Archieven

Meer informatie
Uw zoekacties: Nicolaas Jacob Metaal, timmerman te Abbenbroek, bekent aan d...

Notariële akten

Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
beacon
 
 
Notariële akte
Nicolaas Jacob Metaal, timmerman te Abbenbroek, bekent aan de Spaarbank van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen departement Nieuwenhoorn een schuld van f 2000. Hij verleent hypotheek op: - een huis en erf te Abbenbroek, kad. A 543. - een boomgaard en tuin aldaar aan de Gemeenlandsedijk, kad. A 798 - idem kad. A 1031 - een huis bestaande uit vijf woningen op de hoek van de Gemeenlandsedijk en de Ring van het dorp, kad. A 593, 594, 1008, 1009 en 1082
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
19
Aktedatum:
27/02/1908
Aard van de akte:
schuldbrief
Naam notaris:
Karel Pieter Julius Godtfried Bel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Zoeken in collecties