Notariële akten

Meer informatie
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
100.021 notariële akten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Notariële akteMutueel testament van Pieter Jacobs van der Meer en Leentje Prins, echtelieden te Zwartewaal. Bij kinderloos overlijden legateert testateur aan Kornelis Jacobs van der Meer, Maartje Jacobs, Annetje Jacobs ,huisvrouw van Leendert Bastiaans en Aagje Jacobs, huisvrouw van Kornelis Kramer, allen wonend te Zwartewaal,zijn kleding en sieraden. In dat geval legateert zij aan haar broer Jan Prins te Rotterdam haar kleding en sieraden, met uitzondering van de bloedkoralen ketting die zij van haar man heeft gekregen. Bij hertrouwen van de langstlevende dient (bij kinderloosheid) aan de verwanten van overledene f 500 te worden betaald. Getuige Willem Duk.
Rol:
Genoemd
Aktedatum:
10/06/1730
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Pieter Ploos van Amstel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteMutueel testament van Jacob Simons en Ingetje Maas, echtelieden te Brielle. Seclusie weeskamer.
Rol:
Genoemd
Aktedatum:
08/06/1730
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Pieter Ploos van Amstel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akteTestament van Jonkheer Arent Lambrechts wonend te Brielle. Universeel erfgenaam is zijn moeder Sofia de Gaai, weduwe van Jacobus Lambrechts, in zijn leven predikant van de Remonstrantse gemeente van Brielle of, bij haar vooroverlijden, zijn tante Maria de Gaai. Seclusie weeskamer. Getuigen Jan Keiser en Leendert Brouwenaar.
Rol:
Genoemd
Aktedatum:
22/01/1731
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Pieter Ploos van Amstel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële aktePieter van Heinsberg, koopman te Maassluis, machtigt Nicolaas Honig, gerechtsbode van Brielle, tot beklag bij de weduwe Bot, die het huis (zijnde een bakkerij) heeft verkocht waarop te zijnen behoeve een hypotheek is gevestigd.
Rol:
Genoemd
Aktedatum:
22/01/1731
Aard van de akte:
procuratie
Naam notaris:
Pieter Ploos van Amstel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties