Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

105.738 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 8
 
 
Notariële akteHendrik Louis Mijnard van Kruijne notaris wonende Brielle en Leendert Rietdijk arbeider wonende Oostvoorne respectievelijk curator en toeziend curator over Mijna Rietdijk verblijf houdende in het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen te Dordrecht gaan over tot de beschrijving van de goederen van genoemde Mijna Rietdiik bestaande uit gemaakt goud en zilver tot een totaal bedrag van f. 82,62 en kleren en meubilen f. 61,75 en dat de curatoren nog ontvangen hebben als legaat van Jan van der Linden f. 2000 gld, waarvan betaald zijn geworden de verpleeg- en andere kosten, zodat op 01-05-1876 nog resteert f. 1293,01.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
110
Aktedatum:
29/05/1876
Aard van de akte:
boedelbeschrijving
Naam notaris:
P. van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteKornelis Biemond apotheker wonende Brielle als gemachtigde van Pieter Marinus van der Bijll geneesheer wonende Poortugaal verkoopt in het openbaar een huis en erf gelegen te Brielle in de Vischstraat wijk 2 nummer 30 groot 1 roede 57 ellen, zonder in het verkochte niet begrepen de zich in dat huis bevindende ijzeren oven met fornuis, 2 werkbanken, een plankier, 2 toonbanken met hekken, de planken en boorden en wat verder vast is en tot de winkel behoort. Hoogste bieder Matthijs Vermaas koopman wonende Brielle de massa om 1750 gld. Volgende akte 24-05-1876 nr 106. Het perceel wordt opnieuw opgehangen, afgeslagen en niet gemijnd, weshalve Matthijs Vermaas voormeld koper is gebleven voor 1750 gld, aan wie het perceel wordt gegund.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
104
Aktedatum:
17-05-1876
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
P. van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteAlbert Antoine Gijsberti Hodenpijl gepensioneerd officier van Administratie 1e klas bij de Nederlandse Marine en Hendrik Louis Mijnard van Kruijne notaris beiden wonende te Brielle stellen zich als borg ingegaan zijnde 01-05-1876 en eindigende met 30-04-1879 voor een som van 2500 gld en zulks tbv het gouvernement der nederlanden voor de administratie van Jean Jacques August Bedloo de Bronovo in zijn betrekking van magazijnmeester der Marine te Amsterdam aannemende en belovende de comparanten om bij aldien te eniger tijd mocht blijken dat gemelde Bedloo de Bronovo uit hoofde van zijn kwaliteit binnen gemeld tijdvak van 3 jaren iets aan den lande verschuldigd of ten achteren mocht komen, voortspruitende uit verzuim, kwade trouw, kwaad opzet of uit welken hoofde ook, dit achterstallige dadelijk doch uiterlijk ter concurrentie van het montant van de borgtocht ter somme van 2500 gld als eigen schuld te zullen opleggen en betalen op de 1e opeising en zonder dat zij tot deze betaling door enig gewijsde of formaliteiten van rechten zullen behoeven te worden geconstringeerd
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
100
Aktedatum:
11-05-1876
Aard van de akte:
borgtocht
Naam notaris:
P. van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteTestament van Jacob Luijendijk Dirkszoon broodbakker wonende Vierpolders. Hij herroept alle voorgaande testamenten en legateert aan zijn echtgenote al de onroerende en roerende goederen van zijn nalatenschap alsmede die van de boedel door hem en zijn echtgenote in gemeenschap bezeten wordende onder de voorwaarde, dat de waarde waarop die goederen moeten geschat worden door zijn echtgenote moet worden ingebracht in gereed geld of verrekend met het haar toekomende. Hij benoemt zijn echtgenote tot enig erfgename alsmede uitvoerster van zijn uiterste wil.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
97
Aktedatum:
10-05-1876
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
P. van Andel
 
 
 
Pagina: 8
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties