Beeldbank

Meer informatie
Uw zoekacties: Beeldbank
Beeldbank
Toelichting
Het Streekarchief bezit een uitgebreide fotocollectie van circa 50.000 foto’s, negatieven, dia’s en prentbriefkaarten. Inmiddels is de volledige collectie prentbriefkaarten (5000 ex.) en de diacollectie (5000 ex.) gescand en beschreven, evenals een duizendtal foto’s. Momenteel wordt de collectie negatieven (7500 ex.) bewerkt en hiervan worden met enige regelmaat aanvullingen aan de database toegevoegd. Het Streekarchief bezit dus veel meer foto’s dan op de site staan!

Zoeken
De collectie is op diverse manieren te doorzoeken. U kunt een trefwoord, locatie of naam (van bijv. een gebouw of een persoon) invullen in ‘Alle velden’. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om bijvoorbeeld alleen in de dia’s of prentbriefkaarten te zoeken. De vondsten worden getoond in een galerij, door te kiezen voor ‘lijst’ verschijnen naast de thumbnails ook de beschrijving. Middels de vier iconen kunt u nadere details opvragen, de afbeelding uitprinten of downloaden, of een vergroting oproepen.

Copyrights
Het Streekarchief probeert de de auteursrechten zoveel mogelijk te respecteren. Daarom zult u van recente foto’s waarop copyrights berusten, geen thumbnail aantreffen. De beschrijving is wel in de database opgenomen en de foto zelf kunt u in de studiezaal bekijken. Mocht u van mening zijn dat er foto’s onterecht via deze website toegankelijk worden gemaakt, kunt u contact met ons opnemen, zodat we de foto’s kunnen verwijderen.

Bestellen
Afdrukken of scans op hogere resolutie kunnen via het contactformulier worden aangevraagd. Gebruik van afbeeldingen voor een publicatie is geen enkel probleem, mits er een bronvermelding bij staat en het Streekarchief een zichtexemplaar ontvangt.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
368 afbeeldingen
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Erfgoedstuk
AFFICHE_D_55 Steunt het Dorus Rijkers Fonds. Zij redden uit doodsgevaar, Redt Gij hen uit armoede op hun ouden dag. Gedenkt onze Oude Zeehelden bij de a.s. collecte, ca. 1930
Datering:
ca. 1930
Titel:
Steunt het Dorus Rijkers Fonds. Zij redden uit doodsgevaar, Redt Gij hen uit armoede op hun ouden dag. Gedenkt onze Oude Zeehelden bij de a.s. collecte
Datum:
ca. 1930
Ontwerper:
A.J. van 't Hof
Afmeting:
36 x 77 cm
Techniek:
Drukwerk
Opmerkingen:
Is op diverse plekken beschadigd en provisorisch hersteld.
Bekijk archieftoegang:
Affiches
Erfgoedstuk
AFFICHE_D_54 Tentoonstelling Nieuwe Waterweg 1866-1936 - Brielle, Hoek van Holland, Rotterdam, 1936
Datering:
1936
Titel:
Tentoonstelling Nieuwe Waterweg 1866-1936 - Brielle, Hoek van Holland, Rotterdam
Datum:
1936
Opdrachtgever:
Rotterdamsche Kunstkring
Afmeting:
54 x 79 cm
Techniek:
Drukwerk
Opmerkingen:
Is op diverse plekken beschadigd en provisorisch hersteld.
Bekijk archieftoegang:
Affiches
Erfgoedstuk
AFFICHE_F_21 Dollar-Imperialisme botst tegen 2 FRONTEN, 15 nov. - 15 dec. 1943
Datering:
15 nov. - 15 dec. 1943
Titel:
Dollar-Imperialisme botst tegen 2 FRONTEN
Datum:
15 nov. - 15 dec. 1943
Afmeting:
110 x 80 cm.
Techniek:
Lithografie
Opmerkingen:
Affiche in de reeks "1943 is geen 1918". Zie opmerkingen AFFICHE _F_16
Bekijk archieftoegang:
Affiches
Erfgoedstuk
AFFICHE_D_52 Aan de Nederlandse Werkgevers en Werknemers, 30 november 1950
Datering:
30 november 1950
Titel:
Aan de Nederlandse Werkgevers en Werknemers
Datum:
30 november 1950
Afmeting:
59 x 84 cm
Techniek:
Drukwerk
Bekijk archieftoegang:
Affiches
Erfgoedstuk
AFFICHE_B_35 MILITAIR GEZAG ALGEMEENE BEKENDMAKING No. 17 van den opperbevelhebber van Land- en Zeemacht , 1939
Datering:
1939
Titel:
MILITAIR GEZAG ALGEMEENE BEKENDMAKING No. 17 van den opperbevelhebber van Land- en Zeemacht
Datum:
1939
Ontwerper:
H. Reynders
Opdrachtgever:
De Generaal, opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, I.H. Reynders
Afmeting:
59 x 42 cm.
Techniek:
Lithografie
Opmerkingen:
In 12 artikelen werd o.a. gesteld dat ''Inwoners van elke gemeente des Rijks kunnen worden opgeroepen of aangewezen tot het verrichten van persoonlijke diensten, voor hulp bij militaire werkzaamheden". Deze verplichtingen vloeien voort ui het feit dat met ingang van 1 september 1939 het geheele land in staat van oorlog is verklaard.
Reeds voor augustus 1939 lag er een uitgewerkt en voorbereid draaiboek klaar wat Nederland te doen stond als de mobilisatie van de strijdkrachten aan de orde zou zijn. Onder meer werd hierin bepaald dat bij verzending van het zogenaamde telegram B [voormobilisatie] simultaan de Staat van Beleg voor het gehele land zou worden afgekondigd. De Staat van Beleg – in die periode nog een verregaande autorisatie voor de krijgsmacht om op bestuurlijk niveau in te grijpen – was een stuk stringenter dan de Staat van Oorlog. Het Militair Gezag werd als het ware de hoogste macht en autoriteit in het land.

De Staat van Beleg zou onder meer tot direct gevolg hebben dat militair gebied c.q. stellingengebied onmiddellijk tot verboden gebied voor onbevoegden zou worden verklaard en dat handhaving van dat verbod bij het leger zelf lag. Als maatregel een essentie in de ogen van de hoogste militairen, en begrijpelijk vanuit het standpunt van preventie van spionage activiteiten op de grond en in de lucht.

Toen op 24 augustus 1939 als gevolg van de oplopende spanning rondom Polen de voormobilisatie werd aangekondigd, besloot de Regering echter op haar schreden terug te keren en de Staat van Beleg niet af te kondigen. Ook de mobilisatie, die vier dagen later aan de orde was, werd niet gevolgd door de afkondiging van de Staat van Beleg. Wel werd de Staat van Oorlog voor het gehele land afgekondigd, maar deze minder stringente toestand werd nog eens verminderd doordat diverse daaronder vallende bevoegdheden van het Militaire Gezag werden verminderd dan wel helemaal werden uitgesloten.

Bekijk archieftoegang:
Affiches
Erfgoedstuk
BELIJDENISAKTE_007 TER HERINNERING aan de OPENBARE BELIJDENIS in de Nederlandse Hervormde Kerk te pernis aan Arie Willem ketting, geboren 23 mei 1941., 15 maart 1979
Datering:
15 maart 1979
Titel:
TER HERINNERING aan de OPENBARE BELIJDENIS in de Nederlandse Hervormde Kerk te pernis aan Arie Willem ketting, geboren 23 mei 1941.
Datum:
15 maart 1979
Opdrachtgever:
Nederlandsche Hervormde kerk te Pernis
Afmeting:
35 x 26 cm
Opmerkingen:
Ook op deze belijdensakte citaten uit de bijbel o.a."Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, dien zal Ik belijden voor Mijnen Vader die in de Hemelen is". (Matth.10 : 32)
De kerk in Pernis heeft een oude toren uit de 15e eeuw. Zaalkerk met kruisvormige plattegrond naar ontwerp van B. Hooykaas uit 1926, gebouwd ter vervanging van een oudere kerk. Centraal overwelfd middenruim, drie kruisarmen voorzien van galerijen. Liturgisch centrum met kansel, kerkenraadsbanken, wetsborden en smeedijzeren doopvont alsmede bankenplan en glas-in-loodramen uit de bouwtijd. De huidige PKN (vmNH) kerk dateert van 1926. De kerk staat op de plaats van een veel oudere kerk, die in 1925 is afgebroken. De oude toren is blijven staan. Tijdens de bouw van de nieuwe kerk is er gebruik gemaakt van een houten noodkerk. Deze stond op de weide van de heer J. Speelman. Timmerman A. Verhey bouwde de houten noodkerk en de gemeenteleden gaven 250 stoelen in bruikleen. De eerste dienst in de noodkerk was op zondag 15 februari 1925. De laatste dienst was zondagmorgen 25 april 1926.


Bekijk archieftoegang:
Diploma's, prijsoorkonden, belijdenisakten, getuigschriften en identiteitsbewijzen
Erfgoedstuk
AFFICHE_F_13 Jeugd vooraan, 1944 Uithangtijd van 8 febr. tot 15 maart 1944
Datering:
1944 Uithangtijd van 8 febr. tot 15 maart 1944
Titel:
Jeugd vooraan
Datum:
1944 Uithangtijd van 8 febr. tot 15 maart 1944
Opdrachtgever:
Departement van Volksvoorlichting en Kunsten no.160
Afmeting:
110 x 80 cm.
Techniek:
Lithografie
Bekijk archieftoegang:
Affiches
Erfgoedstuk
AFFICHE_F_07 Dit is mr. Prikkeldraad, die zich goed op de komende invasie voorbereid heeft.Om zijn hoofd koel te houden draagt hij een ijsmuts en het kan hem niets schelen hoeveel Nederlandsche burgers er bij de invasie om het leven komen,want hij heeft op het balkon van zijn huis een roeibootje liggen, om zijn kostbaar leven tegen de watersnood te beschermen., 1944 Affiche is uitgehangen van 20 februari tot 10 maart 1944
Datering:
1944 Affiche is uitgehangen van 20 februari tot 10 maart 1944
Titel:
Dit is mr. Prikkeldraad, die zich goed op de komende invasie voorbereid heeft.Om zijn hoofd koel te houden draagt hij een ijsmuts en het kan hem niets schelen hoeveel Nederlandsche burgers er bij de invasie om het leven komen,want hij heeft op het balkon van zijn huis een roeibootje liggen, om zijn kostbaar leven tegen de watersnood te beschermen.
Datum:
1944 Affiche is uitgehangen van 20 februari tot 10 maart 1944
Afmeting:
110 x 80 cm.
Techniek:
Lithografie
Opmerkingen:
Serie spotprenten op, in de ogen van de Duitsers, niet-nationale Nederlanders die hopen op de bevrijding van ons land, 1944, Nr.3 (zie affiche 05 & 06)
Bekijk archieftoegang:
Affiches
Erfgoedstuk
PRIJSOORKONDE_002 Hollandsche Maatschappij van Landbouw afdeeling Voorne schenkt de 2e prijs voor Ganzen uit aan J. Weijerse te Oostvoorne, Augustus 1879
Datering:
Augustus 1879
Titel:
Hollandsche Maatschappij van Landbouw afdeeling Voorne schenkt de 2e prijs voor Ganzen uit aan J. Weijerse te Oostvoorne
Datum:
Augustus 1879
Ontwerper:
v.d. H.(?) Gedrukt bij 's Hage, Wed. E. Spanier & Zn.
Opdrachtgever:
Hollandsche Maatschappij van Landbouw afdeling Voorne
Afmeting:
60 x 45 cm
Opmerkingen:
Aan de achterzijde van de Oorkonde ontvangt de zelfde heer Weijerse uit Oostvoorne een 2e prijs voor Spannen Koets- of Rijtuigpaarden De Hollandsche Maatschappij van Landbouw is opgericht in 1847
Bekijk archieftoegang:
Diploma's, prijsoorkonden, belijdenisakten, getuigschriften en identiteitsbewijzen
Erfgoedstuk
AFFICHE_G_01 The soldiers of the Netherlands underground forces greet the soldiers of the United Nations. De Binnenlandse Strijdkrachten groeten de soldaten van de bondgenoten., 1945
Datering:
1945
Titel:
The soldiers of the Netherlands underground forces greet the soldiers of the United Nations. De Binnenlandse Strijdkrachten groeten de soldaten van de bondgenoten.
Datum:
1945
Ontwerper:
Henrion
Opdrachtgever:
Binnenlandse Strijdkrachten
Afmeting:
125 x 85 cm
Techniek:
Lithografie
Opmerkingen:
De Binnenlandse Strijdkrachten (BS) (officieel: Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) was een op 5 september 1944 officieel opgezette bundeling van de tot dan toe weinig samenwerkende eigenlijke verzetsgroepen. De Binnenlandse Strijdkrachten kwam dan ook voort uit de drie belangrijkste verzetsgroepen: de Ordedienst (OD), de Landelijke Knokploegen (LKP) en de Raad van Verzet (RVV).

Tot 1944 werkten de verzetsgroepen, voor zover zij al contact hadden, zelfstandig onder supervisie van het Bureau Bijzondere Opdrachten van de regering in Londen. Toen ze werden samengevoegd tot de BS werd Prins Bernhard aangesteld als bevelhebber van de BS, hoewel hij in Londen verbleef. Commandant van de BS in het bezette Nederland werd kolonel Henri Koot die zich in Amsterdam bevond.

In het prille begin van de organisatie waren er nog geen 10.000 BS'ers. De BS was ook zeer slecht bewapend. Later werd dit verbeterd door geallieerde wapendroppings.

De Binnenlandse Strijdkrachten (BS) heetten officieel de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, afgekort NBS. Gewoonlijk hield men het op 'BS'. Het vervelende van de afkorting NBS was namelijk dat deze nogal leek op de afkorting NSB.

De BS werd opgericht naar het voorbeeld van de Franse Forces françaises de l'intérieur. Koningin Wilhelmina was er een groot voorstander van. De BS was verdeeld in Stoottroepen en Bewakingstroepen. In het nog bezette deel van Nederland werden de Stoottroepen aangeduid als 'Strijdend Gedeelte (SG) der BS'. De mannen van de Stoottroepen moesten afkomstig zijn uit het gewapend verzet. De Bewakingstroepen werden 'gevormd uit hen, die zich beschikbaar hebben gesteld om op den dag der bevrijding en daarna orde en rust te handhaven c.q. te herstellen'. Zij zouden pas bij de bevrijding de straat op gaan. Voorlopig waren ze dus weinig meer dan papieren leden.

De BS werd mede opgericht om de gewapende verzetsbeweging beheersbaar te houden, vooral nu die op grote schaal van wapens zou worden voorzien. De BS was gebo
Bekijk archieftoegang:
Affiches
Erfgoedstuk
DIPLOMA_016 GETUIGSCHRIFT voor Jacob Nobel voor de twee halfjarige cursussen in de autotechniek aan de avondschool te Brielle, 30 maart 1935
Datering:
30 maart 1935
Titel:
GETUIGSCHRIFT voor Jacob Nobel voor de twee halfjarige cursussen in de autotechniek aan de avondschool te Brielle
Datum:
30 maart 1935
Opdrachtgever:
Het bestuur der Vereeniging "De Vakschool voor Brielle en omstreken" te Brielle
Afmeting:
47 x 39 cm
Opmerkingen:
De school stond in de Langestraat te Brielle
Bekijk archieftoegang:
Diploma's, prijsoorkonden, belijdenisakten, getuigschriften en identiteitsbewijzen
Erfgoedstuk
AFFICHE_F_31 Zaait Rogge of Tarwe, 1918
Datering:
1918
Titel:
Zaait Rogge of Tarwe
Datum:
1918
Ontwerper:
Willy Sluiter
Opdrachtgever:
Nederlandse regering
Afmeting:
102 x 77 cm.
Techniek:
Litho
Opmerkingen:
Jan Willem (Willy) Sluiter (Amersfoort, 24 mei 1873 - Den Haag, 22 mei 1949) was een Nederlands schilder, tekenaar en grafisch ontwerper. Sluiter groeide op als notariszoon in Zwijndrecht en ontwikkelde zich tot een veelzijdig kunstenaar. Hij woonde en werkte op verschillende plaatsen: in Dordrecht en Rotterdam, maar ook in geliefde schildersdorpen.
Bekijk archieftoegang:
Affiches
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties