Bestuur van de Vrienden

De Vrienden draaien volledig op vrijwilligers en hanteren geen beloningsbeleid. Het bestuur heeft een meerjarenbeleidsplan opgesteld waarin de plannen voor de toekomst zijn uitgestippeld. Ieder jaar legt het bestuur verantwoording af van het financiële beheer in een jaarverslag en een verlies- en winstrekening.

Het bestuur van de Vrienden bestaat uit (per 30-09-2019):
Nico de Vries (voorzitter)
mr. Frans Moerland (secretaris)
drs. Jeroen Willemsen (penningmeester)
Lenie van de Linden (lid)
Riet De Leeuw-Van Weenen (lid)
Claudia Langendoen (lid)

Downloadbare bestuursdocumenten:
Zoeken in collecties