Archieven

Meer informatie
Uw zoekacties: Ten verzoeke van en in tegenwoordigheid van 1e Willem Schoon...
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Notariële akteTen verzoeke van en in tegenwoordigheid van 1e Willem Schoon wethouder van en wonende te Vierpolders als weduwnaar van en in g.v.g. gehuwd geweest met Lijsabeth Dekker weduwe van Jacob Nieuwland, gewoond hebbende en op 09-04-1881 overleden te Vierpolders; 2e van Arend Nieuwland voor zich en als toeziend voogd over de hierna te omschrijven minderjarige kinderen van Francois Bouwman en Elisabeth Nieuwland en over de hierna te omschrijven minderjarige Jacob Nieuwland, 3e van Jan Niieuwland broodbakkersjknecht wonende te Delft, 4e van Maria Nieuwland zinder beroep wonende te Hellevoetsluis, weduwe van Maarten Misterdijk, 5e van Francois Bouman beurtschipper wonende te Nieuwenhoorn als vader-voogd over Jacob, Aaltje, Adrianus en Hendrik Bouman minderjarige kinderen uit het huwelijk van hem requirant en zijn op 07-09-1876 overleden echtgenote Elizabeth Nieuwland, 6e van Izaak Braat bouwman wonende te Hekelingen als in g.v.g.goederen gehuwd met Aagje Nieuwland, , 7e van Leentje Roest bouwvrouw wonende Zwartewaal weduwe van Leendert Nieuwland als moeder en voogdes over het aan haar door dezelfde overleden man in huwelijk verwekt minderjarig kind Jacob Nieuwland, 8e van Arij Sxheijgrond bouwman wonende Vierpolders als in g.v.g. gehuwd met Kaatje Schoon, 9e van Dirk Mol bouwman wonende te Vierpolders als in g.v.g. gehuwd met Barendina Schoon, zijnde Barendina en Kaatje Schoon de enige kinderen uit het tweede huwelijk van voornoemde Lijsabeth Dekker met de requirant Willem Schoon en de genoemde Arend Jan, Maria, Aagje wijlen Elizabeth en wijlen Leendert Nieuwland de enige kinderen uit het 1e huwelijk van dezelve Lijsebeth Dekker en Jacob Nieuwland en al deze kinderen benevens de voornoemde minderjarigen in de plaats van hun overleden vader en moeder de enige erfgenamen in de nalatenschappen van genoemde Lijsebeth Dekker en met de ,
Vervolg akte:
eerste requirant de enige gerechtigden tot de boedel tussen hem en zijn overleden vrow i8n gemeenschap bezeten geweest. Ter bewaring van de rechten van belanghebbenden wordt door de notaris Mr Pieter van Andel te Brielle overgegaan tot een nauwkeurige inventarisatie der meubilaire en andere roerende goederen, gelden, effecten in- en uitschulden en papieren en al het verdere betrekking hebbende op en behorende tot de boedel door bovengenoemde Lijsebetta Dekker bij voormelde haarioverleden man nagelaten en door haar en de requirant Wilerm Schoon in gemeenschap bezeten geweest. terwijl de waardering der goederen, voor zover die aan taxatie onderhevig en daarvoor vatbaar zijn zal geschieden door Levie de Leef koopman wonende Brielle als deskundige door partijen daartoe benoemd. Volgen de roerende goederen,levede haaf 6 ossen en 1 vaars, een[paard, een snor, een chais, een kapwagen, een boerenwagen, enig vlasgereedschap, uitmakende tezamen een waarde van 2148,90 gereed geld in de brandkast f. 2829,00, effecten, waaromder obligaties en scheepsaandelen, de gezamenlijke aandelen in de vischsloep, inschulden, papieren, bewijzen van eigendom, hypotheken en huuracten.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
67
Aktedatum:
04-05-1881
Aard van de akte:
boedelbeschrijving
Naam notaris:
P. van Andel
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties