Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

105.723 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 7
 
 
Notariële akteTestament van Anna Margaretha Vogeding zonder beroep wonende Brielle weduwe van Johannes Smith. Zij herroept alle voorgaande testamenten en legateert aan Johannes Smith zoon van Johannes Smith gemeente-ontvanger en Johanna Margaretha van Sijll zonder beroep allen wonende Hellevoetsluis f.500,00, aan haar broer Willem Frederik Vogeding architect bij de machinerie wonende Cairo f- 1000. Zij benoemt tot enige erfgename haar zuster Wilhelmina Elisabeth Vogeding gehuwd met Adrianus Henricus ter Kroode kristalslijper wonende Amsterdam met plaatsvervulling.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
97
Aktedatum:
29/08/1859
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteRoyement van een hypothecaire inschrijving genomen ten hypotheekkantore te Rotterdam voor schepen en vaartuigen tbv Jean de Rouville oud burgemeester van Oudenhoorn, Nieuwenhoorn en Vierpolders thans rentenier te Brielle en Karel Antonius Rombach med. dr te Hellevoetsluis.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
96
Aktedatum:
27/08/1859
Aard van de akte:
consent
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteRoyement van een hypothecaire inschrijving genomen ten hypotheekkantore te Brielle tbv Jean de Rouville oud burgemeester van Oudenhoorn, Nieuwenhoorn en Vierpolders thans rentenier te Brielle en Karel Antonius Rombach med. dr te Hellevoetsluis.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
95
Aktedatum:
27/08/1859
Aard van de akte:
consent
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteDirk de Vos grutter en Jan Dirk Preuijt burgemeester van en wonende Geervliet als uitvoerders van de uiterste wil van Hendrik de Vos in leven rentenier gewoond hebbende en overleden 04/02/1858, daartoe benoemd bij zijn testament van 31/05/1854 voor zelfde nts verleden, Dirk de Vos voornoemd voor hem zelve als meerderj. zoon van gemelde Hendrik de Vos uit diens huwelijk met Maria Weij vooroverleden en als zodanig erfgenaam voor 1/5e en als gemachtigde van Weijburgje de Vos zonder beroep wonende Oud Beijerland gehuwd met Jacob van Driel grondeigenaar, mede voor 1/5e erfgename, Jan Dirk Preuijt voornoemd zo als in huwelijk hebbende Kornelia de Vos meerderjarige dochter voor 1/5e, Harmanus Witte Preuijt waarsman van de Ring van Putten wonende Geervliet als vader en voogd over zijn 4 nog minderj. kinderen door hem aan Lijntje de Vos overleden 14/05/1852 te Geervliet verwekt, met name Hendrika Maria geb. 20/11/1837, Willem Leendert geb. 13/07/1840, Jan Dirk geb. 16/08/1843 en Hendrik Marius geb. 29/10/1845 allen binnen Geervliet en met hun na te noemen meerderj. broer Dirk Adrianus Preuijt tezamen voor 1/5e gedeelte erfgenamen, Dirk Adriaan Preuijt zonder beroep wonende Geervliet meerderj voor hem zelven in zijn zoëven vermelde betrekking en Hendrik de Vos Willemsz. bouwman wonende Geervliet voor hem zelve als meerderj. zoon en enig kind nagelaten door Willem de Vos overleden te Geervliet 16/12/1825 die in zijn leven een zoon was van Hendrik de Vos en Maria Weij, geboren uit diens huwelijk met Jannetje Swaaneveld en in de plaats van zijn vader erfgenaam voor 1/5e. Zij verkopen in het openbaar de volgende onroerende goederen liggende in de Gemeente Geervliet en afkomstig uit de nalatenschap van voormelde Hendrik de Vos en wel 1e een bouwmanswoning bestaande uit een woonhuis en 2 schuren in de ring of kom van Geervliet aan het einde van de Visserszijde met 23 roeden erf, werf, tuin en boomgaardsgrond. kad. bek. in sectie B nrs 277 t/m 280, 282 en 3 bunders 86 roeden 60
Vervolg akte:
bunder, 26e 2 bunders 50 roeden 90 ellen weiland aan de Deurloo, kad. bek. als sectie B nr 202, hoogste bieder Jacob van den Ban vlasboer Nw Helvoet om 770 gld per ½ bunder, 27e 2 bunders 58 roeden 20 ellen weiland kad. bek. in sectie B nr 209, hoogste bieder Rochus Mol voornoemd om 560 gld per ½ bunder en 28e 2 bunders 30 roeden 30 ellen weiland kad. bek. in secte B nr 210 aan de Zweegweg, hoogste bieder Klaas van den Brand voornoemd om 610 gld per ½ bunder. Volgende akte 25/08/1859 nr 94 De percelen worden eerst afzonderlijk geveild en daarna in combinatie met als resultaat dat is gemijnd voor nr 1 Jan Kranenburg voornoemd om f. 4580,00, 2e Klaas van den Brand voornoemd om f.1952,80, 3e en 21e t/m 23e Dirk Oosthoek voormeld om f. 5593,40, 4e en 5e Arie de Bruijn voormeld om f.9955,12, 6 t/m 10 Klaas de Snoo voormeld om f. 12.485,21, 11 t/m 13 en 16 door Klaas de Snoo om f.10.288,73, 14e Klaas van den Brand voornoemd om f.-2460,74, 15e Klaas de Snoo voormeld om f.4999,40, 17e Klaas van den Brand voornoemd om f.2223,75 18e Jan Dirk Preuijt voornoemd en met zijn vrouw mede verkopers voor 1-5e om f.915,52, 19e Dirk Oosthoek voormeld om f.2620,58, 20e Dirk Oosthoek voormeld om f. 1319,96, 24e en 25e door Swaaneveld voornoemd om f.4990,57, 26e en 27e Hendrik de Vos voormeld verkoper voor 1/5e om f.3924,07 en 27 en 28 Klaas van den Brand voormeld om f. 5789,43 en totaal om f.74.098,98.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
92
Aktedatum:
11/08/1859
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 7
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties