Archieven

Meer informatie
Uw zoekacties: A. Mr Philip Jacob baron van Pallandt, grondeigenaar,wonend...
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Notariële akte
A. Mr Philip Jacob baron van Pallandt, grondeigenaar,wonende op het huis Duinrel te Wassenaar, Willem Anne baron van Pallandt, kamerheer van de Koning, wonende op het huis te Werve te Rijswijk, Mr Frans Julius Johan baron van Heenvliet, rentmeester-generaal der Ridderlijke Duitse orde en Balije van Utrecht als gehuwd met Henrietta Philippina Jacoba baronesse van Pallandt, Mr Carel van der Goes kamerheer van de Koning wonende den Haag zo uit eigen hoofde als in g.v.g. gehuwd met Frederique baronesse van Pallandt Anna Helena Six zonder beioep wonende Nijmegen weduwe van Mr Justus de Beijer in leven burgemeester van Renkum overleden aldaar, Willem baron van der Duijn offiicier in 's-Rijks militaire dienst, wonende den Bosch gehuwd met Maria Anna de Beijer, Jhr Mr Willem Six secretaris van en wonende den Haag gehuwd met Alida Kornelia de Beijer en van Jonkvrouwe Gertrude van der Brugghen zonder beroep wonende Nijmegen,Johannes Hubertus Hoijer bankier wonende den Haag, B. Mr Pieter Teding van Berkhout lid van de rechtbank te Haarlem wionende aldaar als administrerende de tienden in vruchtgebruik en in fidei commissaire eigendom bezeten wordende door Louis Henri de Bosset, zonder beroep wonende Haarlem, en C Jhr Frans Alexander ridder van Rappard raadsadviseur bij het departement van Oorlog, Jhr Mr Bernard van den Velde, vice president van de Hoge Raad der Nederlanden wonende te den Haag als regenten van het Burger Weeshuis te den Haag. Zij verkopen in het openbaar de nog ongemaaide, ongesneden of ongeplukt te velde staande of wassende blokken koren en andere tienden, gelegen binnen Zuidland en wel aan Kornelis van der Meer Samuelszoon bouwman wonende Zuidland, Bastiaan Dekker veehandelaar aldaar, Jan van Sintmaartensdijk melkboer aldaar, Adrianus Roodenburg voerman aldaar, Pieter van Bodegom melkboer aldaar, Jacob van Meurs vlasser aldaar, Jacob Weeda melkboer aldaar, Leendert de Hoog Maartensz. vlasboer ald., Arij Quispel bouwman ald.,Hendrik Nobel melkboer ald.,
Vervolg akte:
Jacob Weeda melkboer ald., Kornelis Arkenbout melkboer ald., Roeland van Sint Maartensdijk voerman ald., Antonie Hazejager melkboer ald.,Bastiaan Dekker, veehandelaar ald. Totaal verkocht om f.4655,00.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
74
Aktedatum:
17/07/1872
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
P. van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties