Beeldbank

Meer informatie
Uw zoekacties: Beeldbank
xBeeldbank
Toelichting
Het Streekarchief bezit een uitgebreide fotocollectie van circa 50.000 foto’s, negatieven, dia’s en prentbriefkaarten. Inmiddels is de volledige collectie prentbriefkaarten (5000 ex.) en de diacollectie (5000 ex.) gescand en beschreven, evenals een duizendtal foto’s. Momenteel wordt de collectie negatieven (7500 ex.) bewerkt en hiervan worden met enige regelmaat aanvullingen aan de database toegevoegd. Het Streekarchief bezit dus veel meer foto’s dan op de site staan!

Zoeken
De collectie is op diverse manieren te doorzoeken. U kunt een trefwoord, locatie of naam (van bijv. een gebouw of een persoon) invullen in ‘Alle velden’. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om bijvoorbeeld alleen in de dia’s of prentbriefkaarten te zoeken. De vondsten worden getoond in een galerij, door te kiezen voor ‘lijst’ verschijnen naast de thumbnails ook de beschrijving. Middels de vier iconen kunt u nadere details opvragen, de afbeelding uitprinten of downloaden, of een vergroting oproepen.

Copyrights
Het Streekarchief probeert de de auteursrechten zoveel mogelijk te respecteren. Daarom zult u van recente foto’s waarop copyrights berusten, geen thumbnail aantreffen. De beschrijving is wel in de database opgenomen en de foto zelf kunt u in de studiezaal bekijken. Mocht u van mening zijn dat er foto’s onterecht via deze website toegankelijk worden gemaakt, kunt u contact met ons opnemen, zodat we de foto’s kunnen verwijderen.

Bestellen
Afdrukken of scans op hogere resolutie kunnen via het contactformulier worden aangevraagd. Gebruik van afbeeldingen voor een publicatie is geen enkel probleem, mits er een bronvermelding bij staat en het Streekarchief een zichtexemplaar ontvangt.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Beeldbank
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

58.629 afbeeldingen
sorteren op:
 
 
Pagina: 8
thumbnail
PC_BRL_193D Polderlandschap op Voorne, 1959
Datering:
1959
Beschrijving:
Impressie van een dorp op Voorne
Gepubliceerd:
Maakt deel uit van 'Rondom de Raffinaderij - 10 tekeningen gemaakt in opdracht van Esso Nederland N.V. op de Zuidhollandse eilanden'
Vervaardigers:
H. Broer
Standplaats:
D157
Plaats van uitgave:
Rotterdam
Techniek:
Reproductie
Afmeting:
20 x 32 cm
thumbnail
PC_BRL_193C Duinlandschap op Voorne, 1959
Datering:
1959
Beschrijving:
Impressie van vermoedelijk het Brede Water
Gepubliceerd:
Maakt deel uit van 'Rondom de Raffinaderij - 10 tekeningen gemaakt in opdracht van Esso Nederland N.V. op de Zuidhollandse eilanden'
Vervaardigers:
M. Braat
Standplaats:
D157
Plaats van uitgave:
Rotterdam
Techniek:
Reproductie
Afmeting:
23,5 x 30,5 cm
Plaats:
Rockanje
thumbnail
PC_BRL_193B Botlekgebied, 1959
Datering:
1959
Gepubliceerd:
Maakt deel uit van 'Rondom de Raffinaderij - 10 tekeningen gemaakt in opdracht van Esso Nederland N.V. op de Zuidhollandse eilanden'
Vervaardigers:
Th. Bitter
Standplaats:
D157
Plaats van uitgave:
Rotterdam
Techniek:
Reproductie
Afmeting:
23 x 31,5 cm
thumbnail
PC_BRL_193A Hellevoetsluis, 1959
Datering:
1959
Beschrijving:
Hellevoetsluis, gezien vanaf het Land van Paling. Het Barbiertje, het Armengesticht en de kerk
Gepubliceerd:
Maakt deel uit van 'Rondom de Raffinaderij - 10 tekeningen gemaakt in opdracht van Esso Nederland N.V. op de Zuidhollandse eilanden'
Vervaardigers:
H. Berserik
Standplaats:
D157
Techniek:
Reproductie
Afmeting:
23 x 30 cm
Plaats:
Hellevoetsluis
thumbnail
PC_BRL_192 (Nr. 4) d'sware zee maakt ons ten uijtersten verlegen
wijl 't reddeloos schip door 't woedende zeegeweld
van alle kanten is gebrooken en ontsteld
men wankeld egter niet maar hoopt op 's hemels zegen
en maken tot behulp twee kleene zeijltjes bij
vertrouwen op d' hulp van d' Opperheerschappij, ca. 1700
Datering:
ca. 1700
Beschrijving:
Vier genummerde tekeningen van I. Sander. De vierde tekening toont opnieuw alleen de Aryon, de bemanning heeft een nieuwe mast opgericht en twee kleine zeilen gehesen. Het schip vervolgt zijn reis.
Vervaardigers:
I. Sander
Standplaats:
D156
Techniek:
gewassen tekening
Afmeting:
22 x 30 cm
Bijzonderheden:
Onduidelijk is nog of het een waar gebeurd verhaal betreft of een moralistisch gedicht dat met tekeningen is onderbouwd. De tekeningen zijn in slechte staat, zij vertonen alle contact- en waterschade. Tekening 1 mist bovendien enige stukjes aan de onderzijde, tekening 3 is dermate donker geworden dat de tekst vrijwel onleesbaar is.
Aantekeningen:
zie collectie Museum inv. Scheurleer no. 1655/1658
thumbnail
PC_BRL_191 (Nr. 3) Door schade slecht leesbaar: verheug.. .aren
...oord
... moet alles overboord
om... aren
...de doodt
...leden maar nood, ca. 1700
Datering:
ca. 1700
Beschrijving:
Vier genummerde tekeningen van I. Sander. Op de derde tekening zien we voor het eerst de naam van het schip: de Aryon. De storm is gaan liggen en we zien de grote schade die het schip heeft opgelopen: twee masten en de boegspriet zijn verdwenen.
Vervaardigers:
I. Sander
Standplaats:
D155
Techniek:
gewassen tekening
Afmeting:
22 x 30 cm
Bijzonderheden:
Onduidelijk is nog of het een waar gebeurd verhaal betreft of een moralistisch gedicht dat met tekeningen is onderbouwd. De tekeningen zijn in slechte staat, zij vertonen alle contact- en waterschade. Tekening 1 mist bovendien enige stukjes aan de onderzijde, tekening 3 is dermate donker geworden dat de tekst vrijwel onleesbaar is.
Aantekeningen:
zie collectie Museum inv. Scheurleer no. 1655/1658
thumbnail
PC_BRL_190 (Nr. 2) Kan iets den mensch op aard doen tsidderen en beven
maakt iets op aard den mensch hoe ruijckeloos van gedwee
zoo is het woeden der affgrijsselijke zee
die door een stormorkaan van Gods hand gedreven
het al vernield wat sigh op hare golven vindt
en schip en mensch en vee al woedende verslindt, ca. 1700
Datering:
ca. 1700
Beschrijving:
Vier genummerde tekeningen van I. Sander. De tweede afbeelding laat zien dat de schepen in hevig onweer verzeild zijn geraakt. Zij lopen alle schade op, de Aryon verliest twee masten en de boegspriet
Vervaardigers:
I. Sander
Standplaats:
D154
Techniek:
gewassen tekening
Afmeting:
22 x 30 cm
Bijzonderheden:
Onduidelijk is nog of het een waar gebeurd verhaal betreft of een moralistisch gedicht dat met tekeningen is onderbouwd. De tekeningen zijn in slechte staat, zij vertonen alle contact- en waterschade. Tekening 1 mist bovendien enige stukjes aan de onderzijde, tekening 3 is dermate donker geworden dat de tekst vrijwel onleesbaar is.
Aantekeningen:
zie collectie Museum inv. Scheurleer no. 1655/1658
thumbnail
PC_BRL_189 (Nr. 1) Hier gaat d' vloot met (verreugh?) het rijk Japan verlaten
en streefd door wind en zee naar Javaas groene kust
Van alle rampen die hun dreijgen onbewust
zoo bouwt men vrugteloos op 's koninghs kroon en staten
't is al vergankelijk wat men op aarden ziet
't geen heden praald met pracht is morgen weer tot niet, ca. 1700
Datering:
ca. 1700
Beschrijving:
Vier genummerde tekeningen van I. Sander. Op de eerste afbeelding zien we een konvooi van drie schepen in zee, volgens de tekst vertrekken zij vanuit Japan naar Batavia
Vervaardigers:
I. Sander
Standplaats:
D153
Techniek:
gewassen tekening
Afmeting:
22 x 30 cm
Bijzonderheden:
Onduidelijk is nog of het een waar gebeurd verhaal betreft of een moralistisch gedicht dat met tekeningen is onderbouwd. De tekeningen zijn in slechte staat, zij vertonen alle contact- en waterschade. Tekening 1 mist bovendien enige stukjes aan de onderzijde, tekening 3 is dermate donker geworden dat de tekst vrijwel onleesbaar is.
Aantekeningen:
zie collectie Museum inv. Scheurleer no. 1655/1658
thumbnail
PC_BRL_187 Tafel der Watergetijen voor den droogen voor den Brielle, 1630
Datering:
1630
Beschrijving:
Tafel der watergetijden (getijdentabel) voor de drogen (Maasmond) Brielle
Standplaats:
A090
Techniek:
drukwerk
Afmeting:
8 x 13 cm
Plaats:
Brielle
thumbnail
BELIJDENISAKTE_014 GEDACHTENIS aan de afgelegde Geloofsbelijdenis en de Bevestiging als Lidmaat der Nederlandsche Hervormde Kerk te Brielsch-Nieuwsland. Uitgereikt aan Arie Poldervaart, geboren 26 maart 1875., 26 maart 1899
Datering:
26 maart 1899
Titel:
GEDACHTENIS aan de afgelegde Geloofsbelijdenis en de Bevestiging als Lidmaat der Nederlandsche Hervormde Kerk te Brielsch-Nieuwsland. Uitgereikt aan Arie Poldervaart, geboren 26 maart 1875.
Datum:
26 maart 1899
Opdrachtgever:
Nederlandsche Hervormde kerk te Brielsch-Nieuwland
Afmeting:
36 x 26 cm
Opmerkingen:
Ook op deze belijdenisakte veel citaten uit de bijbel o.a. "Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien" (Matth. 5 : 8) , "Waak en bid, opdat gij niet in verzoeking komt: de geest is wel gewillig, maar het vleesch is zwak"(Matth. 26 : 41).
Vierpolders omvat de vier polders Oud Hellevoet, Oude Goote, Veckhoek en 't Nieuwland. De naam verwijst naar het aantal polders waaruit de voormalige gemeente bestaat. Deze polders werden tussen ca. 1200 en ca. 1415 bedijkt. De dorpskern is ontstaan op de T-splitsing tussen de Nieuwelandsen Achterdyck en de Rattendyck. De Rattendyck omringt een deel van de polder Veckhoek en de Nieuwelandsen Achterdyck ligt tussen de polders Oud Hellevoet en de Oude Goote. De polder ’t Nieuwland ligt naast het stadje Brielle. Het dorp is ontstaan in de zestiende eeuw. De eerste Nieuwlandse kerk stond waarschijnlijk in de polder ’t Nieuwland op de plaats waar rond 1700 de veste van Den Briel zijn gegraven. Op de kaart van 1695 staat op de hoek van de Rattendijk (nu Veckdijk) en Den Veck Hoeksen Kerck wegh (nu kerkweg) een Nieuwe Landse Kerk. De tegenwoordige kerk staat op de Nieuwelandsen Achterdyck (nu Achterdijk) een 10-tal meters vanaf de T-splitsing.[2]
Bekijk archieftoegang:
Diploma's, prijsoorkonden, belijdenisakten, getuigschriften en identiteitsbewijzen
thumbnail
BELIJDENISAKTE_013 Lidmaat van de Hervormde Christelijke kerk, in geloof en wandel onberispelijk, voor zoo veel ons bekend is. Het zal den E.E. Broeders en Opzieners der Gemeente van Jezus Christus te (...) wien dit ons getuigenis ten spoedigste zal moeten worden vertoond, gelieven voors. (...) voor zoodanig te erkennen, onder hun Christelijk opzigt aan te nemen, en tot de gemeenschap van het H. Avondmaal toe te laten. Gegeven te Hellevoetsluis des jaars (...) Op last en uit naam des Kerkeraads der Hervormde Gemeente aldaar
Titel:
Lidmaat van de Hervormde Christelijke kerk, in geloof en wandel onberispelijk, voor zoo veel ons bekend is. Het zal den E.E. Broeders en Opzieners der Gemeente van Jezus Christus te (...) wien dit ons getuigenis ten spoedigste zal moeten worden vertoond, gelieven voors. (...) voor zoodanig te erkennen, onder hun Christelijk opzigt aan te nemen, en tot de gemeenschap van het H. Avondmaal toe te laten. Gegeven te Hellevoetsluis des jaars (...) Op last en uit naam des Kerkeraads der Hervormde Gemeente aldaar
Opdrachtgever:
Nederlandsche Hervormde kerk te Hellevoetsluis
Afmeting:
20,5 x 24 cm
Opmerkingen:
Voorzien van een fraai geïllustreerd, gedrukt zegel PORTUS EECLESIA SALUTIS
Plaats:
Hellevoetsluis
Bekijk archieftoegang:
Diploma's, prijsoorkonden, belijdenisakten, getuigschriften en identiteitsbewijzen
thumbnail
BELIJDENISAKTE_012 GEDACHTENIS aan de afgelegde Geloofsbelijdenis en de Bevestiging als Lidmaat der Nederlandsche Hervormde Kerk te Brielsch-Nieuwsland. Uitgereikt aan Pleuntje van Es, geboren 1 september 1879., 8 april 1900
Datering:
8 april 1900
Titel:
GEDACHTENIS aan de afgelegde Geloofsbelijdenis en de Bevestiging als Lidmaat der Nederlandsche Hervormde Kerk te Brielsch-Nieuwsland. Uitgereikt aan Pleuntje van Es, geboren 1 september 1879.
Datum:
8 april 1900
Opdrachtgever:
Nederlandsche Hervormde kerk te Brielsch-Nieuwland
Afmeting:
36 x 26 cm
Opmerkingen:
Ook op deze belijdenisakte veel citaten uit de bijbel o.a. "Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien" (Matth. 5 : 8) , "Waak en bid, opdat gij niet in verzoeking komt: de geest is wel gewillig, maar het vleesch is zwak"(Matth. 26 : 41).
Vierpolders omvat de vier polders Oud Hellevoet, Oude Goote, Veckhoek en 't Nieuwland. De naam verwijst naar het aantal polders waaruit de voormalige gemeente bestaat. Deze polders werden tussen ca. 1200 en ca. 1415 bedijkt. De dorpskern is ontstaan op de T-splitsing tussen de Nieuwelandsen Achterdyck en de Rattendyck. De Rattendyck omringt een deel van de polder Veckhoek en de Nieuwelandsen Achterdyck ligt tussen de polders Oud Hellevoet en de Oude Goote. De polder ’t Nieuwland ligt naast het stadje Brielle. Het dorp is ontstaan in de zestiende eeuw. De eerste Nieuwlandse kerk stond waarschijnlijk in de polder ’t Nieuwland op de plaats waar rond 1700 de veste van Den Briel zijn gegraven. Op de kaart van 1695 staat op de hoek van de Rattendijk (nu Veckdijk) en Den Veck Hoeksen Kerck wegh (nu kerkweg) een Nieuwe Landse Kerk. De tegenwoordige kerk staat op de Nieuwelandsen Achterdyck (nu Achterdijk) een 10-tal meters vanaf de T-splitsing.[2]
Plaats:
Vierpolders
Bekijk archieftoegang:
Diploma's, prijsoorkonden, belijdenisakten, getuigschriften en identiteitsbewijzen
Pagina: 8
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties