Vrienden van het Streekarchief

Niemand kan leven zonder vrienden. Dat geldt ook voor het Streekarchief. Daarom is in 2019 de Stichting Vrienden van het Streekarchief Voorne-Putten (kortweg: de Vrienden) opgericht. De Vrienden hebben als doel om de interesse in en het onderzoek naar de historie van Voorne-Putten te bevorderen. Het Streekarchief vervult daarbij een centrale rol: de archieven vormen immers een onschatbare bron van historisch erfgoed.

De vrienden ondersteunen het werk van het Streekarchief door sponsoring te zoeken en promotionele acties uit te voeren. Deze steun is hard nodig bij speciale projecten zoals de publicatie van bijzondere boekuitgaven of de aankoop van historische erfstukken. Daarnaast willen de Vrienden de samenwerking tussen verschillende lokale en regionale historische verenigingen bevorderen. Historici van die verenigingen gebruiken de archieven van het Streekarchief bij hun historische onderzoeken en leggen op die manier samen de geschiedenis van Voorne-Putten bloot.

Wilt u als particulier of als bedrijf het werk van de Vrienden steunen? Klik dan op “vriend worden”.
Zoeken in collecties