Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

8.780 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 7
 
 
Notariële akteTestament van Bos Havenaar zonder beroep te Brielle.Hij herroept alle voorgaande testamenten en benoemt tot enig erfgename zijn echtgenote Jannetje Hoogwerf zonder beroep te Brielle. Als deze voor hem mocht komen te overlijden benoemt hij tot zijn erfgenamen voor de helft zijn door de wet geroepen erfgenamen en voor de helft zij die bij zijn overlijden door de wet tot erfgenamen zijner genoemde echtgenote zouden zijn geroepen indien zij alsdan zonder testament was overleden en wel in gelijke verhouding als zij haar nalatenschap alsdan volgens de wet zouden geërfd hebben.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
78
Aktedatum:
29-05-1886
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteMr Hubert Philippus de Kanter procureur wonende Brielle als lasthebber van Adriaan Pieter Anthonie Hein handelsgeëmployeerde wonende Batavia tijdelijk residerende te Buitenzorg. De comparant verklaart namens zijn lastgever te willen overgaan tot de openbare veiling van: A Binnen de gemeente Rockanje 1. In de polder Strijpe in de Moonhoek in sectie C 1 bunder 38 roeden 20 ellen weiland nr 488, 1 bunder 43 roeden 20 ellen weiland nr 495 en 75 roeden 60 ellen rietland nr 1037 zijnde de percelen nrs 488 en 495 belast met uitweg tbv de onder 3 te omschrijven percelen in dezelfde gemeente gelegen, bekend in sectie C nrs 462 en 461 en hebbende nr 1037 uitweg over de nummers 462 en 461, hoogste bieder Leendert van Buuren Willemszoon om 350 gld per halve bunder voor zich of nader te noemen meester, 2e in de polder Strijpe in de Moorhoek in sectie C 86 roeden 30 ellen rietland nr 462 en 4 bunders 58 roeden 80 ellen Rietland nr 461, beiden belast tbv met uitweg tbv perceel C nr 1037, hoogste bieder Pieter van der Velde arbeider Rockanje om 100 gld per halve bunder met verklaring, 3e in de polderr Strijpe in de Moonhoek in sectie C 1 bunder 36 roeden 50 ellen weiland nr 583 aan de Moordijksenweg hoogste bieder Teunis Briggeman arbeider Rockanje om 340 gld per halve bunder met verklaring, 4e in de polder St.Anna in Voethoek in sectie D 2 bunders 33 roeden 90 ellen weiland nr 134 en 72 roeden weiland nr 155 aan de Voethoeksenweg, hoogste bieder Leendert 't Mannetje bouwman Rockanje om 340 gld per halve bunder met verklaring, B in de gemeente Geervliet polder Simonshaven in sectie C 5e 8 roeden 50 ellen Rietland nr 464, 2 bunders 31 roeden 40 ellen weiland nr 463, 1 bunder 54 roeden 10 ellen weiland nr 466 en 14 roeden 10 ellen weiland nr 467 aan de Hoogenweg, hoogste bieder Mr Hubert Philippus de Kanter voornoemd om 340 gld per halve bunder met verklaring, 6e 3 bunders 26 roeden 30 ellen weiland nr 470 en 19 roeden rietland nr 471 aan de Hoogeweg, hoogste bieder
Vervolg akte:
Dirk van der Linden bouwman te Geervliet om 410 gld per halve bunder met verklaring, 7e 1 bunder 12 roeden 90 ellen weiland nr 473 en 1 bunder 10 roeden 80 ellen weiland nr 474 aan de Hoogenweg, hoogste bieder Arie Moerman schoenmaker te Geervliet (Simonshaven) om 375 gld per halve bunder met verklaring en 8e 1 bunder 76 roeden 60 ellen weiland nr 489 aan de Lageweg, hoogste bieder Dirk van der Linden voornoemd om 500 gld nr per halve bunder met verklaring. Volgende akte 17-05-1886 nr 73. De percelen worden eerst afzonderlijk en daarna in combinatie geveild met als resultaat dat perceel1 is gemijnd door Leendert van Buuren Willemszoon voornoemd om f. 2513,28,perceel 2 door Leendert Hoogvliet Dirkzoon en zijn broer Pieter Hoogvliet Dirkzoon bouwman te Rockanje om f. 1330,05, 3 voor Pieter Rehorst melkboer Rockanje om f. 985.53, , 4e Jannetje Schuddebeurs zonder beroep te Rockanje weduwe van Willem Dedert om f. 856,52, 5e Hendrik Marius Preuijt Jan Dirkzoon secretaris van de polder Abbenbroek wonende Geervliet om f. 3136,70, 6e dezelfde om f. 2985,11, 7e Arie Moerman voornoemd om f. 1633,01 en 8e Wouter van der Sluijs smid te Geervliet (Simonshaven) om f, 2162,60 tezamen f. 15602,80. en bij akte op 20-05-1886 nr 75 verklaarde de verkoper alle percelen te gunnen.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
71
Aktedatum:
10-05-1886
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteArie de Groot korporaal bij het Korps Torpedisten wonende Brielle is schuldig aan het Fonds Armen Leenbeurs te Brielle 1000 gld wegens geleend geld tegen een rente van 3 1/2% per jr, met jaarlijkse aflossingen van 50 gld. Waarborg het huis en erf gelegen aan de zuidzijde van het Maarland te Brielle kadastraal bekend in sectie B nr 443 groot 1 roede 30 ellen wijk 4 nummer 19, welk huis heden door hem is aangekocht bij akte van transport voor zelfde notaris verleden.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
65
Aktedatum:
06-05-1886
Aard van de akte:
schuldbrief
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteKornelis van Lien metselaar wonende Nieuwenhoorn is schuldig aan Kornelis Gabriel Trouw bouwman wonende Nieuwenhoorn 500 gld wegens geleend geld tegen een rente van 5% per jr. Waarborg het hem toebehorende huis en erf te Nieuwenhoorn kadastraal bekend in sectie B nr 814 groot 3 roeden 6 ellen en onbelast.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
59
Aktedatum:
01-05-1886
Aard van de akte:
schuldbrief
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
Pagina: 7
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties