Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

10.791 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 7
 
 
Notariële akteJohanna van der Hoek en Grietje van der Hoek dienstboden beiden wonende Oudenhoorn. Zij verwijzen naar een arrest gewezen door het provinciaal Gerechtshof in Zuid Holland van 12/05/1851 waarbij de openbare veiling is bevolen van de onroerende goederen behorende tot de nalatenschap van hun vader Kornelis van der Hoek in leven arbeider gewoond hebbende en ab intestato overleden te Oudenhoorn. Zij hebben aan Anna van der Bie weduwe van Louis van der Hoek arbeidster wonende Goudswaard als moeder en voogdesse over haar nog minderjarige kinderen Neeltje, Bastiaan en Pietertje van der Hoek en aan Simon van der Giessen metselaar wonende Abbenbroek in leven toeziend voogd van genoemde minderjarigen doen betekenen een afschrift van bovengenoemd arrest en hen gesommeerd op hedenmiddag te 12.00 uur te verschijnen te Oudenhoorn ten huize van de kastelein Adrianus Voogt teneinde t.o.v. mij notaris over te gaan tot de openbare verkoop van een huis, schuurtje, erf, tuin en boomgaard binnen de gemeente en polder Oudenhoorn aan de Mooldijk, kad. bek. als huis en erf, tuin en boomgaard sectie B nrs 17 t/m 19, groot 15 roeden 86 ellen, door wijlen Kornelis van der Hoek in eigendom verkregen bij akte van transport op 31/05/1813 verleden voor zelfde nts en overgeschreven ten kantore van de bewaring te Brielle op 22/07/1813 in deel 7 nr 137. Hoogste bieder Jan Jacobsz.Kunz om 502 gld aan wie het wordt toegewezen.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
101
Aktedatum:
12/06/1851
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteHuwelijksconsent door Arie van Doorn aan zijn zoon Willem met Klazina Erkel weduwe van Kornelis de Jong allen wonende in de Struijte.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
97
Aktedatum:
07/06/1851
Aard van de akte:
consent
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteJean de Rouville procureur wonende Brielle als gemachtigde van Marianus Kornelis van Brakel grondeigenaar wonende op het huis Tjepma gemeente Ouden Rijn nabij de stad en provincie Utrecht verkoopt in het openbaar de volgende onroerende goederen als onder Rockanje 1e 2 bunders 17 roeden 20 ellen weiland in St Annapolder in Poortershoek kad. sectie D nr 79, hoogste bieder Arie Mes commissionnair wonende Hellevoetsluis om 180 gld per halve bunder. Onder Naters 2e 5 bunders 9 roeden 50 ellen bouwland in Betjes Trouw Hendriks kavel kad. nr 17 belast met een erfpacht tbv ´s-rijks domeinen van 7 gld 80 ct per jaar, hoogste bieder Jan ´t Mannetje bouwman wonende Rockanje om 265 gld per halve bunder, 3e 4 bunders 43 roeden 10 ellen bouwland ald kad nr 18 en 19, hoogste bieder Mes voormeld om 195 per halve bunder, 4e 3 bunders 46 roeden 90 ellen bouwland in Pancrasgors in de Grootenhoek kad. Boogaartnr 32, belast met een erfpacht tbv ´s-rijks domeinen van 3 gld 50 ct per jr hoogste bieder ´t Mannetje voormeld om 250 gld per als voren, 5e 2 bunders 92 roeden 80 ellen bouwland ald kad nr 75, belast met een erfpacht als voren van 3 gld per jr hoogste bieder Mes voormeld om 265 gld per als voren. Volgende akte 10/06/1851 nr 100.De percelen worden eerst afzonderlijk gemijnd en daarna in combinatie met als resultaat dat eigenaars geworden zijn van de percelen 1 Jacob Klok op 851 gld 43 ct, 2 en 3 Kornelis Pieters Boogaart om 4638 gld 2 ct, 4 t´ Mannetje voormeld om 1831 gld 63 ct en 5 Jacob Dirks Luijendijk om 1616 gld 26 ct, tezamen om 8937 gld 33 ct.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
96
Aktedatum:
03/06/1851
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteTestament van Leendert van Eijsden smid wonende Brielle. Hij herroept alle voorgaande testamenten en legateert aan zijn vrouw Elizabeth de Zwart de aan hem toekomende helft van de huwelijksgemeenschap te weten van 52 roeden 10 ellen weiland in Vierpolders in de Kerkhoek sectie B nr 78, 67 roeden weiland aldaar sectie B nr 79, 38 roeden 10 ellen weiland ald sectie B nr 80, van een huis en erf, smederij, stal, hoofdstal, tuin en erf binnen Brielle kad. bek. als huis en erf in sectie B nr 644 groot 5 roeden 30 ellen wijk 2 nr 6 en van alle de vaste en losse gereedschappen van de smederij doch zij zal moeten inbrengen 2450 gld. Hij benoemt tot enig erfgename alsmede uitvoerster van zijn testament zijn genoemde vrouw. In margine overleden 11/08/1851.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
95
Aktedatum:
31/05/1851
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 7
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties