Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

105.739 notariële akten sorteren op:
 
 
Uw zoekopdracht heeft meer dan 2500 pagina's met zoekresultaten opgeleverd.
Pas uw zoekargument(en) aan of gebruik een filter om het resultaat te verfijnen.
Pagina: 2501
 
 
Notariële akteTestament van Jan Bok zonder beroep wonende Brielle. Hij herroept alle voorgaande testamenten en benoemt tot enig erfgename en uitvoerster van zijn uiterste wil zijn echttgenote Wiljhelmina Heinse. In margine overleden 11-10-1884.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
173
Aktedatum:
21-11-1876
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
P. van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteKornelis Dijk arbeider wonende Brielle hierna te noemen verkoper verkoopt aan Kornelis van Leeuwen arbeider wonende Brielle hierna te noemen koper een huis en erf gelegen te Brielle aan de westzijde der lijnbaan, wijk 3 nr 49, kad. bek. als een huis met 14 roeden 85 ellen erf en tuin in sectie B nr 1450. De koopsom bedraagt 2000 gld, welk bedrag verkoper van koper heeft ontvangen, waarvoor kwijting bij deze.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
172
Aktedatum:
03-11-18761876
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
P. van Andel
 
 
 
 
 
Notariële akteFrancois Bouman landbouwer wonende Nieuwenhoorn weduwnaar en in g.v.g. gehuwd geweest met Elizabeth Nieuwland zonder beroep gewoond hebbende en op 07-09-1876 overleden aldaar en als erfgenaam van zijn vrouw voor het beschikbare gedeelte harer nalatenschap krachtens haar testament op 29-06-1866 voor de destijds te Brielle residerende notaris Pieter van Andel verleden, van mede-erfgenaam in de nalatenschap van zijn op 21-09-1876 overleden dochter Elizabeth Bouwman door hem aan zijn echtgenote in huwelijk verwekt en als vader en voogd over zijn mede uit dat huwelijk geboren kinderen genaamd Jacob, Aaltje, Adrianus en Hendrik Bouwman in hun betrekking van mede-erfgenamen in het onbeschikbare gedeelte van de nalatenschap van hun moeder Elizabeth Nieuwland en in de nalatenschap van hun genoemde zuster Elisabeth Bouman, die met haar 3 broeders en zuster waren de enige kinderen en enige erfgenamen van rechtswege in het beschikbare deel der nalatenschap van Elizabeth Nieuwland voornoemd en Arend Nieuwland bouwman wonende Vierpolders als toeziend voogd over de 4 genoemde minderjarigen. Ter bewaring der rechten van belanghebbenden wordt door de nrs Mr Pieter van Andel cvergegaan tot een inventarisatie der meubilaire en andere roerende goederen, gelden, papieren en in- en uitschulden behorende tot de door bovengenoemde Elizabeth Bouman bij haar overlijden achtergelaten boedel, wordende de daarvoor vatbare goederen getaxeerd door Levie de Leef koopman wonende Brielle. Volgen de roerende goederen, gouden en zilveren voorwerpen waaronder een zilveren hoofdijzer met 2 gouden krullen en een rood koralen ketting met gouden stukken en gouden slot alsmede een gouden horloge.Inschulden 6900 gld en uitschulden f. `17.782,00. Papieren en enige percelen bouwland.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
171
Aktedatum:
03-11-1876
Aard van de akte:
boedelbeschrijving
Naam notaris:
P. van Andel
 
 
 
 
 
Notariële aktePieter van Eijk, gepensioneerd zeeloodsschipper te Zwartewaal, bekent aan Martijntje van der Made te Drumpt een schuld van f 500 tegen 5%. Hij verleent hypotheek op een huis en erf te Zwartewaal, kad. 517, 518 en 519.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
132
Aktedatum:
13/06/1893
Aard van de akte:
schuldbrief
Naam notaris:
Antonie Hermans
 
 
 
Pagina: 2501
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties