Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

105.723 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 5
 
 
Notariële akteKornelis Touw bouwman wonende Nw Helllevoet verkoopt zijn zoon Abraham Touw bouwman wonende aldaar de navolgende onroerende goederen binnen Nw Helvoet en kadastraal bekend in sectie C als in de Meentenhoek 1e een bouwmanswoning als woonhuis met schuur met 1 bunder 70 roeden 96 ellen erf, werf, tuin en boomgaardsgrond nrs 79 t/m 83, 2e 2 bunders 94 roeden 50 ellen weiland sectie C nrs 97 en 98. In de Langenhoek 3e 53 roeden 40 ellen weiland nr 202, 4e 3 bunders 1 roede 50 ellen bouwland nr 203, 5e 1 bunder 65 roeden 60 ellen weiland nr 208. In de Grootenhoek 6e 1 bunder 59 roeden bouwland in nr 20, 7e 2 bunders 25 roeden weiland in nr 34 en 8e 3 bunders 14 roeden 50 ellen bouw- en weiland nr 35 voor een koopprijs van f.16.135,60 welk bedrag als hyptheek op de onroerende goederen zal worden gevestigd tegen 4½% per jr.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
109
Aktedatum:
14/10/1859
Aard van de akte:
transport met kusting
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteWillem Schoon bouwman en Lijsabeth Dekker zonder beroep echtelieden wonende Vierpolders, zo voor zich zelve als vroeger gehuwd geweest met en weduwe van Jacob Nieuwland en erfgename van dezelfde krachtens diens testament op 28/07/1845 voor zelfde nts gepasseerd en als moeder-voogdes over Arend, Aagje, Elizabeth, Jan en Leendert Nieuwland uit haar eerste huwelijk met Jacob Nieuwland overl. Vierpolders 05/09/1849, Maarten Mosterdijk varensgezel wonende in de Struijten binnen Nw Helvoet als in g.v.g. gehuwd met Meina Nieuwland zonder beroep wonende aldaar als meerderj. dochter van het echtpaar Nieuwland Dekker, Jacob Nieuwland bouwman en Hendrik Nieuwland zonder beroep beiden wonende Vierpolders als meerderj. zoons van gemeld echtpaar en met hun genoemde zuster alsmede de minderjarigen enige nagelaten kinderen uit voormeld echtpaar en Franciscus de Zwaan onderwijzer der jeugd wonende Vierpolders als toeziend voogd over voormelde 5 minderjarige kinderen. Zij komen overeen om de boedel van Jacob Nieuwland en Lijsabeth Dekker te scheiden en delen, waartoe zij een staat en massa daarvan hebben samengesteld. Er is zuiver te verdelen f.44.540, waarvan toebehoord aan Lijsabeth Dekker f.22.270. De nalatenschap van Jacob Nieuwland bedraagt de helft van de gemeenschap of f.22.270,00 waaraan nog wordt toegevoegd de bedragen genoemd in de inventaris en bedraagt daardoor zuiver f.44.672, waartoe gerechtigd zijn diens weduwe voor f.11.168 en de kinderen elk een bedrag van f.4188, waarna de verdeling volgt.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
108
Aktedatum:
06/10/1859
Aard van de akte:
boedeldeling
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteKornelis Kwak eigenaar en scheepsreder wonende Heenvliet als gemachtigde van Willem Leonard Welter predikant wonende St Petersburg in Rusland verhuurt in het openbaar 1 bunder 53 roeden 80 ellen bouwland gelegen in de gemeente en polder Oostvoorne in de Goudhoek, kad. bek. sectie D nrs 247 t/m 249, onder welke verhuring niet begrepen is het recht van jacht, hoogste bieder Jan Schipper vrachtenaar wonende Oostvoorne om 92 gld 28 ct per jr.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
106
Aktedatum:
03/10/1859
Aard van de akte:
huurcontract
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteLouis Mijnard van Kruijne zonder beroep en Hendrik Louis Mijnard van Kruijne notaris beiden wonende Brielle borgen tot een bedrag van 400 gld tbv het Gouvernement der Nederlanden als Albert Antoine Gijsberti Hodenpijl officier van administratie der 2e klasse bij de Marine te Hellevoetsluis schuldig of ten achter mocht komen voortspruitende uit de uitvoering van zijn beroep. Leonardus Visser en Antonius Nehelenius Kornelis Bisdom graanhandelaar beiden wonende Brielle die verklaarden dat de voormelde personen volkomen in staat zijn tot datgene waartoe zij zich bij deze akte verbinden.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
105
Aktedatum:
03/10/1859
Aard van de akte:
borgtocht
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 5
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties