Archieven

Meer informatie
Uw zoekacties: Juffrouw Pieternella van IJck, huisvrouw en gemachtigde van ...

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
beacon
 
 
Notariële akte
Juffrouw Pieternella van IJck, huisvrouw en gemachtigde van Ewout Blankert, heer van 's-Gravenambacht wonend te Rotterdam, verhuurt aan Willem Hogenhoek te Zuidland 10 gemeten 50 roeden en nog 4 gemeten 67 roeden, alles voor de tijd van vier jaar. Getuigen Jan Arens Roggebrood en Arie Leenderts Aandeweg.
Aktedatum:
26/06/1677
Aard van de akte:
huurcontract
Naam notaris:
Philip Vermaat
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Zoeken in collecties