Archieven

Meer informatie
Uw zoekacties: Hendrik Langendoen Leendertsz. melkboer wonende Oostvoorne v...
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Notariële akteHendrik Langendoen Leendertsz. melkboer wonende Oostvoorne verkoopt aan zijn zoon Aart Langendoen arbeider wonende Oostvoorne A een huis en schuur met erf, werf, tuin, boomgaard en bosgrond, staande en gelegen binnen de gemeente Oostvoorne aan of op de Hevering, kadastraal bekend aks een huis met 62 aren 57 ca erf, tuin, boshakhout en boomgaard, sectie A nrs 480 t=m 485, B een perceel weiland genaamd de Hofstede, gelegen binnen Rockanje in de polder Lodderland in de hoek Vinkenhil kad. bek. als 1 ha 74 aren 55 ca weiland sectie B nrs 340, 341 en 716,belast met een rente tbv de Grote Armen van Rockanje van 1 gld 50 ct per jr en met een erfpacht tbv Jhr Mr Hendrik Adolph Steengracht van Duivenvoorde ad f. 2,25 per jr. en C 43 aren 50 ca bouwland in de percelen sectie B nrs 605 en 606 gelegen binnen Rockanje in de polder Lodderland en Vinkenhil hebbende dit gedeelte nog geen afzonderlijk nummer. De koopsom bedraagt f. 3000,00 welk bedrag verkoper verklaart van koper te hebben ontvangen, waarvoor kwijting bij deze..Voorts onder de verplichting van de koper om zijn vader Hendrik Langendoen Leendertsz. en diens huisvrouw Adriaantje van Kempen en de langstlevende hunner benevens zijn broer Bouwen Langendoen arbeider wonende Oostvoorne tot aan hun overlijden te verstrekken vrije inwoning door hem koper in huis, benevens voedsel, deksel, oppassing en verzorging in ziekte en alles wat tot onderhoud en verpleging behoort.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
238
Aktedatum:
30/12/1876
Aard van de akte:
verkoop
Naam notaris:
H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties