Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

105.738 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 7
 
 
Notariële akteAntonie Hermans procureur wonenden Brielle als gemachtigde van Eva van der Zwet naaister wonende Rotterdam als bij testament op 07-09-1875 voor zelfde nts gepasseerd door Jansje Bout naaister wonende toen te Brielle en aldaar op 01-06-1876 overleden benoemd tot erfgename in haar nalatenschap, Johann Libau zeeloods wonende Brielle als vader van en waarnemende de rechten van zijn minderjarige dochter Eva Libau geboren uit zijn huwelijk met Leentje Bout zonder beroep te Brielle en zuster van de overledene Jansje Bout. Zij verklaren dat genoemde Jansje Bout in leven naaister wonende Brielle weduwe van Hendrik Hopman bij testament op 07-09-1875 voor zelfde nts verleden gelegateerd heeft aan Eva Libau oudste dochter van haar zuster Leentje Bout echtgenote van de comparant Johan Libau het haar erflaatster in eigendom toebehorende huis en erf gelegen te Brielle aan de zuidzijde van het Maarland, kad. bek. als een huis met 1 roede 83 ellen erf in sectie B nr 466, plaatselijk getekend wijk 4 nr 36 onder de last om daarvan het vruchtgebruik te gedogen door haar zuster de comparante Huibertje Bout haar leven lang gedurende, b. aan de comparante Huibertje Bout het vruchtgebruik van het zoeven omschreven huis en erf haar leven lang gedurende en dat de comparanten Johann Libau en Huibertje Bout hun verlangen te kennen gegeven hebbende dat aan hen in hun betrekkingen zouden worden gedaan afgifte der voormelde legaten, de comparant Antonie Hermans als gemachtigde van Eva van der Zwet namens haar daartoe bereid is en mitsdien afgifte doet als aan de comparant Johann Libau voor zijn minderjarige dochter het hiervoor kadastraal omschreven huis en erf, onder de last om daarvan het vruchtgebruik te gedogen door de comparante Huibertje Bout haar leven lang.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
117
Aktedatum:
14-06-1876
Aard van de akte:
afgifte legaat
Naam notaris:
P. van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteRoyement van 2 hypothecaire inschrijvingen genomen door George Frederik Lette als gemachtigde van Martina Hoijer weduwe van Willem Lodewijk Joost Spoon voor zich en als moeder over Wilhelmina Elizabeth, Hendrikus Theodorus, Jacob, Johan en Willem Spoon tegen Arij Roskam Heeremanszoon aldaar. Brevetakte
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
116
Aktedatum:
12-06-1876
Aard van de akte:
consent
Naam notaris:
P. van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteJohanna van den Berg modiste wonende Brielle hierna te noemen verkoopster verkoopt aan Adam van Exel koopman en leerlooier wonende Brielle hierna te noemen koper een huis en erf gelegen te Brielle aan de westzijde van de Voorstraat van ouds genaamd Kapoenstraat, kad. bek. als een huis met 85 ellen erf in sectie B nr 210, wijk 2 nr 79. De koopsom bedraagt 1500 gld, waarvan de verkoopster 500 gld in gereed geld heeft ontvangen, waarvoor kwijting bij deze en de overige 1000 gld door koper aan verkoopster schuldig zijn gebleven tegen een rente van 5% per jr en eerste hypotheek op het gekochte.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
115
Aktedatum:
07-06-1876
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
P. van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteHuibrecht Hobbel schilder wonende Brielle hierna te noemen verkoper verkoopt aan Nathan Rippe koopman wonende Brielle hierna te noemen: koper een huis, erf en tuin gelegen te Brielle aan de oostzijde van de Kapoen- of Voorstraat , kad. bek. als een huis met 5 roeden 80 ellen erf en tuin in sectie B nr 243 .De koopprijs bedraagt 2000 gld waarvan 200 gld gereed geld, welk bedrag verkoper van koper heeft ontvangen, waarvoor kwijting bij deze, terwijl de resterende 1800 gld aan verkoper schuldig wordt gebleven waarover een rente van 5% pr jr wordt betaald met jaarlijkse aflossingen van 100 gld. alsmede eerste hypotheek op het gekochte.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
111
Aktedatum:
31/05/18761876
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
P. van Andel
 
 
 
Pagina: 7
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties