Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

10.791 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 5
 
 
Notariële akteInventaris van de nalatenschap van Arie Torman, gewoond hebbend en op 25-8-1817 overleden te Hellevoetsluis. Hij was weduwnaar van Willemina Tiggelaar
De erfgenamen zijn:
- Arie Oudijk van Putten, magazijnmeester der marine te Hellevoetsluis, als getrouwd geweest met Neeltje Torman, overleden aldaar 15-2-1820, dochter van Arie vnd. Er zijn drie nog minderjarige kinderen: Jacob Oudijk van Putten, Dina Willemina Pieternella Oudijk van Putten en Willemina Elisabeth Oudijk van Putten
- Arie Torman, klerk bij de marine te Hellevoetsluis
- Arie Oudijk van Putten vnd als in huwelijk hebbende Jacoba Torman
- Hugo Arie Hoogwerf, Anna Willemina Hoogwerf en Sara Maria Hoogwerf, kinderen van de afwezige Leendert Hoogwerf en diens op 13-4-1816 overleden huisvrouw Krijna Torman (voor hen treedt Petrus den Ouden, voerman te Nieuw Helvoet op als voogd).
- Willemina Torman, meerderjarig en ongehuwd wonend te Hellevoetsluis
- Thomas Torman, winkelier te Hellevoetsluis, als gemachtigde van Jan Torman, broodbakker te Scheveningen
Als getuige treden op Gerrit Susenaar, bediende bij de directie der Marine, en Jan van der Schild, verver op de Marinewerf.
Volgt opgave van meubilair, kleding en sieraden. Tot de boedel behoort een huis met schuur en kelder aan de oostzijde van de haven te Hellevoetsluis, in 1782 gekocht uit de nagelaten boedel van Francina van den Berg, weduwe van Jan Kelder. Er is een schuld van f 600 aan de heer Pieter Emplaars Kolij te Hellevoetsluis. Diverse schulden aan leveranciers in Rotterdam.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
9
Aktedatum:
11/01/1823
Aard van de akte:
inventaris
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteJean de Rouville te Brielle pp voor
- Johannes Wilhelmus Anemaat , apotheker te Dirksland,
- Lambertus Kolff van Oosterwijk, notaris te Ouddorp als in huwelijk hebbende Maria Anemaat
- Antonie Gideon Petrus Anemaat, penningmeester te Ooltgensplaat
royeert een hypotheek tlv hun vader Kornelis Anemaat Azn. te Ooltgensplaat.
Het verzekerde bedrag van f 12 000 kwam hun toe als erfdeel van hun grootmoeder Maria Paling, weduwe van Antonie Pieters Anemaat.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
3
Aktedatum:
08/01/1823
Aard van de akte:
royement
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteCompareren Jan David Rumph onder Rockanje en mr. Nicolaas Johannes Kornelis Lette, procureur te Brielle, als lasthebber van diverse crediteuren. Eerste comparant kan zijn financiële verplichtingen niet meer nakomen en doet tbv de crediteuren afstand van:
- huis c.a. te Brielle aan de noordzijde van het Maarland, wijk 5 nr. 60 met het koetshuis etc. uitkomend in het Dijkslop
- 4 G 94 R land in het Kleine Gootje nrs. 1 en 2
- de helft in een perceel dijk en gorzen te weten Havendijk, Maasdijk, Vekhoekse Maasdijk van het contrescarp van de vesting tot de woning van Willem Luiendijk in het Nieuwland en gorzingen waarvan de helft toebehoort aan Kornelis van Brakel te Geervliet.
- een buitenverblijf aan de Lodderlandsedijk onder Rockanje op nr. 85 op 23 roe land in Achterstrijpe
- een arbeiderswoning aan de Boomweg onder Rockanje met bijbehorend land
- landerijen in Achterstrijpe op nrs. 294, 293, 291, 290, 306 (genaamd de Doornen), 307, 308, 309, 313, 314, 289, 284, 284a, 282, 281, 280, 280a
- de Lodderlandsedijk van de Achterstrijpseweg tot de Tintse wacht
- land in Nieuw Olaartsduin op nrs. 518, 520, 521a, 251, 262,
- een woning genaamd Zorgwijk op nr. 102 met land in Nieuwe Tonge en Klinkerland in de polder Duivenwaard nrs. 57, 58, 59, 44, 45, 47, 49, 51
- 26 G 295 R in de polder Oudeland aldaar
- land in de Weipolder onder Sommelsdijk op nrs. 36, 37, 38, 39
- in de Westplaat aldaar nrs. 40, 41, 42
- in de Oostplaat onder Middelharnis 10 morgen 385 roeden land.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
43
Aktedatum:
15/02/1823
Aard van de akte:
afstand
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteJan Willem de Groot dijkmeester wonende Vreeswijk verkoopt aan Johannes Bernardus Wehbring mr smid wonende Hellevoetsluis de na te melden onroerende goederen binnen de polder Oude en Nieuwe Struijten als 1e het vroeger genaamde Marine Hospitaal aldaar in de polder Nieuwe Struijten in de Hoogenhoek, kad. bek. als gebouw en erf groot 36 roeden 1 el, gedeeltelijk bekend onder nrs 146, 89 en 93 en geheel onder nr 94, belast met een uit- of voetpad over de straat voor het gebouw liggende tbv het perceel kad. bek. onder nrs 86 t/m 88 en 2e 68 roeden 33 ellen bouw-, tuin en boomgaard, kad. gedeeltelijk bekend onder nr 909, liggende dit perceel met een strook ten westen voor het sub 1 vermelde gebouw, ten zuiden en oosten achter dat gebouw, tot aan en met de daarachter gelegen watering, belast met een uit-of voetpad tbv het perceel kad. bek. nrs 86 t/m 88, ter breedte van een el tot aan de straat langs het bovengenoemde gebouw. De onroerende goederen zijn door verkoper in eigendom verkregen bij proces-verbaal van openbare verkoop op 01/11/1843 door nts van Andel te Brielle opgemaakt en overgeschreven ten kantore van de bewaring te Brielle op 27/11/1843 in deel 21 nr 46. De koopprijs bedraagt 2000 gld welk bedrag verkoper van koper heeft ontvangen, waarvoor kwijting bij deze.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
111
Aktedatum:
21/06/1851
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 5
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties