Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

105.738 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 6
 
 
Notariële akteRoyement van een hypothecaire inschrijving genomen tbv Angenietje Bout en tlv Jacob Vrij te Brielle. Brevet akte
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
105
Aktedatum:
04/06/1875
Aard van de akte:
consent
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteMr Pieter van Andel notaris wonende Brielle als gemachtigde van Mr Martinus Gerard Pieter del Court substituut officier van justitie bij de Rechtbank te Alkmaar wonende aldaar verkoopt Leonardus Marie Visser, wijnhandelaar wonende Brielle een huis, schuur en erf met tuin gelegen binnen Brielle aan de westzijde van het Noordeinde of Voorstraat, kadastraal groot 3 roeden sectie B nr 1366 en schuur als recht van opstal groot 14 ellen sectie B nr 1365. De koopprijs bedraagt 2300 gld, welk bedrag verkoper van koper heeft ontvangen, waarvoor kwijting bij deze.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
104
Aktedatum:
03/06/1875
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte1e Joseph Cohen timmerman wonende Brielle weduwnaar van Judith Hijmans gewoond hebbende en overleden aldaar op 03/03/1875 met wie hij in g.v.g. gehuwd is geweest, voorts als vader-voogd over Louis, Roosje, Benjamin, Jacob en Alexander Cohen, allen minderjarig met de hierna te noemen Hartog Cohen enige kinderen geboren uit zijn bovengemeld huwelijk, enige erfgenamen volgens de wet van hun ab intestato overleden moeder. 2e Hartog Cohen timmerman wonende Brielle voor zich en als toeziend voogd over bovengemelde minderjarigen. Zij gaan over tot de beschrijving van de boedels bestaan hebbende tussen Joseph Cohen en wijlen Francina Berwers, waarvan de waardering van de daarvoor vatbare goederen zal geschieden door Levie de Leef koopman wonende Brielle. Volgen de roerende goederen, in de winkel, mans- en vrouwenkleren, bewijzen van eigendom, inschulden en schulden en lasten van de boedel.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
103
Aktedatum:
02/06/1875
Aard van de akte:
boedelbeschrijving
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteJob van den Brand zonder beroep wonende Brielle verkoopt aan Arij van den Brand bouwman wonende Oostvoorne 3 bunders 30 roeden bouwland gelegen binnen Oostvoorne in de Oudenruig, sectie C nr 287 aan verkoper in eigendom opgekomen uit de nalatenschap van zijn moeder Arendje Oudwater blijkens akte op 10/04/1875 voor zelfde nts verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Brielle op 15/05/1875 in deel 159 nr 54. De koopprijs bedraagt f. 6.025,80 in voldoening waarvan de koper aan de verkoper heeft betaald f. 3.000,00 waarvoor kwijting bij deze terwijl het restant of f. 3.025,80 aan de verkoper zullen worden terugbetaald voor of op 01/04/1876.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
101
Aktedatum:
15/05/1875
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 6
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties