Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

105.723 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 4
 
 
Notariële akteAfslag van onroerende goederen, eigendom van Ambroise Louis, baron de Lavenant, gepensioneerd kolonel, en Wilhelm Louis chevallier de Lavenant te Parijs, voor wie Dirk Spruit, winkelier te Brielle, als gemachtigde optreedt.
Geveild worden:
- een perceel weiland in de Kerkhoek onder Vierpolders, nrs. 6, 7 en 8, koper Leendert van Eisden, smid te Brielle
- een perceel duingrond genaamd de Kwakse duinen
a. de helft met recht van weierij, kopers Johannes van der Minne en Bastiaan Jacob Verhei, beiden te Brielle
b. de wederhelft met recht van konijnenjacht, koper Abraham Vermaas, broodbakker te Hellevoetsluis.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
29
Aktedatum:
19/02/1827
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteKlaas van den Brand melkboer wonende Geervliet schuldig aan Jacob Nicolaas Joan Jantzon van Erffrenten van Babyloniënbroek lid van de provinciale staten en dijkgraaf van Mijnsheerenland van Moerkerken en Wieldrecht wonende Dordrecht 8000 gld wegens geleend geld. Waarborg de navbolgende onroerende goederen te weten binnen de gemeente Geervliet een huis met schuur erf en werf in het dorp, kad. bek. als een huis en schuur met 7 roeden 98 ellen erf in sectie B nr 334, 2 bunders 58 roeden 20 ellen weiland in de polder Geervliet in de Westblok, kad. bek. secte B nr 209, 2 bunders 30 roeden 30 ellen weiland gelegen aldaar kad. bek. sectie D nr 210, een gedeelte van 3 bunders 55 roeden zijnde het noordwestelijkste doch kadastraal tot dusver niet afzonderlijk bekend van het kad. perceel sectie A nr 172, zijnde de Oud Hoenderhoekse dijk, 2 bunders 85 roeden 90 ellen bouwland in de polder Nieuwenhoorn, kad. bek. als sectie A nr 246, 2 bunders 40 roeden 90 ellen bouwland in dezelfde polder, kad. bek. als sectie A nr 250. Binnen de gemeente Heenvliet 36 roeden 10 ellen boomgaard met schuurtje in de polder Heenvliet in de Kerkhoek, kad. bek als ectie B nrs 701 en 702. Binnen Nw Helvoet een woonhuis met erf en tuingrond in de polder Nw Helvoet in de Cruijsenhoek, kad. bek. als een huis met 11 roeden 86 ellen erf in sectie C nrs 120bis en 121 en onbelast.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
130
Aktedatum:
25/11/1859
Aard van de akte:
schuldbrief
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteJan Beijer kassier van de stadsbank van lening en boekhouder van het fonds der Zieken- en Begrafenisbus genaamd Eendragt en Vlijt te Brielle, wonende aldaar als gemachtigde van het fonds. Hij verklaart uit kracht ener akte van obligatie met onderzetting groot in kapitaal 1400 gld op 05/11/1847 door Jan Leendertsz. van der Reijden toen timmerman en Maria van ´t Wout indertijd echtelieden, gewoond hebbende en overledne te Brielle als debiteuren tbv voormeld fonds als crediteur onder borgtocht van Leendert Kornelis van der Reijden en Elizabeth Maria van der Reijden zonder beroep thans gehuwd met Klaas van Eijsden smid wonende Brielle, enige kinderen van het echtpaar van der Reijden-van ´t Wout, voor zelfde nts gepasseerd, waarvan de borderellen zijn ingeschreven ten kantore van de bewaring en hypotheken te Brielle op 22/11/1847 in deel 19 nr 112 wegens wanbetaling en niet nakoming van de bij die akte gemaakte bepalingen en verplichtingen over te gaan tot de openbare verkoop van de bij voormelde akte verbonden onroerende goederen te weten 1e een huis en erf binnen Brielle aan de westzijde van het noordeinde der Voorstraat, kad. bek als een huis met 1 roede 68 ellen erf in sectie B ntr 488, wijk 5 nr 92 hoogste bieder Pieter Veenenbos mr metselaar wonende Brielle om 550 gld en 2e een dubbel pakhuis en timmermanswinkel en erf binnen Brielle in het zogenaamde Molenslop, kad. bek. als een huis met 72 ellen erf sectie B nr 331, wijk 3 nr 109, hoogste bieder Gerrit Hartog mr verver wonende Brielle de massa om 290 gld. Volgende akte 19/10/1859 nr 116. De percelen worden eerst afzonderlijk gemijnd en daarna in combinatie met als resultaat dat perceel 1 is gemijnd voor Gerrit Marinus van7der Ham zeeloods wonende Brielle om 700 gld en nummer 2 wordt niet gemijnd, zodat Gerrit Hartog voor 290 gld koper is gebleven. De percelen worden aan de mijners toegewezen,
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
115
Aktedatum:
12/10/1859
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteTestament van Antona Vermeer gehuwd met Maarten Kruijne zeeloods wonende Hellevoetsluis. Zij herroept alle voorgaande testamenten en benoemt tot enig erfgenaam en uitvoerder van haar uiterste wil haar genoemde man.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
114
Aktedatum:
12/10/1859
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 4
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties