Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

10.791 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 6
 
 
Notariële akteTen verzoeke van 1e Levina Bries winkelierster wonende Heenvliet weduwe van Francois Lambrechts in leven bruggewachter gewoond hebbende in die gemeente en ald ab intestato overleden op 28/04/1849 met wie zij in g.v.g. gehuwd is geweest, 2e Sophia Lambrechts zonder beroep gehuwd met Hendricus Tijveling, machinist wonende Heenvliet, 3e Coleta Lambrechts zonder beroep gehuwd met Huibrecht van Dam arbeider wonende in de gemeente Oude en nieuwe Struijten, zijnde Sophia en Coleta de enige nagelaten kinderen uit voormeld huwelijk geboren wordt door de notaris ter bewaring der rechten van belanghebbenden een inventaris van de boedel gemaakt, waarvan de waardering der roerende goederen zal plaatsvinden door Willem Oranje, bode van en wonende Nieuw Helvoet. Volgen de roerende goederen, manskleren, vrouwenkleren, goud- en zilverwerk, contant geld 200 gld, titels en papieren, schulden en lasten, waaronder de begrafeniskosten ad 47 gld 80 ct.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
109
Aktedatum:
21/06/1851
Aard van de akte:
boedelbeschrijving
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteWilhelmus Petrus Johannes Louis Stort luitenant ter zee 1e klasse gedomicilieerd te Brielle, op zijn vertrek staande naar Nederlands Oost-Indië verklaart tot zijn algemene en bijzondere gevolmachtigde te benoemen zijn vrouw Anna Gerrits Rotgans zonder beroep wonende Brielle, met wie hij in g.v.g. is gehuwd.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
108
Aktedatum:
21/06/1851
Aard van de akte:
procuratie
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteHelenus Schipper bode van en wonende Oostvoorne schuldig aan Jan Jobsz. Laaij oud bouwman mede wonende te Oostvoorne 950 gld wegens geleend geld. Waarborg de navolgende aan schuldenaar in eigendom toebehorende onroerende goederen gelegen onder Oostvoorne als een huis, schuur, wagenhuis, erf en tuin aldaar in het dorp weleer getekend nu 43 en thans A nr 4, kad. vbek. als huis en erf sectie A nr 563 groot 2 roeden 70 ellen, een perceel boomgaard aldaar sectie A nr 564 groot 7 roeden 66 ellen.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
103
Aktedatum:
16/06/1851
Aard van de akte:
schuldbrief
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteTen verzoeke van 1e Jacoba Vermaas zonder beroep wonende Brielle voor zich, als weduwe van Martinus Verschoor gewoond hebbende te Brielle en op 23/10/1846 op de Noordzee ab intestato overleden, met wie zij in g.v.g. gehuwd is geweest en als moeder en voogdes over Elizabeth Verschoor geb. Brielle op 26/01/1846 en 2e David Wesdijk oud commissaris van politie wonende Brielle als lasthebber van Pieter Verschoor binnenloods wonende Hellevoetsluis als toeziend voogd over gemelde minderjarige wordt door de nts een inventaris van de boedel opgemaakt, zulks ter bewaring van de rechten van belanghebbenden, waarvan de waarde der roerende goederen zal worden vastgesteld door Job Moerman verversbaas wonende Brielle. Volgen de roerende goederen, manskleren, vrouwenkleren, goud- en zilverwerk, contant geld 10 gld 95 ct en inschulden.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
102
Aktedatum:
13/06/1851
Aard van de akte:
boedelbeschrijving
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 6
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties