genoemde Kornelia Margaretha Helena Holzapffel en eindelijk nog in betrekking van vader en voogd van genoemde Jacomina Hillegonda Christofora Holzapffel enig kind van hem en zijn 1e vrouw Anna Maria de Lagh, van Wilhelm Diederich Statius Muller predikant wonende Zutphen gehuwd met Iserina Johanna Rademaker, van Ernst August Brunner predikant wonende Oudewetering gehuwd met Maartje Jacoba Rademaker, van Lambert Martinus Tijl assuradeur wonende Amsterdam gehuwd met Klasina Dina Rademaker. Leendert Jacobus Rademaker voornoemd als gemachtigde van 1e. Wilhelm Diederich Statius Muller als toeziend voogd over de minderjarige kinderen van genoemde Christoffel Jan Holtzapffel en van Hendrik Schreij thans zonder beroep wonende Amsterdam als toeziend voogd over genoemde
Vervolg akte:
118, hoogste bieder Martinus van der Lugt Melsert ontvanger stedelijke belastingen Brielle om 1875 gld voor zich of nader te noemen meester en 49e een stal en pakhuis van ouds genaamd de jonge Valcken op de Turfkade wijk 1 nr 100, voor het geheel kad. bek. tewr grootte van 1 roede 50 ellen sectie B nr 118 hoogste bieder Jan Welman koopman Brielle om 820 gld. Volgende akte 22/04/1851 nr 74. De percelen worden opnieuw opgehangen en afzonderlijk geveild en daarna in combinatie, met als resultaat dat de nrs 1 t/m 32 zijn gekocht door IJman Dirk Christiaan Suermondt de massa om 75.502 gld 60 ct, perceel 33 Mr Sebastiaan Hendrik Lette om 2846 gld 50 ct, perceel 34 Jan Moerman, Leendert van Buuren en Leendert Heindijk ieder voor een gelijk aandeel, de massa om 2387 gld 70ct, perceel 35 Johannes Arkenbout de massa om 1500 gld 48 ct, percelen 36 en 37 Leendert van der Hoek om 2263 gld 5 ct, 38e door Kornelia Oprel de massa om 16.908 gld 56 ct, 39e Johannes Los de massa om 1620 gld, 40e Lena Ouwater de massa om 2008 gld 16 ct, 41e Kornelis Stolk de massa om 2713 gld 19 ct, 42e Hendricus Theodorus Hoijer de massa om 3778 gld 56 ct, 43e Benjamin Marius Vlielander Hein de massa om 2957 gld 19 ct, 44e Hendrik van der Steen de massa om 1178 gld 88 ct, 45e Willem Schoon de massa om 874 gld 13 ct, 46e Jacob van den Ban de massa om 2250 gld 60 ct, 47e Jacob Bijlaard de massa om 145 gld, 48e Kornelia Oprel de massa om 2600 gld, 49e het pakhuis de firma de Vlaming en Bisdom om 550 gld en de stal aan Leendert Visser om 350 gld. De hele massa om 122.506 gld en 60 ct.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
59
Aktedatum:
01/04/1851
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteMr Sebastiaan Hendrik Lette advocaat wonende Brielle als lasthebber van Hendrik Rademaker vroeger smid en thans zonder beroep wonende Geervliet verkoopt in het openbaar een huis en erf binnen Brielle aan de zuidzijde van de Pieteresse of Kaijestraat wijk 1 nr 150 en kad. bek. sectie B nr 149 groot 79 ellen, aan Rademaker in eigendom opgekomen bij akte van transport op 22/06/1827 voor zelfde nts gepasseerd, waarvan geen overschrijving heeft plaats gevonden. Hoogste bieder Kornelis Leenderts Rietdijk op 200 gld. Volgende akte 04/12/1846 nr 188. Het perceel wordt opgehangen op 700 gld en afgeslagen en gemijnd door Hendrik de Vos kuiper wonende Brielle op 240 gld.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
182
Aktedatum:
27/11/1846
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteFranstalige akte. Compareren:
- Jannetje Hoogwerf te Nieuwenhoorn, weduwe van de op 17 juli 1812 overleden Aart Arkenbout, mede als voogdes over haar kinderen Annetje Arkenbout en Hugo Arkenbout,
- Dirk Arkenbout, bouwknecht te Nieuw Helvoet, Kornelis Arkenbout, bouwman te Nieuwenhoorn, Leendert Mastenbroek, bouwman te Rockanje, als in huwelijk hebbend Helena Arkenbout, en Jan Klok, bouwman te Rockanje, als in huwelijk hebbende Maria Arkenbout, allen meerderjarige kinderen van genoemde Aart Arkenbout uit eerste huwelijk met Maria Groen
- Leendert Mastenbroek als voogd over Pieter Arkenbout en Johannes Arkenbout, minderjarige kinderen uit bedoeld eerste huwelijk.
Zij veilen vee, gerei en meubilaire goederen. Getuigen zijn Jacob Verwei, bouwman in de Struiten en Leendert Vermeer, voerman te Brielle.
Kopers: Pieter Konijnendijk, molenaar in de Korendijk, Bart Korteweg, bouwman op Goeree, Marinus Lamper, bouwman in Sommelsdijk, Johannes Aarnouts But, bouwman in Sommelsdijk, Willem Scheigrond, bouwman in Nieuwenhoorn, Herman Roskam, bouwman in Nieuwenhoorn, Aarnout van der Meer, bouwman in Nieuwenhoorn, Kornelis Both, bouwman in Dirksland, Arie Luiendijk, bouwman in het Nieuwland, Aart Hoogwerf, koopman in Strijen, Jan Born, bouwman in Middelharnis, Leendert Braat, bouwman in IJsselmonde, Leendert Koole, bouwman in Pernis, Klaas Deugd, bouwman in Nieuw Helvoet, Arie van Rij, koopman te Zuidland, Hendrik Witte, voerman in Brielle, Andries Stolk, bouwman in Oud-Beijerland, Wouter Boeser, bouwman in Nieuwe Tonge, Arie Hooghart, bouwman in Nieuw Helvoet, Kommer de Knegt , Jacob van der Bil, ontvanger te Nieuwenhoorn, Arie van der Hoeven, bouwman te Nieuwenhoorn, Adriaan Knops, koopman in Dirksland, David de Vries, slager te Brielle, Jan Herwijnen, bouwman in Zuidland, Arie Kok, koopman in Zuidland, Jan de Kok, bouwman in Zuidland, Benjamin Vlielander te Rockanje, Pieter van der Sluis, molenaar te Nieuwenhoorn, Jan Went, herbergier te Nieuwenhoorn, Johannes Vinke, bouwman
Vervolg akte:
Egbert van der Kamp te Hellevoetsluis. Totale opbrengst in drie veilingdagen f 15 800.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
111
Aktedatum:
29/04/1813
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Arnoldus Brocx
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 8
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties