Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
beacon
105.722 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 7
 
 
Notariële akte
Kornelis Zevenbergen, landbouwer te Abbenbroek, veilt op de door hem en zijn broer Jacob Zevenbergen bewoonde landbouwwoning enige paarden en runderen, bouw- en melkgerei. Opbrengst f 6976.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
39
Aktedatum:
24/04/1908
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Karel Pieter Julius Godtfried Bel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Nicolaas Jacob Metaal, timmerman te Abbenbroek, bekent aan de Spaarbank van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen departement Nieuwenhoorn een schuld van f 2000. Hij verleent hypotheek op: - een huis en erf te Abbenbroek, kad. A 543. - een boomgaard en tuin aldaar aan de Gemeenlandsedijk, kad. A 798 - idem kad. A 1031 - een huis bestaande uit vijf woningen op de hoek van de Gemeenlandsedijk en de Ring van het dorp, kad. A 593, 594, 1008, 1009 en 1082
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
19
Aktedatum:
27/02/1908
Aard van de akte:
schuldbrief
Naam notaris:
Karel Pieter Julius Godtfried Bel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
In het koffiehuis De Gouden Leeuw te Heenvliet veilt Kornelis Bakker een aantal percelen onroerend goed onder Heenvliet namens Leonarda Katharina Louisa Korteweg en mr. Anne Willem Frederik Hendrik Sänger, echtelieden te Groningen (nrs. 1 t/m 4), en Maria Adriana Mann in Den Haag, weduwe van Leendert Hogersdijk jr. (nrs. 5 t/m 9) bij afslag: 1. een perceel weiland genaamd 'de Vier Lijntjes' aan de Mooldijk in de Zonnewaardsehoek , kad. B 493, 494 en 495; koper Katharinus Kornelius Bakker, bouwman te Abbenbroek 2. tuingrond aldaar kad. B 496; niet gemijnd en verbleven aan Willem Lankhorst, koffiehuishouder te Brielle 3. weiland genaamd 'Grootje' aan de Leendijk aldaar, kad. B 503; als 1 4. bouwland in de West- en Zuidhoek van de Ee bij de Lange Meeldijk, kad. B 791, 792 en 793; koper Jan Kraak, bouwman te Heenvliet 5. tuingrond in de Kerkhoek aan de Wieldijk, kad. B 707 en 708; koper Elias Wevels te Heenvliet 6. een boomgaard aldaar, kad. B 704, 705 en 706; als 5 7. tuingrond aldaar kad. B 703; als 5 8. gorsweiland aldaar kad. B 2228 en een deel van 2229; koper Kornelis Oostdijk, timmerman te Heenvliet 9. tuingrond aan de Mooldijk in de Zonnewaardsehoek, kad. B 497 en 498; koper Dirk van Bodegom, varkensslachter te Heenvliet
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
9
Aktedatum:
14/02/1908
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Karel Pieter Julius Godtfried Bel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
In het koffiehuis De Gouden Leeuw te Heenvliet veilt Kornelis Bakker een aantal percelen onroerend goed onder Heenvliet namens Leonarda Katharina Louisa Korteweg en mr. Anne Willem Frederik Hendrik Sänger, echtelieden te Groningen (nrs. 1 t/m 4), en Maria Adriana Mann in Den Haag, weduwe van Leendert Hogersdijk jr. (nrs. 5 t/m 9) 1. een perceel weiland genaamd 'de Vier Lijntjes' aan de Mooldijk in de Zonnewaardsehoek , kad. B 493, 494 en 495 2. tuingrond aldaar kad. B 496 3. weiland genaamd 'Grootje' aan de Leendijk aldaar, kad. B 503 4. bouwland in de West- en Zuidhoek van de Ee bij de Lange Meeldijk, kad. B 791, 792 en 793 5. tuingrond in de Kerkhoek aan de Wieldijk, kad. B 707 en 708 6. een boomgaard aldaar, kad. B 704, 705 en 706 7. tuingrond aldaar kad. B 703 8. gorsweiland aldaar kad. B 2228 en een deel van 2229 9. tuingrond aan de Mooldijk in de Zonnewaardsehoek, kad. B 497 en 498
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
6
Aktedatum:
07/02/1908
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Karel Pieter Julius Godtfried Bel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 7
Zoeken in collecties