Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

105.739 notariële akten sorteren op:
 
 
Pagina: 5
 
 
Notariële akteTestament van Boudewijn de Bruin arbeider te Rockanje. Hij herroept alle voorgaande testamenten en legateert aan zijn echtgenote Arentje van der Molen zonder beroep bij hem inwonende al de roerende en onroerende goederen van zijn nalatenschap alsmede die van de boedel tussen hem en haar in gemeenschap bezeten wordende, uitgezonderd de gerede gelden, de inschulden en de effecten, onder de voorwaarde, om de waarde daarvan in gereed geld te storten in zijn nalatenschap, dan wel te verrekenen met het haar toekomende. Hij benoemt zijn genoemde echtgenote tot enig erfgename en uitvoerster van zijn uiterste wil. In margine overleden 26-06-1898.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
74
Aktedatum:
05-07-1890
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteJacob Benjamin Kluit Jacobuszoon banketbakker te Rotterdam verkoopt aan Sophia Maria Elisabeth Lafeber apothecaresse te Gouda weduwe van Jan Hendrik Boers het door verkoper toebehorende kapitaal groot f. 6800,00 ingeschreven ijn het grootboek der 3 1/2 % Nederlandsche Werkeljke schuld als Gerard Jacobus Scheurbier te den Haag als opvolgend administrateur der nalatenschap van Rutger Adrianus van Boles waarvan een gedeelte is toebedeeld aan Jacob Benjamin Kluit Jacobuszoon onderr zodanige bepalingen als gemaakt zijn bij olografisch testament gedeponeerd bij de notaris Mr. K.A.Poortman te Schiedam bij akte op 17/09/1866 gepasseerd. Verkoper heeft voornoemd kapitaal van f.6800,00 verkregen uit de nalatenschap van Rutger Adriaan van BolEs onder bepaling dat het eerst zal worden afgestaan na het einde van het 50ste jaar van de verkoper, terwijl het tot dat tijdstip zal moeten blijven onder het beheer van de uitvoerder van de uiterste wil der erflater of diens opvolger van het beheer, met last tot belegging op het Grootboek gelijk het thans is ingeschreven en de vruchten ervan aan de rechthebbende op de eigendom jaarlijks uit et keren. Dat de verkoper rechthebbende van de eigendom, dat recht mitsdien aan de genoemde koopster overdraagt aan wie dus in het vervolg de vruchten moeten worden uitgekeerd, zijnde de verkoper geboren op 05-03-1852, zodat het beheer na 05-03-1902 zal geëindigd zijn, Gerard Jacobus Scheurbier thans beheerder iis zullende hem en aan de directie van het grootboek zoveel nodig, deze overdracht ten koste van de verkoper worden betekend. Partijen verklaren dat de verkoop is geschied voor de prijs van f.6919,00 welk bedrag de verkoper verklaart op heden van de koopster te hebben ontvangen, waarvoor kwijting bij deze.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
73
Aktedatum:
03-07-1890
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteRoyement tot doorhaling van een hypothecaire inschrijving genomen ten hypotheekkantore te Brielle ca Pieter Both te Zwartewaal door Jilles Kortenbout aldaar. Brevetakte
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
72
Aktedatum:
03-07-1890
Aard van de akte:
consent
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteWilllem van Drimmelen zonder beroep te Brielle verkoopt in het openbaar de hem toebehorende roerende goederen tot een bedrag van f.654,15.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
71
Aktedatum:
03-07-1890
Aard van de akte:
openbare verkoop
Naam notaris:
Pieter van Andel
 
 
 
Pagina: 5
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties