Erven en schenken aan de Vrienden

U kunt het werk van het Streekarchief Voorne-Putten op verschillende manieren ondersteunen. Bijvoorbeeld door u als vrijwilliger aan te melden of door donateur te worden van de stichting Vrienden van het Streekarchief Voorne-Putten. U kunt het Streekarchief echter ook steunen door het doen van een schenking of door het opnemen van de Vrienden in uw testament. Hiervoor gelden wel enige spelregels. Hieronder zetten wij de voornaamste zaken op een rij. Overigens zijn de Vrienden door de fiscus aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (RSIN 009391617).

De eenmalige schenking

Hierbij schenkt u eenmalig een bedrag. Wanneer het totaalbedrag aan giften tussen de 1% en 10% van uw drempelinkomen bedraagt, heeft u recht op belastingaftrek. De hoogte van uw fiscale voordeel is afhankelijk van uw inkomen.

De periodieke schenking

Als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan de Vrienden, dan kunt u deze aftrekken van de belasting. Hiervoor moet u uw periodieke schenking laten vastleggen in een notariële akte, ofwel hiervoor een schriftelijke overeenkomst met de Vrienden sluiten. Een uitleg en de benodigde formulieren vindt u op de website van de belastingdienst. Het formulier 'Periodieke gift in geld' bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de Vrienden. U kunt een ingevuld formulier per e-mail zenden aan de Vrienden. U hoeft het formulier niet in te dienen bij de Belastingdienst. Voor deze giften geldt geen drempel en geen maximum. Ook hier geldt weer dat de hoogte van uw fiscale voordeel afhankelijk is van uw inkomen.

Legaat of erfstelling

U kunt de Vrienden opnemen in uw testament in de vorm van een legaat of een erfstelling. In het eerste geval laat u een bepaald bedrag aan geld of bepaalde goederen na. In het tweede geval benoemt u de Vrienden tot erfgenaam. Voor het opmaken van uw testament dient u zich tot uw notaris te wenden. Het doen van een schenking of het opnemen van de Vrienden in uw testament is een grote stap. Wij adviseren u daarom contact op te nemen met uw notaris en/of belastingadviseur.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Vrienden via e-mail.
Zoeken in collecties