Informatie Archieven

Het Streekarchief beheert ruim zeshonderd archieven van onder meer gemeenten, polders, kerken, sportverenigingen, politieke partijen, bedrijven, personen en scholen. Een groot deel van deze archieven is geïnventariseerd: de documenten zijn thematisch gesorteerd, beschreven en gedateerd. Inventarissen vormen de toegang tot het archief.

Alle inventarissen, inmiddels ruim 400, zijn in de database opgenomen, maar u vindt er ook nadere toegangen op namen uit de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters, tienduizenden scans van foto's, affiches, prenten en plattegronden, en vele duizenden samenvattingen van transportakten en notariële akten.
 
Zoeken in collecties