Archieven

Meer informatie
Uw zoekacties: Maria van Hees zonder beroep wonende Vierpolders, thans gehu...
xNotariële akten
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Notariële akteMaria van Hees zonder beroep wonende Vierpolders, thans gehuwd met Kornelis Jacobs van Beek bouwman wonende ald., als weduwe van en in g.v.g. gehuwd geweest met Jan van den Ban bouwman gewoond hebbende en overl. ald. 05/08/1844 en als zijn erfgename krachtens zijn testament op 29/03/1841 voor zelfde nts gepasseerd en als moeder-voogdes over haar 3 minderj. kinderen Neeltje, Hendrik en Jan van den Ban met hun na te vermelden 4 broers van halven bedde enige kinderen van voormelde Jan van den Ban, Kornelis van Beek jacobsz. voormeld als mede voogd over voormelde minderjarigen, Hendrik van den Ban bouwman wonende Vierpolders in zijn kwaliteit A van voogd over bedoelde 4 minderj. kinderen van Jan van den Ban uit zijn 1e huwelijk met Neeltje Rietdijk overl. Vierpolders op 19/03/1840 als Kornelis, Aagje, Jon en Arent van den Ban en B als toeziend voogd over de 3 gemelde minderjarigen en Jan Engels Poldervaart thans arbeider wonende Vieprolders als toeziend voogd over Kornelis, Aagje, Job en Arent van den Ban. Zij verkopen in het openbaar de volgende onroerende goederen en wel binnen Vier Polders 1e een bouwmanswoning als een woonhuis met schuur, wagenhuis en verder getimmerte, met erf, werf, tuin, boomgaard en weiland daarbij behorende, kad. bek. in het geheel als een bunder 48 roeden 60 ellen in sectie A nrs 238 t/m 240, 246 t/m 248, hoogste bieder Hendrik van den Ban voormeld op 800 gulden, 2e de helft in de Mosterdijk geheel bekend als 2 bunders 5 roeden 28 ellen i sectie A nrs 219 t/m 221, 224 t/m 232 en 234 t/m 237 en 241, hoogste bieder Kornelis van der Linden bouwman Vierpolders op 210 gld, 3e 1 bunder 4 roeden 80 ellen bouwland in de polder Oud Hellevoet in Heiningen, kad. bek. sectie A nr 263, hoogste bieder Izak van Prooije rentenier wonende Nieuwenhoorn om 230 gld per halve bunder, 5e 2 bunders 22 roeden 60 ellen weiland aldaar in sectie A nrs 273 en 274, hoogste bieder Willem Scheijgrond bouwman Vierpolders om 185 gld per halve bunder, 6e 3 bunders 19 roeden
Vervolg akte:
per halve bunder. In de hoek het Moertje 19e 2 bunders 89 roeden 70 ellen weiland in sectie A nrs 124 en 125, hoogste bieder Hendrik van den Ban voormeld om 40 gld per halve bunder, 20e 1 bunder 71 roeden 60 ellen bouwland ald. in sectie A nr 148 hoogste bieder Leendert Scheijgrond bouwman Abbenbfoek om 175 gld per halve bunder. In de polder Heenvliet in de Oude Haaije 21e 1 bunder 50 roeden in het perceel A nr 459 groot 2 bunders 8 roeden 10 ellen, hoogste bieder Jan de Pijper melkboer Heenvliet om 65 gld per halve bunder, 22e 1 bunder 85 roeden 90 ellen weiland ald in sectie A nr 464 hoogste bieder Hendrik van den Ban om 70 gld per halve bunder, 23e 2 bunders 15 roeden 10 ellen in sectie A nrs 399 en 400 hoogste bieder Gerrit Hollaar om 195 gld per halve bunder. In het Westeinde van Derrijvliet 24e 2 bunders 47 roeden 30 ellen weiland ald in sectie Ars 54 t/m 56, hoogste bieder Johannes Arkenbout bouwman Oostvoorne om 155 gld per halve bunder en in de vier hoeken buiten 25e 2 bunders 70 roeden 70 ellen ald in sectie B nrs 532 en 540, hoogste bieder Wilem Scheijgrond voormeld om 185 gld per halve bunder. Volgende akte 30/01/1850 nr 16. De percelen worden eerst afzonderlijk gemijnd en daarna in combinatie met als resultaat dat koper is geworden van de percelen 1, 2, 5, 8, 9, 11 en 13 t/m 25 Kornelis Jaconbs van Beek bouwman Vierpolders om f.11.661,79, perceel 3 dezelfde van Beek om f.310,21, perceel 6 dezelfde om f.1887,41, perceel 10 dezelfde om f.1522,44, perceel 12 dezelfde om f. 315,54, perceel 4 Izak van Prooijen rentenier Nieuwenhoorn om f. 1041,77 en perceel nr 7 Leendert Willem van der Made binnenloods Hellevoetsluis om f. 584,66. Tezamen verkocht om f. 17,323,82.
Rol:
Genoemd
Aktenummer:
8
Aktedatum:
23/01/1850
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Pieter van Andel
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Zoeken in collecties