Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

105.738 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 5
 
 
Notariële akteLubertus Buijs grondeigenaar wonende Abbenbroek als gemachtigde van Henri baron de Vos van Steenwijk rentenier wonende Heino en van Wilhelmina Hoeuff van Velsen rentenierster wonende te Zutphen weduwe van Jan Arend baron de Vos van Steenwijk genaamd van Essen verkoopt aan Pieter Goedendorp arbeider wonende Rockanje de opstand van een huisje staande op het perceel binnen de gemeente Rockanje in Slikland, sectie B nr 688 voor 100 gld welk bedrag verkopers van koper hebben ontvangen waarvoor kwijting bij deze en voorts wordt aan Pieter Goedendorp voor de tijd van 50 jr tegen een som van 8 gld per jr in erfpacht uitgegeven een perceel grond groot 6 roeden gelegen binnen Rockanje in Slikland thans kad. bek. als huis en erf, sectie B nr 655. Gemelde goederen zijn aan de vervreemders aangekomen bij onderhandse akte van transport getekend op 28-06-1860 en overgeschreven ten kantore van de hypotheken te Brielle op 20/07/1860 in deel 100 nr 5.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
110
Aktedatum:
14/06/1875
Aard van de akte:
uitgifte erfpacht
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteLeendert Peek melkboer wonende Oostvoorne zo voor zichzelf als in g.v.g. gehuwd met Kornelia Hester van Marion is schuldig aan Johanna van der Sluijs zonder beroep wonende Zwartewaal, weduwe van Jacob Meuldijk 1500 gld wegens geleend geld tegen een rente van 5% per jr. Waarborg de navolgende tot hunne gemeenschappelijken boedel behorende onroerende goederen en wel A een perceel weiland gelegen binnen Oostvoorne aan de Blindeweg, groot 84 roeden 70 ellen sectie D nr 464, B een huis en erf met tuin gelegen aldaar in de hoek Voorwesterland groot 14 roeden sectie D nr 844, 45 roeden 10 ellen bouwland gelegen aldaar sectie D nr 843 en 51 roeden 70 ellen bouwland gelegen aldaar in de Gijzenhoek, sectie D nr 468, welke sub A vermelde onroerende goederen zijn onbelast en die onder B vermeld met een hypotheek groot 1000 gld tbv de creditrice.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
109
Aktedatum:
14/06/1875
Aard van de akte:
schuldbrief
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteHelenus Wilhelmus Croes burgemeester, Willem Schoon en Kornelis van Beek wethouders der gemeente Vierpolders, uitmakende het College van Burgemeester en Wethouders der gemeente Vierpolders optredende voor het Burgerlijk Armbestuur dier gemeente, wonende de eerstgenoemde te Brielle en de beide laatstgenoemden te Vierpolders verklaren namens het gemelde armbestuur in erfpacht uit te geven voor de tijd van 99 jr aan Jacob Poldervaart, Abraham van der Hoek en Arie Lobs allen arbeiders wonende Vierpolders en wel aan Jacob Poldervaart 18 aren 30 ca dijkpoting binnen Vierpolders in de hoek lange gote, kad. bek. sectie B nr 205 tegen een jaarlijkse rente van 31 gld en aan Abraham van der Hoek en Arij Lobs 12 aren 30 ca dijkpoting gelegen binnen Vierpolders in de Riethoek sectie B nr 796 tegen een jaarlijkse rente van 20 gld 80 ct
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
108
Aktedatum:
14/06/1875
Aard van de akte:
uitgifte erfpacht
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteKatharina Noltee zonder beroep wonende Brielle eerder weduwe van Hendrikus Johannes Kruijskamp laatst weduwe van Klaas Hoogvliet beiden overleden en Willem Hoogvliet kwekeling bij het loodswezen, beiden wonende Brielle zijn hoofdelijk schuldig aan Arij Noltee zeeloods wonende Brielle 300 gld wegens een door de crediteur uitsluitend aan en tbv Katharina Noltee ter leen verstrekte gelden tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen binnen Brielle groot 2 roeden 86 ellen sectie B nr 594 en onbelast
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
107
Aktedatum:
10/06/1875
Aard van de akte:
schuldbrief
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 5
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties