Beeldbank

Meer informatie
Uw zoekacties: Beeldbank
xBeeldbank
Toelichting
Het Streekarchief bezit een uitgebreide fotocollectie van circa 50.000 foto’s, negatieven, dia’s en prentbriefkaarten. Inmiddels is de volledige collectie prentbriefkaarten (5000 ex.) en de diacollectie (5000 ex.) gescand en beschreven, evenals een duizendtal foto’s. Momenteel wordt de collectie negatieven (7500 ex.) bewerkt en hiervan worden met enige regelmaat aanvullingen aan de database toegevoegd. Het Streekarchief bezit dus veel meer foto’s dan op de site staan!

Zoeken
De collectie is op diverse manieren te doorzoeken. U kunt een trefwoord, locatie of naam (van bijv. een gebouw of een persoon) invullen in ‘Alle velden’. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om bijvoorbeeld alleen in de dia’s of prentbriefkaarten te zoeken. De vondsten worden getoond in een galerij, door te kiezen voor ‘lijst’ verschijnen naast de thumbnails ook de beschrijving. Middels de vier iconen kunt u nadere details opvragen, de afbeelding uitprinten of downloaden, of een vergroting oproepen.

Copyrights
Het Streekarchief probeert de de auteursrechten zoveel mogelijk te respecteren. Daarom zult u van recente foto’s waarop copyrights berusten, geen thumbnail aantreffen. De beschrijving is wel in de database opgenomen en de foto zelf kunt u in de studiezaal bekijken. Mocht u van mening zijn dat er foto’s onterecht via deze website toegankelijk worden gemaakt, kunt u contact met ons opnemen, zodat we de foto’s kunnen verwijderen.

Bestellen
Afdrukken of scans op hogere resolutie kunnen via het contactformulier worden aangevraagd. Gebruik van afbeeldingen voor een publicatie is geen enkel probleem, mits er een bronvermelding bij staat en het Streekarchief een zichtexemplaar ontvangt.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Beeldbank
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

58.592 afbeeldingen
sorteren op:
 
 
Pagina: 4
thumbnail
BELIJDENISAKTE_014 GEDACHTENIS aan de afgelegde Geloofsbelijdenis en de Bevestiging als Lidmaat der Nederlandsche Hervormde Kerk te Brielsch-Nieuwsland. Uitgereikt aan Arie Poldervaart, geboren 26 maart 1875., 26 maart 1899
Datering:
26 maart 1899
Titel:
GEDACHTENIS aan de afgelegde Geloofsbelijdenis en de Bevestiging als Lidmaat der Nederlandsche Hervormde Kerk te Brielsch-Nieuwsland. Uitgereikt aan Arie Poldervaart, geboren 26 maart 1875.
Datum:
26 maart 1899
Opdrachtgever:
Nederlandsche Hervormde kerk te Brielsch-Nieuwland
Afmeting:
36 x 26 cm
Opmerkingen:
Ook op deze belijdenisakte veel citaten uit de bijbel o.a. "Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien" (Matth. 5 : 8) , "Waak en bid, opdat gij niet in verzoeking komt: de geest is wel gewillig, maar het vleesch is zwak"(Matth. 26 : 41).
Vierpolders omvat de vier polders Oud Hellevoet, Oude Goote, Veckhoek en 't Nieuwland. De naam verwijst naar het aantal polders waaruit de voormalige gemeente bestaat. Deze polders werden tussen ca. 1200 en ca. 1415 bedijkt. De dorpskern is ontstaan op de T-splitsing tussen de Nieuwelandsen Achterdyck en de Rattendyck. De Rattendyck omringt een deel van de polder Veckhoek en de Nieuwelandsen Achterdyck ligt tussen de polders Oud Hellevoet en de Oude Goote. De polder ’t Nieuwland ligt naast het stadje Brielle. Het dorp is ontstaan in de zestiende eeuw. De eerste Nieuwlandse kerk stond waarschijnlijk in de polder ’t Nieuwland op de plaats waar rond 1700 de veste van Den Briel zijn gegraven. Op de kaart van 1695 staat op de hoek van de Rattendijk (nu Veckdijk) en Den Veck Hoeksen Kerck wegh (nu kerkweg) een Nieuwe Landse Kerk. De tegenwoordige kerk staat op de Nieuwelandsen Achterdyck (nu Achterdijk) een 10-tal meters vanaf de T-splitsing.[2]
Bekijk archieftoegang:
Diploma's, prijsoorkonden, belijdenisakten, getuigschriften en identiteitsbewijzen
thumbnail
BELIJDENISAKTE_013 Lidmaat van de Hervormde Christelijke kerk, in geloof en wandel onberispelijk, voor zoo veel ons bekend is. Het zal den E.E. Broeders en Opzieners der Gemeente van Jezus Christus te (...) wien dit ons getuigenis ten spoedigste zal moeten worden vertoond, gelieven voors. (...) voor zoodanig te erkennen, onder hun Christelijk opzigt aan te nemen, en tot de gemeenschap van het H. Avondmaal toe te laten. Gegeven te Hellevoetsluis des jaars (...) Op last en uit naam des Kerkeraads der Hervormde Gemeente aldaar
Titel:
Lidmaat van de Hervormde Christelijke kerk, in geloof en wandel onberispelijk, voor zoo veel ons bekend is. Het zal den E.E. Broeders en Opzieners der Gemeente van Jezus Christus te (...) wien dit ons getuigenis ten spoedigste zal moeten worden vertoond, gelieven voors. (...) voor zoodanig te erkennen, onder hun Christelijk opzigt aan te nemen, en tot de gemeenschap van het H. Avondmaal toe te laten. Gegeven te Hellevoetsluis des jaars (...) Op last en uit naam des Kerkeraads der Hervormde Gemeente aldaar
Opdrachtgever:
Nederlandsche Hervormde kerk te Hellevoetsluis
Afmeting:
20,5 x 24 cm
Opmerkingen:
Voorzien van een fraai geïllustreerd, gedrukt zegel PORTUS EECLESIA SALUTIS
Plaats:
Hellevoetsluis
Bekijk archieftoegang:
Diploma's, prijsoorkonden, belijdenisakten, getuigschriften en identiteitsbewijzen
thumbnail
BELIJDENISAKTE_012 GEDACHTENIS aan de afgelegde Geloofsbelijdenis en de Bevestiging als Lidmaat der Nederlandsche Hervormde Kerk te Brielsch-Nieuwsland. Uitgereikt aan Pleuntje van Es, geboren 1 september 1879., 8 april 1900
Datering:
8 april 1900
Titel:
GEDACHTENIS aan de afgelegde Geloofsbelijdenis en de Bevestiging als Lidmaat der Nederlandsche Hervormde Kerk te Brielsch-Nieuwsland. Uitgereikt aan Pleuntje van Es, geboren 1 september 1879.
Datum:
8 april 1900
Opdrachtgever:
Nederlandsche Hervormde kerk te Brielsch-Nieuwland
Afmeting:
36 x 26 cm
Opmerkingen:
Ook op deze belijdenisakte veel citaten uit de bijbel o.a. "Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien" (Matth. 5 : 8) , "Waak en bid, opdat gij niet in verzoeking komt: de geest is wel gewillig, maar het vleesch is zwak"(Matth. 26 : 41).
Vierpolders omvat de vier polders Oud Hellevoet, Oude Goote, Veckhoek en 't Nieuwland. De naam verwijst naar het aantal polders waaruit de voormalige gemeente bestaat. Deze polders werden tussen ca. 1200 en ca. 1415 bedijkt. De dorpskern is ontstaan op de T-splitsing tussen de Nieuwelandsen Achterdyck en de Rattendyck. De Rattendyck omringt een deel van de polder Veckhoek en de Nieuwelandsen Achterdyck ligt tussen de polders Oud Hellevoet en de Oude Goote. De polder ’t Nieuwland ligt naast het stadje Brielle. Het dorp is ontstaan in de zestiende eeuw. De eerste Nieuwlandse kerk stond waarschijnlijk in de polder ’t Nieuwland op de plaats waar rond 1700 de veste van Den Briel zijn gegraven. Op de kaart van 1695 staat op de hoek van de Rattendijk (nu Veckdijk) en Den Veck Hoeksen Kerck wegh (nu kerkweg) een Nieuwe Landse Kerk. De tegenwoordige kerk staat op de Nieuwelandsen Achterdyck (nu Achterdijk) een 10-tal meters vanaf de T-splitsing.[2]
Plaats:
Vierpolders
Bekijk archieftoegang:
Diploma's, prijsoorkonden, belijdenisakten, getuigschriften en identiteitsbewijzen
thumbnail
PC_BRL_230F Verpleeghuis De Plantage in Brielle, 1957
Datering:
1957
Beschrijving:
Indeling van de eerste verdieping van het nieuwe verpleeghuis te Brielle
Standplaats:
F044
Plaats van uitgave:
Arnhem
Techniek:
lichtdruk
Afmeting:
41,5 x 47 cm
Aantekeningen:
Architecten bureau C.H.J.M.Brück en L.Igensz te Arnhem
Plaats:
Brielle
thumbnail
PC_BRL_230E Verpleeghuis De Plantage in Brielle, 1957
Datering:
1957
Beschrijving:
Indeling van de tweede verdieping van het nieuwe verpleeghuis te Brielle
Standplaats:
F044
Plaats van uitgave:
Arnhem
Techniek:
lichtdruk
Afmeting:
30,5 x 43 cm
Aantekeningen:
Architecten bureau C.H.J.M.Brück en L.Igensz te Arnhem
Plaats:
Brielle
thumbnail
PC_BRL_230D Verpleeghuis De Plantage in Brielle, 1957
Datering:
1957
Beschrijving:
Souterrain van het nieuwe verpleeghuis te Brielle in vogelvluchtperspectief
Standplaats:
F044
Plaats van uitgave:
Arnhem
Techniek:
lichtdruk
Afmeting:
39,5 x 57,5 cm
Aantekeningen:
Architecten bureau C.H.J.M.Brück en L.Igensz te Arnhem
Plaats:
Brielle
thumbnail
PC_BRL_230C Verpleeghuis De Plantage in Brielle, 1957
Datering:
1957
Beschrijving:
Situatieplan van het nieuwe verpleeghuis te Brielle
Standplaats:
F044
Plaats van uitgave:
Arnhem
Techniek:
lichtdruk
Afmeting:
57 x 67 cm
Aantekeningen:
Architecten bureau C.H.J.M.Brück en L.Igensz te Arnhem
Plaats:
Brielle
thumbnail
PC_BRL_230B Verpleeghuis De Plantage in Brielle, 1957
Datering:
1957
Beschrijving:
Palenplan van het nieuwe verpleeghuis te Brielle. Aantal palen: 300 stuks, lengte palen: 17 meter.
Standplaats:
F044
Plaats van uitgave:
Arnhem
Techniek:
lichtdruk
Afmeting:
57 x 67 cm
Aantekeningen:
Architecten bureau C.H.J.M.Brück en L.Igensz te Arnhem
Plaats:
Brielle
thumbnail
PC_BRL_230A Verpleeghuis De Plantage in Brielle, 1957
Datering:
1957
Beschrijving:
Impressie van het nieuwe verpleeghuis te Brielle in vogelvluchtperspectief
Standplaats:
F044
Plaats van uitgave:
Arnhem
Techniek:
lichtdruk
Afmeting:
57 x 67 cm
Aantekeningen:
Architecten bureau C.H.J.M.Brück en L.Igensz te Arnhem
Plaats:
Brielle
thumbnail
PC_BRL_229 Restauratie van de toren van de St. Catharijnekerk, 1957
Datering:
1957
Beschrijving:
Detailtekening van de gewapend beton afdekking van de toren, opgesteld door dr. ir. J.Emmen, civiel ingenieur 's-Gravenhage
Standplaats:
F043
Techniek:
lichtdruk
Afmeting:
59,5 x 83,5 cm
Plaats:
Brielle
thumbnail
PC_BRL_228 Opschrift op de grote klok van de St. Katrijne, 1952
Datering:
1952
Beschrijving:
Opschriften op de grote klok (buutendic) van de Catarijne kerk: "Ontwikkeld opschrift op de grote klok van de St. Katrijne-toren te Brielle. Samengesteld uit door de Rotterdamse Droogdok Maatschappij genomen afdrukken van de fragmenten door J.W. Janzen architect te 's-Gravenhage."
Opschriften:
Vrije vertaling van de opschriften:
Gij heren machtig blijft eendrachtig en volgt de eeden doet dat zo zal u stad welstaan in vrede.

Ik heet Katrien en bid God, dat hij den Briel bewaard met vlot en Maria de fontijn dat ons God beschermd van wijn voor oorlogen door tijden en onweer van ons ter gevaren om daarin te hanteren lange door wel regeren die wind is oost-noord-zuid of west dat hij de toren niet kwetsen en alle doden hemelrijk. mij Mr. Steven Buitendijk anno domine 1482
Standplaats:
F042
Plaats van uitgave:
Rotterdam
Techniek:
lichtdruk
Afmeting:
1 tekening 146 x 31 cm en 1 tekening 330 x 36 cm
Aantekeningen:
Er zijn 2 identieke bladen aanwezig
Plaats:
Brielle
thumbnail
PC_BRL_226 Bouwplan voor de Nederl. Protest. Bond, Afdeeling Brielle, 1914
Datering:
1914
Beschrijving:
Bouwplan voor het kerkgebouw van Protestantenbond Brielle met plattegrond, doorsnede en geveltekening
Vervaardigers:
P. Guilenard
Standplaats:
F056
Plaats van uitgave:
Brielle
Techniek:
Pentekening, ingekleurd
Afmeting:
47 x 60,5 cm
Plaats:
Brielle
Pagina: 4
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties