Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
beacon
105.722 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 4
 
 
Notariële akte
Kornelis Antonie Rothaan Macaré, ontvanger der registratie te Brielle, pp voor mr. Simon Jan Baptist van Rosevelt, president van Zoeterwoude wonende te Leiden en mr. Theodorus Gerard Daniel van Rosevelt, advocaat in Den Haag, veilt de pacht van tienden in de Struiten.
- onder de Nieuwe Struiten
1e blok, de Hogenhoek, pachter Jan Willems van der Poel, bouwman in Nieuwenhoorn
2e blok, de Middelhoek, pachter Arie Heindijk, bouwman onder Nieuwenhoorn
3e blok, het Weergors, als 1e blok
- onder de Oude Struiten
1e blok, Wittenshoek, pachter Klaas Oprel, bouwman in de Struiten
2e blok, de Molshoek, pachter Sjouw Lolkes, bouwman in Oudenhoorn
de vlastienden, pachter Jan Went, kastelein te Nieuwenhoorn
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
101
Aktedatum:
23/07/1816
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Mr. Hendrikus Theodorus Hoijer te Brielle pp voor Anna Martina van Kretschmar, eerder weduwe van Willem Hendrik Gael , nu echtgenote van Apolonius Jan Kornelis Lampsius in Haarlem, veilt de pacht van tienden.
- onder de Nieuwe Goote
2e blok, pachter Kornelis Spoon, timmerman te Nieuwenhoorn
alle tienden over het Schapengors, pachter Kornelis de Wilt, wagenmaker te Rockanje
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
90
Aktedatum:
16/07/1816
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Overeenkomst tussen Elisabeth Romein, weduwe van Lambert van der Heiden en Pieter van der Heiden, schippersknecht, beiden wonend te Brielle. Eerste comparante zal de ander gedurende een jaar van kost en inwoning, bewassing, licht en warmte voorzien. Hiervoor zal v.d.Heiden zijn wekelijkse inkomsten, door hem geschat op f 4 , aan eerste comparant afdragen. Daarna zal hij wekelijks f 2 blijven betalen, waarmee het onderhoud van Maria van der Heiden, dochter van eerste comparante wordt veiliggesteld. Hij zal een vordering van ruim f 200 die hij op eerste comparante heeft pas na haar overlijden ten laste van de boedel brengen.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
81
Aktedatum:
19/06/1816
Aard van de akte:
overeenkomst
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Jean de Rouville, procureur te Brielle namens Kornelis de Breur en Pieter Klompenhouwer aldaar en ds. Dirk Bodde te Heenvliet als gemachtigden van Geertrui Jongejan, weduwe van Aarnout Hogendijk Roosendael te Geervliet, sluit een overeenkomst met Leendert Mastenbroek, bouwman te Rockanje. Deze had in 1809 onder borgtocht van Maartje Verwei, weduwe van Bouwen Mastenbroek te Hekelingen, en van Aart Arkenbout onder Nieuwenhoorn aan Geertrui Jongejan van een schuld verzekerd op een bouwmanswoning in Strijpe onder Rockanje op nr. 85 met ruim 60 G land. Termijn is nu verlopen en er is ook renteschuld. Om zijn totale ruïne te voorkomen spreekt men af dat op de Heenvlietse beestenmarkten nog dit voorjaar alle melkkoeien op twee na zullen worden verkocht en zo nodig in de zomer ook de veldvruchten zullen worden geveild. Verder zullen in het najaar alle landerijen worden geveild op een weitje van 3 G 259 R op nr. 7 en 2 G 127 R bouwland op nr. 17 na. Van de paarden zullen er twee aan crediteur worden gelaten.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
72
Aktedatum:
30/05/1816
Aard van de akte:
overeenkomst
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 4
Zoeken in collecties