Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

105.723 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 6
 
 
Notariële akteHelenus Adrianus Zeijlmans van Emmichoven klerk wonende Brielle als lasthebber van Johann Bernhard Heinrich Kroner en Johann Hildebrand Rudolph Kroner kooplieden en winkeliers wonende Rotterdam, welke zijn eerste hypotheekhouders van Frederik Zoetemeijer op de hierna te omschrijven onroerende goederen uit kracht van een hypotheekakte op 19/07/1845 gepasseerd voor nts Mr C.A.van Kerckhoff te Rotterdam, van welke akte de borderellen zijn ingeschreven ten kantore van de hypotheken te Brielle op 24/07/1845 in deel 16 nr 133 tot een bedrag van 2000 gld en bij welke hypotheekakte onherroepelijke volmacht werd verleend om bij niet voldoening aan de bepalingen in de hypotheekakte vastgelegd de goederen in het openbaar te verkopen, te einde daaraan te verhalen de hoofdsom met de bepaalde rente van 4% per jr. Op grond van een en ander wordt thans in het openbaar verkocht het bij voormelde akte verbonden huis en erf met schuur binnen Nieuwenhoorn groot 2 roeden 40 ellen in sectie B nr 263 en een schuur met 5 roeden 74 ellen erf in sectie B nr 264, welke goederen door voormelde Zoetemeijer in eigendom zijn vekregen bij akte op 27/02/1845 voor nts L.M. van Kruijne te Brielle verleden en overgeschreven ten voormelde hypotheekkantore op 19/03/1845 in deel 27 nr 5. Hoogste bieder Adrianus Bouwman Andriesz. beurtschipper wonende Nieuwenhoorn om 2525 gld. Volgende akte 05/10/1859 nr 107. Het perceel wordt opnieuw opgehangen en gemijnd door Andries van7der Meer grutter wonende Heenvliet de massa om 3300 gld aan wie het wordt gegund.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
104
Aktedatum:
28/09/1859
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteTestament van Klaas Meijboom zeeloods wonende Brielle. Hij herroept al zijn voorgaande testamenten en benoemt tot enig erfgename zijn vrouw Johanna Elizabeth Kleijn en tot voogd na zijn overlijden over uit zijn eerste huwelijk na te laten kinderen Kornelis Biemond architect wonende Brielle. Hij benoemt tot uitvoerder van zijn testament zijn genoemde vrouw.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
100
Aktedatum:
26/09/1859
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteKornelis Touw bouwman wonende Nw Helvoet zo voor hem zelve als weduwnaar van Kornelia Biesheuvel zonder beroep, gewoond hebbende en op 11/01/1859 ald. overleden met wie hij in g.,v.g. gehuwd is geweest en haar erfgename krachtens haar testament op 04/05/1857 voor nts Kraijeveld van de Leur te Brielle gepasseerd en als vader-voogd over zijn minderjarig kinderen Willem geb. 16/03/1837, Tieleman geb. 14/07/1838 en Kornelis geb. 05/07/1841 allen te Nw Helvoet, Arij Touw bouwman wonende Nw Helvoet zo voor hem zelve en als toeziend voogd over voormelde minderjarigen, Kornelis de Raadt bouwman wonende Abbenbroek gehuwd met Pietertje Touw, Abraham Touw bouwknecht wonende Nw Helvoet voor zich zelve, Pieter Touw bouwknecht wonende aldaar voor zich zelve en Reijna Touw zonder beroep wonende aldaar, voor zich zelve, welke Arij, Pietertje, Abraham en Reijna Touw met de genoemde 3 minderj. kinderen Willem, Tieleman en Kornelis Touw zijn de enige kinderen door Kornelia Biesheuvel bij haar overlijden nagelaten. Zij gaan over tot de scheiding van de boedel en hebben een staat en massa opgemaakt van de boedel bezeten door Kornelis Touw en Kornelia Biesheuvel, welke blijkt zuiver e bestaan uit een bedrag van f.30.160., waartoe gerechtigd is Kornelis Touw voor de helft en als erfgenaam van zijn vrouw en van zijn dochter Kornelia tezamen f.17.986 en elk der kinderen een bedrag van f.1413,75 waarna de verdeling volgt.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
99
Aktedatum:
22/09/1859
Aard van de akte:
boedeldeling
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteArij Clarus van der Minne med. dr en Bastiaan Jacob Verheij Kornelisz. wethouder van en beiden wonende Brielle die aan de notaris ter hand hebben gesteld teneinde onder zijn minuten te blijven berusten het origineel van een onderhandse akte van finale scheiding en verdeling van de boedel in gemeenschap bezeten tussen Johannes van der Minne en Johanna Adriana Vermaat.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
98
Aktedatum:
16/09/1859
Aard van de akte:
depositie
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 6
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties