Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

105.739 notariële akten sorteren op:
 
 
Pagina: 7
 
 
Notariële akteFrans van Toledo timmerman te Oostvoorne voor zich en als voogd over 1. Johanna Elisabeth oud 14 jr, Krepra 13 jr, 3. Dirk 11 jr, 4. Jacob 10 jr, 5 Maria Willemina 8 jr, en 6. Pleunis van Toledo oud 1 jr kinderen uit zijn na te melden huwelijk. B. Arij van Toledo bouwman Oostvoorne als toeziend voogd over de voorgenoemde minderjarigen. De comparanten verklaarden te willen overgaan tot de scheiding en verdeling van de boedel van de comparant Frans van Toledo en zijn op 30-09- 889 te Oostvoorne overleden echtgenote Korrelia van Toledo met wie hij in g.v.g. gehuwd is geweest. en welke tot enige erfgenamen bij versterf heeft achter gelaten haar 6 hiervoor genoemde minderjarige kinderen.en dat er van de boedel nog geen beschrijving is opgemaakt, weshalve deze nu op aangifte van de comparant sub A geschiedt, terwijl de waarde van de daarvoor vatbare goederen geschiedt door Leendert van den Blink candidaat-notaris wonende te Brielle. De roerende goederen bevinden zich in na te melden gebouwen aan de Achterweg te Oostvoorne, Volgen de roerende goederen met de diverse timmermansgereedschappen geschat op f. 1942,10, inschulden f. f. 1466,34. Onroerende goederen in de gemeente Oostvoorne a. de helft in de percelen kadastraal bekend sectie A nrs 1173,1301 t/m 1305 en 800 als huis, schuur, erf, tuin en weg tezamen groot 80 roeden 40 ellen, b. de percelen bouwland en weg sectie A nrs 1480 en 1483 tezamen groot 29 roeden 4 ellen en c de helft in het huis en erf in het dorp,sectie A nr 1429 groot 3 roeden 18 ellen. Schulden f. 3155,56 Volgen de baten: roerende goederen geschat door Jan van Toledo en Jochem van der Blom bouwlieden te Oostvoorne en van den Blink voornoemd op f. 1850,002. roertende goederen op f. 1942,10 3 inschulden f. 1466,34 tezamen f. 5258,44 en de schulden bedragen f, 3155,56 waarbij de kosten van deze akte beschrijving en scheiding met benoeming van voogdij etc, f, 112,08 zodat de totale schuld bedraagt f.3267,44 en het zuiver saldo
Vervolg akte:
f. 1990,80 waarvan de helft bedraagt f. 995,40 en de 6 kinderen tezamen f. 995,40 of elk f.165,90 waarna de verdeling volgt. Aan Frans van Toledo de onroerende goederen f. 1850,00 de roerende goederen f. 1942,40, en de inschulden f. 1466,34 tezamen f. 5258,44 hem komt slechts toe f 995,40 zodat hem teveel is aanbedeeld f.4263,04. waarvoor hij voor zijn rekening neemt de schulden van de boedel f. 3267,64 waaronder begrepen de kosten zijnde het overige gedeelte van de schuld tbv de weduwe Gorzeman en de schuld aan de kinderen f. 995,40 tezamen f. 4263,04 terwijl uit de uitkering van de vader f. 995,40 waarvan de kinderen elk f. 165,90 zullen ontvangen.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
65
Aktedatum:
09-06-1890
Aard van de akte:
boedeldeling en scheiding
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteA.Arij van Toledo bouwman te Oostvoorne weduwnaar van Adriana van der Blom als voogd over Dirk, Jochem, Johanna Elisabeth en Jan van Toledo de 4 minderjarige kinderen uiit zijn na te melden huwelijk geboren en B Jan van der Blom tuinman te Oostvoorne als toeziend voogd over genoemde minderjarigen. Zij gaan over tot beschrijving van de boedel bestaan hebbende tussen de comparant sub A en Adriana van der Blom overleden te Oostvoorne op 20-01-1890 tot enige erfgenamen bij versterf achterlatende haar 4 kinderen voorgenoemd uit haar huwelijk met de 1e comparant geboren. De aangifte geschiedt door de comparant sub A in het huis met schuur te Oostvoorne sectie A nr 1178 daarin de overledene gestorven is. Volgen de roerende goederen terwijl de waarde van de daarvoor vatbare goederen zal geschieden door Leendert van den Blink candidaat-notaris wonende ter Brielle. De aangever verklaart in g.v.g. gehuwd geweest te zijn. Volgt gemaakt goud en zilverwerk, 2 koeien en een hokkeling geschat op 520 gld, contant geld f. 25 en ontvangen uit een begrafenisfonds f. 45. Onroerende goederen Gemeente Oostvoorne kadastraal bekend sectie A nrs 370, 3712, 1177 t/m 1179, huis, schuur en erf, boshakhout en boomgaard in sectie b nrsd 527, 580, 589, 1117 en 1118, bouw- en weiland groot 7 bunders 41 roeden 84 ellen. Volgen de schulden waarionder 4 hypotheken tesamen groot 8150 gld en tezamen met de overige schulden f. 8688.20.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
64
Aktedatum:
09-06-1890
Aard van de akte:
boedelbeschrijving
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteRoyement tot doorhaling van 2 hypothecaire inschrijvingen genomen ten hypotheekkantore te Brielle ca Jacob Stolk te Rockanje door Leendert Pieter van den Blink candidaat-notaris te Brielle als gemachtigde der hypotheekhouders. Brevetakte
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
63
Aktedatum:
09-06-1890
Aard van de akte:
consent
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteDaniel Moerman boekhandelaar te Brielle is schuldig aan Jan van der Berg zonder beroep te Rotterdam gepensioneerd commissaris der zeeloodsen 8000 gulden wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een eerste hypotheek op het huis en erf aan de oostzijde van de Nobelstraat te Brielle, kadastraal bekend sectie B nr 96 groot 8 roeden 60 elllen
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
62
Aktedatum:
06/06/1890
Aard van de akte:
schuldbrief
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
Pagina: 7
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties