Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

105.723 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 6
 
 
Notariële akteJohan Wilhelm Hein lid van de Provinciale staten van Zuid-Holland wonende Brielle als mondeling gemachtigde van Benjamin Vlielander ambachtsheer van en wonende Rockanje verhuurt aan Teunis Maaskant bouwman thans wonende Goudswaard een bouwmanswoning bestaande in een huis mey schuur. keet, wagenschuur, 2 bergen uitgezonderd de in art. 5 te vermelden met 68 roeden 50 ellen, erf, werf, tuin en boomgaard grond gelegen binnen Rockanje in de polder Naters, kad. bek. in sectie C nrs 75 t/m 77 en een aantal bouw- en weilanden gelegen binnen Rockanje en Geervliet, te weten binnen Rockanje in de polder Naters en Nw Rockanje de bouwlanden en weilanden en binnen de gemeente en polder Geervliet wei- en bouwlanden, tezamen 104 bunders 95 roeden 50 ellen. De verhuur vindt plaats voor 7 jr tegen een jaarprijs over het eerste jaar van 3421 gld en voorts om 5078 gld per jr.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
128
Aktedatum:
27/09/1856
Aard van de akte:
huurcontract
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteWillem van Meggelen blikslager wonende Brielle schuldig aan Martinus de Man timmerman wonende Brielle 300 gld wegens geleend geld. Waarborg een gebouw vroeger pakhuis thans woonhuis en erf binnen Brielle aan de westzijde van de zogenaamde Voorstraat, wijk 3 nr 75 kad. bek. als een huis met 2 roeden 62 ellen erf in sectie B nr 384 en onbelast.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
127
Aktedatum:
25/09/1856
Aard van de akte:
schuldbrief
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteJean de Rouville, Willem Scheijgrond en Kornelis van Beek wethouders der gemeente Vierpolders, wonende de beiden laatstgenoemden aldaar en de eerstgenoemde binnen Brielle en als zodanig administrerende de goederen van de Hdeilige Geest of Grote Armen van de Gemeente Vierpolders verhuren in het openbaar de hierna vermelde bouwlanden van ouds genaamd de Dijkpotingen aan dezelfde armen in eigendom toebehorende en wel 1e 70 roeden 40 ellen bouwland in de polder Oud Hellevoet in de Tussenhoek, kad. bek. als sectie A nr 314 aan Kornelis van Beek bouwman wonende Vierpolders om 28 gld, 2e 1 bunder 42 roeden 20 ellen weiland ald, kad. bek. sectie A nr 268 aan dezelfde van Beek om 57 gld, 3e 51 roeden 40 ellen weiland aldaar in de Rozenhoek, kad. bek. als sectie A nr 350 en 48 roeden 40 ellen in sectie A nr 351 met de dijkpotingen in de polder Veckhoek in de Riethoek, zijnde bos, tuin en weiland voor het geheel groot 32 roeden 77 ellen in sectie B nrs 330 t/m 333 aan Dirk Jans van Dijk arbeider wonende aldaar om 52 gld, 4e 2 percelen land ald als 1 bunder 78 roeden 50 ellen bouwland in de Rozenhoek, sectie A nr 365 en 1 bunder 90 ellen weiland in de hoek Heiningen in sectie A nr 285 met een dijkpoting kad. bek. 80 roeden 80 ellen in sectie A nr 399 aan Kornelis de Snaijer bouwman aldaar om f.135,50, 5e 1 bunder 1 roede 80 ellen weiland ald. in de polder Oud Hellevoet in de Heiningen, kad. bek. in sectie A nrs 280 en 398 aan Aart Emmerzaal bouwman wonende ald om f.38,50, 6e 90 roeden 20 ellen weiland ald in de Rozenhoek ka.d bek. sectie A nr 340 aan dezelfde om 45 gld, 7e 1 bunder 26 roeden 60 ellen bouwland ald in de Tussenhoek in sectie A nr 341 aan dezelfde om 50 gld 65 ct, 8e 70 roeden 20 ellen weiland ald in de Kerkhoek, kad. bek. in sectie B nr 95 aan Jan Pietersz. Luijendijk bouwman ald., 9e een perceel bouwland ald in de polder Veckhoek in de Avondhoek aan dezelfde Luijendijk om 85 gld, een perceel bouwland aldaar door dezelfde Luijendijk om 40 gld, 11e een perceel
Vervolg akte:
Pietersz. Luijendijk bouwman ald. om 8 gld, 31e een perceel weiland ald in de Heiningen aan Jan Dirks Luijendijk melkboer ald., 32e een dijkpotinge aldaar gemeen in of met de werf van Dirk Luijendijk Jansz-den ouden aan Dirk Luijendijk Dirksz. melkboer ald om 8 gld, 33e een dijkpotinge ald aan Dirk Dirksz Luijendijk melkboer om 1 gld, 34e een dijkpotinge ald. aan Johannes van der Molen arbeider ald om 8 gld, 35e een dijkpotinge ald aan Jan Luijendijk Pietersz. voorsz om f.3,60, 36e een dijkpotinge ald aan Johannes Schmahl arbeider ald omf.16,900, 37e een dijkpotinge in Betjeshil aan Pieter Bevaart arbeider ald. om f.40,00, 38e een dijkpotinge ald aan de Noldijk aan Jan Pietersz Luijendijk voornoemd, 39e een perceel bouw- en bosland in Heenvliet in het westeinde van Derrievliet en 40e een onverdeeld gedeelte in 2 bunders 44 roeden 10 ellen bouw en bosland ald aan Doen Mosterdijk bouwman Zwartewaal om 50 gld, 41e een dijkpoting binnen Vierpolders in dse Riethoek aan Pietertje van Bergen weduwe van Jacob Hokke in Vierpolders om 4 gld, 42e een dijkpotinge binnen Vierpolders in de Lange Goote aan Klaas Gerrits Hokke zonder beroep ald om 10 gld 43e een dijkpotinge ald onverdeeld in het perceel tuin niet verpacht,44e een dijkpotinge aan de Achterdijk aan Willem Scheijgrond bouwman Vierpolders om 20 gld en 45e een dijkpotinge ald in het percel tuin niet verhuurd. Totaal verhuurd om f.1845,07.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
122
Aktedatum:
13/08/1856
Aard van de akte:
huurcontract
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteKlaas Kornelis van Hoffen winkelier wonende Hellevoetsluis verkoopt Jan Kornelis Kievid binnenloods wonende aldaar een huis en erf met tuin binnen Hellevoetsluis aan de zuidzijde van de Kerkstraat en uitkomende de tuin door een poort aan ´s-rijks wal, kad. bek. als een huis met 2 roeden 33 ellen erf in nummer 42 en 305, zijnde de tuin een gedeelte van 14 roeden kad. niet afzonderijk bekend van het perceel als 15 roeden 20 ellen in nr 53 en 8 ellen mede niet afzonderlijk bekend in het perceel geheel groot 88 ellen nr 54 met recht van overpad, welk onroerend goed verkoper is aangekomen het huis en erf bij akte van scheiding op 30/09/1829 voor nts Mr Leendert Plooster te Brielle verleden, waarvan niet bekend is nog van vroegere bewijzen van eigendom of er een overschrijving heeft plaats gevonden. De koopsom bedraagt 9500 gld, welk bedrag op het verkochte gevestigd zal blijven als hypotheek met een rente van 5% per jr, onder welke hypotheek mede begrepen is een huis erf binnen Hellevoetsluis aan de zuidzijde van de Kerkstraat, kad. bek. als een huis met 46 elen erf nr 44 en onbelast.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
121
Aktedatum:
08/08/1856
Aard van de akte:
transport met kusting
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 6
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties