Archieven

Meer informatie
Uw zoekacties: Helenus Adrianus Zeijlmans van Emmichoven klerk wonende Brie...
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Notariële akteHelenus Adrianus Zeijlmans van Emmichoven klerk wonende Brielle als lasthebber van Johann Bernhard Heinrich Kroner en Johann Hildebrand Rudolph Kroner kooplieden en winkeliers wonende Rotterdam, welke zijn eerste hypotheekhouders van Frederik Zoetemeijer op de hierna te omschrijven onroerende goederen uit kracht van een hypotheekakte op 19/07/1845 gepasseerd voor nts Mr C.A.van Kerckhoff te Rotterdam, van welke akte de borderellen zijn ingeschreven ten kantore van de hypotheken te Brielle op 24/07/1845 in deel 16 nr 133 tot een bedrag van 2000 gld en bij welke hypotheekakte onherroepelijke volmacht werd verleend om bij niet voldoening aan de bepalingen in de hypotheekakte vastgelegd de goederen in het openbaar te verkopen, te einde daaraan te verhalen de hoofdsom met de bepaalde rente van 4% per jr. Op grond van een en ander wordt thans in het openbaar verkocht het bij voormelde akte verbonden huis en erf met schuur binnen Nieuwenhoorn groot 2 roeden 40 ellen in sectie B nr 263 en een schuur met 5 roeden 74 ellen erf in sectie B nr 264, welke goederen door voormelde Zoetemeijer in eigendom zijn vekregen bij akte op 27/02/1845 voor nts L.M. van Kruijne te Brielle verleden en overgeschreven ten voormelde hypotheekkantore op 19/03/1845 in deel 27 nr 5. Hoogste bieder Adrianus Bouwman Andriesz. beurtschipper wonende Nieuwenhoorn om 2525 gld. Volgende akte 05/10/1859 nr 107. Het perceel wordt opnieuw opgehangen en gemijnd door Andries van7der Meer grutter wonende Heenvliet de massa om 3300 gld aan wie het wordt gegund.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
104
Aktedatum:
28/09/1859
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties