Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

105.723 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 8
 
 
Notariële akteJohannes Bakelaar wonend onder Melissant machtigt Willem van Tiel, procureur voor de Staten van Holland, in zijn zaak contra Gerrit Voordijk. Getuige Johan Teeuwis Suidhoek
Rol:
Genoemd
Aktedatum:
26/05/1692
Aard van de akte:
procuratie
Naam notaris:
Paulus van Brakel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteTestament van Johanna Gresse te Brielle, weduwe van Ahasuerus Bresser, in leven oud-raad en oud-burgemeester van Brielle. Zij is beneden f 50 000 gegoed. Haar grafkelder in de St. Catharijnekerk te Brielle mag gedurende 50 jaar niet worden geopend, gerekend vanaf de dag van haar begrafenis. Mocht die elders plaatsvinden, dan gerekend vanaf heden. Een en ander ongeacht de daaraan verbonden extra kosten. Aan Aletta Dorsman geboren Buring en aan de bij haar wonende dienstmeid Sara Pille moet het legaat van f 500 ieder worden uitbetaald, zoals bepaald in het mutueel testament van haar en haar man dd 25-9-1794 gemaakt voor het gerecht van IJsselstein. Zelf legateert zij nog f 300 aan Marijtje Kreuger, vroeger bij haar in dienst, nu wonend te Utrecht. Als zij weer bij testatrice zou komen wonen wordt dit bedrag verhoogd tot f 500. Haar kleding (niet haar sieraden) legateert zij aan haar nicht Anna Maria Bresser, weduwe van dr. Dreux te Utrecht, dochter van haar zwager Dirk Bresser, in leven predikant te Noorden. De neven van de zijde van haar man legateert zij diens kleding. Aan haar zwager Lambertus Bresser en diens huisvouw D. Brand wonend in Den Bosch legateert zij f 2000. Aan de drie kinderen van haar zwager Johannes Stefanus Bresser te Utrecht legateert zij f 1000 samen. Gelijk bedrag aan de drie nagelaten kinderen van haar zwager Dirk Bresser, in leven predikant te Noorden. Gelijk bedrag aan de drie kinderen van haar schoonzuster Maria Bresser, uit huwelijk met B. Tichelman te Vianen. Laatste vier legaten uit de helft van haar boedel te voldoen Deze helft gaat naar haar neven Marinus Bresser en Johannes Stefanus Bresser te Utrecht, kinderen van haar zwager Gerrit Bresser uit huwelijk met Johanna van Nee.
Verder legateert zij f 1000 aan Geertrui Hadewina Klessenaar, dochter van Volkera Doorschot uit huwelijk met C.H. Klessenaar, apotheker in Den Haag. Nog f 1000 aan Martinus de Ruiter, zoon van Klara de Wi uit huwelijk met Huibert de Ruiter, nu wonend in Brielle.
Vervolg akte:
Deze beide legaten zijn te voldoen uit de wederhelft van haar nalatenschap, waarvan de universele erfgenamen zijn haar oom Josef de Veer te Noordwijk en diens vrouw Elisabeth Margaretha Junie, haar oom Johannes de Veer in Den Haag en haar oom Pierre de Veer in Den Haag. Executeurs/voogden zijn Adriaan Mattheus de Wit en Johannes van der Minne, beiden te Brielle. Seclusie weesmeesters.
Rol:
Genoemd
Aktedatum:
10/11/1798
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Johannes Brouwer
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteJan Willem Fransen en Maria de Faijan, echtelieden te Brielle, bekennen aan hun zuster Adriana du Faijan, weduwe van Christiaan Hendrik Donner te Brielle, een schuld van f 600. Zij zullen deze schuld aflossen uit het pensioen van de man en het aandeel in de jaaropbrengst van hetgeen hun vader Antonie du Faijan fidei-commis naliet.
Rol:
Genoemd
Aktedatum:
29/10/1798
Aard van de akte:
schuldbrief
Naam notaris:
Johannes Brouwer
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteMr. Adriaan Mattheus de Wit, oud-raad in de vroedschap van Brielle, machtigt J. C. Forsbeek te Amsterdam tot transport van vier obligaties, hem aangekomen van zijn vader Wijnand de Wit, gewoond hebbend te Rotterdam.
Rol:
Genoemd
Aktedatum:
14/10/1798
Aard van de akte:
procuratie
Naam notaris:
Johannes Brouwer
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 8
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties