Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
beacon
105.722 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 6
 
 
Notariële akte
Testament van Jaapje Poldervaart, echtgenote van Thijs Klop te Hellevoetsluis. Aan haar man legateert zij het levenslang vruchtgebruik van haar nalatenschap onder last van de volgende legaten: - f 500 aan haar nicht Jaapje Luiendijk, dochter van Jan Luiendijk Dirksz. en Lena Poldervaart, echtelieden te Vierpolders - f 500 aan elk van haar neven Jan Poldervaart en Leendert Poldervaart, zoons van Jan Poldervaart en Jannetje Bevaart
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
92
Aktedatum:
01/10/1908
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Karel Pieter Julius Godtfried Bel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Testament van Laurens Bastiaan Leeuwenburg, adjudant-inspecteur bij de Holland-Amerikalijn, wonend te Rotterdam aan de Prins Hendriklaan 44. Universeel erfgename is zijn vrouw Hendrika Christina Engelsman
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
84
Aktedatum:
08/09/1908
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Karel Pieter Julius Godtfried Bel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Jan Engel en Kornelis Adrianus Leeuwenburg, meelfabrikanten te Rotterdam, stichten een vennootschap onder de naam J.P.Engel. Vennootschap aangegaan voor 9 jaar en 6 maanden. Men brengt een woning met meelfabriek in aan de Dordtsestraatweg, kad. Charlois E 2293. Volgt taakverdeling tussen de firmanten.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
76
Aktedatum:
06/08/1908
Aard van de akte:
vennootschap
Naam notaris:
Karel Pieter Julius Godtfried Bel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Jan Peter Engel, meelfabrikant te Rotterdam, transporteert aan Jan Engel en Kornelis Adrianus Leeuwenburg, mede meelfabrikanten aldaar, een woning met meelfabriek aan de Dordtsestraatweg te Rotterdam, kad. Charlois E 2293. Verkocht voor f 20 000.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
74
Aktedatum:
25/07/1908
Aard van de akte:
transport
Naam notaris:
Karel Pieter Julius Godtfried Bel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 6
Zoeken in collecties