Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
105.722 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 4
 
 
Notariële akte
Mr. Hendrikus Theodorus Hoijer te Brielle pp voor Anna Martina van Kretschmar, eerder weduwe van Willem Hendrik Gael , nu echtgenote van Apolonius Jan Kornelis Lampsius in Haarlem, veilt de pacht van tienden.
- onder de Nieuwe Goote
2e blok, pachter Kornelis Spoon, timmerman te Nieuwenhoorn
alle tienden over het Schapengors, pachter Kornelis de Wilt, wagenmaker te Rockanje
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
90
Aktedatum:
16/07/1816
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Overeenkomst tussen Elisabeth Romein, weduwe van Lambert van der Heiden en Pieter van der Heiden, schippersknecht, beiden wonend te Brielle. Eerste comparante zal de ander gedurende een jaar van kost en inwoning, bewassing, licht en warmte voorzien. Hiervoor zal v.d.Heiden zijn wekelijkse inkomsten, door hem geschat op f 4 , aan eerste comparant afdragen. Daarna zal hij wekelijks f 2 blijven betalen, waarmee het onderhoud van Maria van der Heiden, dochter van eerste comparante wordt veiliggesteld. Hij zal een vordering van ruim f 200 die hij op eerste comparante heeft pas na haar overlijden ten laste van de boedel brengen.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
81
Aktedatum:
19/06/1816
Aard van de akte:
overeenkomst
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Jean de Rouville, procureur te Brielle namens Kornelis de Breur en Pieter Klompenhouwer aldaar en ds. Dirk Bodde te Heenvliet als gemachtigden van Geertrui Jongejan, weduwe van Aarnout Hogendijk Roosendael te Geervliet, sluit een overeenkomst met Leendert Mastenbroek, bouwman te Rockanje. Deze had in 1809 onder borgtocht van Maartje Verwei, weduwe van Bouwen Mastenbroek te Hekelingen, en van Aart Arkenbout onder Nieuwenhoorn aan Geertrui Jongejan van een schuld verzekerd op een bouwmanswoning in Strijpe onder Rockanje op nr. 85 met ruim 60 G land. Termijn is nu verlopen en er is ook renteschuld. Om zijn totale ruïne te voorkomen spreekt men af dat op de Heenvlietse beestenmarkten nog dit voorjaar alle melkkoeien op twee na zullen worden verkocht en zo nodig in de zomer ook de veldvruchten zullen worden geveild. Verder zullen in het najaar alle landerijen worden geveild op een weitje van 3 G 259 R op nr. 7 en 2 G 127 R bouwland op nr. 17 na. Van de paarden zullen er twee aan crediteur worden gelaten.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
72
Aktedatum:
30/05/1816
Aard van de akte:
overeenkomst
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Inventaris van de goederen nagelaten door Krijna Torman, overleden te Hellevoetsluis op 13-4-1816, opgesteld ten verzoeke van haar weduwnaar Leendert Hoogwerf , winkelier aldaar, als vader van hun minderjarige kinderen Huig Arie Hoogwerf, Anna Willemina Hoogwerf en Sara Maria Hoogwerf, en van Arie Oudijk van Putten, magazijnmeester te Hellevoetsluis als voogd. Getuigen zijn Geurt Smits, particulier, en Arie Veldhoek, metselaar, beiden te Hellevoetsluis. Taxatie geschiedt door Hendrik Fichet, deurwaarder bij de rechtbank te Brielle. Volgt opsomming meubilair, kleding en sieraden. Onroerend goed:
- huis in de Nieuwstraat te Hellevoetsluis, wijk A nr. 5, in 1808 gekocht van de executeurs van het testament van Thomas Johnson
- idem in de Peperstraat aldaar, nr. 27, in 1804 gekocht van Gabriel Viertelhausen te Delft
- een schuurtje en erf op de Westwal, nr. 38, in 1815 gekocht van Arnoldus Berg te Rotterdam
- 3 G 103 R land onder Nieuwenhoorn in de Oudejaar op nr. 19, in 1813 gekocht van Jannetje Hoogwerf, weduwe van Aart Arkenbout te Nieuwenhoorn
- een weiland en rietbroek genaamd Zwaanshil aldaar op nrs. 529 en 530, gekocht als voren.
Vorderingen zijn er op Jacob Vermaat te Nieuw Helvoet , Arie Meuldijk te Zwartewaal, Jacob van der Sluis aldaar, Leendert Schenk aldaar, Pieter Schulp aldaar, Willem Smit te Delfshaven, Arie Vermaas te Hellevoetsluis, Arie Smit te Oudenhoorn, Aart van Kapelle te Hellevoetsluis en Arie Vrijland aldaar wegens geleverde winkelwaren. Niet te innen vorderingen op een 20-tal Engelse matrozen (namen fonetisch weergegeven)
Verder op Leendert Oranje te Oudenhoorn, Kornelis van den Berg te Nieuwenhoorn, Engel van Dintel te Oudenhoorn, en Willem Grens aldaar wegens geleverd riet.
Nog op Steven Goedel te Hellevoetsluis wegens achterstallige huur.
Er is een obligatie van f 240 tlv Jacobus Adrianus Rolandus en Dina Philippina Alderkerk te Sommelsdijk.
Schulden in de boedel: f 3000 tbv de erfgenamen van Gabriel Leonard Verhel te Brielle ,
Vervolg akte:
f 925 tbv de weduwe Viertelhausen in Delft, f 1000 tbv de weduwe van Arie Kraak te Geervliet, f 850 tbv Arnoldus Berg te Rotterdam, en nog grote bedragen tbv diverse leveranciers van voornamelijk dranken.
De gehele boedel heeft een negatief saldo van ruim f 8000.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
78
Aktedatum:
11/06/1816
Aard van de akte:
inventaris
Naam notaris:
Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 4
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties