Archieven

Meer informatie
Uw zoekacties: Adrianus Bouman zonder beroep wonende Brielle als 1e hypothe...
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Notariële akteAdrianus Bouman zonder beroep wonende Brielle als 1e hypotheekhouder op het hierna omschreven onroerend goed uit kracht van een akte obligatoir groot 1200 gld door nu wijlen Leendert de Baan timmerman te Nieuwenhoorn als vader en voogd over de twee door hem aan wijlen zijn vrouw Jannetje Veerman in huwelijk verwekte 2 minderjarige kinderen genaamd Reina Anna en Leendert de Baan als debiteuren tbv de comparant Adrianus Bouman als crediteur op 05-07-1870 voor zelfde nts gepasseerd en ingeschreven ten hypotheekkantore te Brielle op 07-07-1770 in deel 49 nr 24 vermits de debiteuren in gebreke zijn gebleven om het kapitaal en de daarop sedert 01-07-1873 verschenen renten te voldoen blijkens een akte van sommatie geëxploiteerd door de deurwaarder bij het Kantongerecht te Brielle op 22-11-1876 aan Jacob Koene visser wonende Zwartewaal als in huwelijk hebbende Reina Anna de Baan voornoemd en aan Adrianus Bouman voornoemd als voogd over de minderjarige Leendert de Baan voornoemd daartoe benoemd door de Kantonrechter te Brielle. Hij gaat over tot het bij voormelde akte verbonden onroerend goed bestaande in een huis, schuur, tuin en erf gelegen binnen Nieuwenhoorn aan de Hoofddijk, kad. bekend als huis groot 90 ca in sectie B nr 831 en tuin groot 14 aren 60 ca in sectie B nr 830 aan genoemde Reina Anna de Baan en Leendert de Baan in eigendom toebehorende. Hoogste bieder Adrianus Bouman voornoemd om 1600 gld voor zich of nader te noemen meester. Volgende akte 18-12-1876 nr 183. Het perceel wordt opnieuw opgehangen, afgeslagen en gemijnd door Jan Jacob van der Linde grondeigenaar en koopman wonende Nieuwenhoorn om 1643 gld de massa aan wie het wordt gegund.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
179
Aktedatum:
11-12-1876
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
P. van Andel
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties