Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

105.738 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 6
 
 
Notariële akteJan Dirk Preuijt burgemeester van Geervliet wonende aldaar als gemachtigde van Dirk Vermaat eigenaar wonende Charlois, Mr Johannes Spoor president van het Gerechtshof te den Haag wonende aldaar, Petrus Jacobus van der Loeff van Hoogeveen grondeigenaar wonende Delft, Jan Preuijt rustend predikant te Latheren,Kornelis Lodewijk Adrianus Preuijt fabrikant te Almelo, Bernardus Johannes Aalbert fabrikant te Nieuiw Lekkerland, Annetje van Driel zonder beroep wonende Oud Beijerland weduwe van Hugo van Ooijen zo voor zich zelve en als moeder-voogdes over Anthonie Pieter, Klazina Susanna, Jacob Jan en Samuel van Ooijen en van Japhet Hoornweg bouwman wonende Spijkenisse verkoopt in het openbaar de nog ingesneden en ongemaaide te velde staande en wassende blokken en wel aan Hubrecht de Baan bouwman Geervliet, Arij de Regt bouwman en koopman wonende aldaar, Kommer Troost bouwman aldaar, Bastiaan Zoeteman bouwman aldaar, Paulus van Santen bouwman wonende Spijkenisse, Kornelis van der Linden bouwman Hekelingen en Evert Timmer melkboer Spijkenisse. Tezamen verkocht om f. 2489,00.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
130
Aktedatum:
13-07-1876
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
P. van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteBernardus Johannes Stans fabriek van Voorne wonende Nieuwenhoorn als lasthebber van A Mr Philip Jacob baron van Pallandt grondeigenaar zonder beroep wonende op huize Duinrel te Wassenaar, Willem Anne baron van Pallandt kamerheer des Konings wonende Rijswijk, Mr Frans Julius Johan baron van Heemstra, rentmeester generaal der Ridderlijke Duitse orde Balije van Utrecht wonende Sassenheim gehuwd met Henriette Philippina Jacoba baronesse van Pallandt, Mr Karel van der Goes kamerheer van de Koning wonende den Haag zo als uit eigen hoofde en als in huwelijk hebbende Frederique barones van Pallandt, Guillaume baron van der Duin, grondeigenaar, luitenant-generaal wonende den Haag gehuwd met Maria Anna de Beije, Mr Willem Six commissaris in de provincie Zeeland wonende Middelburg gehuwd met Alida Kornelia de Beijer en door Geertrude van der Brugghen zonder beroep wonende Ubbergen, Johannes Hubertus Hoijer bankier wonende den Haag, Mr Pieter Teding van Berkhout lid van de Rechtbank te Haarlem wonende aldaar als administrerende de tienden in vruchtgebruik en in fidei commissaire eigendom bezeten wordende door Louis Henri de Bosset zonder beroep wonende Haarlem en Jhr Mr Baron van der Velde oud vice president der Hooge Raad der Nederlanden door Mr Karel Adriaan van der Kemp wethouder van en Jhr Mr Aert van der Goes grondeigenaar van en allen wonende den Haag in hoedanigheid van Regenten van het Burger Weeshuis te den Haag verkopen in het openbaar de opwassende blokken koren en andere tienden, gelegen binnen Zuidland en wel aan Kornelis van der Meer Samuelszoon melkboer wonende Zuidland, Leendert Peters rentenier wonende Geervliet, Jan Oosthoek bouwman wonende Zuidland, Jan van der Hoeven melkboer wonende aldaar, Jan Hazejager bouwman aldaar, Roeland van Sintmaartensdijk melkboer aldaar, Daniel van Rij Hendrikszoon voerman wonende aldaar, Arie Quispel bouwman wonende aldaar, Kornelis Arkenbout Korneliszoon melkboer aldaar en Adrianus Rodenburg melkboer wonende aldaar. Tezamen
Vervolg akte:
verkocht om 4090,00.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
129
Aktedatum:
12-07-1876
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
P. van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteA. Heereman Roskam Arijszoon melkboer te Brielle voor zich en als voogd over Kornelis en Suzanna Roskam en als mondeling gemachtigde van Jacob Roskam molenaar te Ridderkerk en van Kommer Roskam logementhouder te Rotterdam voor zich en als toeziend voogd over Kornelis en Suzanna Roskam en over Jan en Jacoba Arendina Smit, B Kornelis van Leeuwen zonder beroep wonende Brielle als in g.v.g. gehuwd met Jannetje Roskam als ook aks gemachtigde door Nicolaas Albert Smit molenaar wonende Zaltbommel als vader en voogd van rechtswege over de twee door hem aan wijlen zijn echtgenote Maartje Roskam in huwelijk verwekte kinderen Jan en Jacoba Arendina Smit, zijnde genoemde Heereman, Kommer, Jacob, Jannetje, Kornelia en Suzanna zo als erfgenamen van wijlen hun vader Arij Roskam en hun zuster Pieternella Roskam met de minderjarigen Jan en Jacoba Arendina Smit als mede erfgenamen in de nalatenschap van dezelfde Arij Roskam, de enige eigenaren van het hierna te noemen klaver- en grasgewas. C Teunis Stolk melkboer te Brielle. De comparanten hebben verklaard voornemens te zijn in het openbaar op heden te verkopen het nog ongesneden en ongemaaide te velde staande kantgras en klavers en wel ten verzoeke van de comparanten sub A en B vermeld het klavergras op land te Vierpolders aan Arie Lems Verwoerd winkelier te Brielle, Hendrik van der Meer arbeider te Oostvoorne, te Oostvoorne in Klein Oosterland in Sleepe aan Antonie van der Blom arbeider aldaar, Pieter Lugtenburg arbeider aldaar, Heereman Kruik bouwman Oostvoorne, Arie van Marrion arbeider aldaar, Willem van der Hoek arbeider aldaar, Jan Noordermeer Jacobszoon arbeider aldaar, Hendrik van der Meer arbeider aldaar,B ten verzoeke van Teunis Stolk het klavergewas te Oostvoorne aan Jan Verhoeff melkboer aldaar, Jacob Rietdijk bouwman Rockanje en Pieter van der Poel bouwman Brielle. Er blijkt dat door de comparanten onder A en B vermeld verkocht is om 480 gld 53 ct en tbv Teunis Stolk om 317 gld 36 ct en gezamenlijk om 797 gld 89 ct
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
124
Aktedatum:
26-06-1876
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
P. van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteKornelis Vrijland dijkwerker wonende Oudenhoorn is schuldig aan Antonie Hermans procureur wonende Brielle 1400 gld wegens geleend geld tegen een rente van 5% per jr en jaarlijkse aflossingen van 50 gld, ingaande 01-11-1876. Waarborg het recht van erfpacht tot 1902 van 48 roeden 40 ellen grond in eigendom behorende aan de Generale Dijkagie van Voorne gelegen binnen de gemeente en polder Oudenhoorn met de daarop staande gebouwen, volgens de kadastrale legger bekend in sectie A als 21 roeden 3 ellen bouwland nr 788, 37 ellen erf met het daarop staande huis nr 789, een huis met 80 ellen erf nr 881, 26 roeden 20 ellen bouwland nr 772 en het recht van erfpacht tot 2074 van 97 roeden 90 ellen bouwland gelegen binnen de gemeente en polder Oudenhoorn kad,. bek. in sectie A nr 822 in eigendom behorende aan de Generale Dijkagie van Voorne en onbelast.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
119
Aktedatum:
19-06-1876
Aard van de akte:
schuldbrief
Naam notaris:
P. van Andel
 
 
 
Pagina: 6
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties