Schatkamer

Het Streekarchief beheert het cultureel erfgoed van Voorne-Putten: een unieke collectie van middeleeuwse oorkonden, foto’s, kaarten en documenten die het verhaal van deze regio vertelt.

  

Vierpolders in de jaren dertig

Schatkamer
29 JUN 2017
Vierpolders in de jaren dertig
Tuinbouw is in Vierpolders altijd kleinschalig geweest. Het was arbeidsintensief werk om producten - zoals druiven - onder glas te kweken. De inkomsten werden kleiner en de tuinders hadden steeds meer moeite om zich in hun bestaan te onderhouden. De rest van het dorp verdiende het brood in de landbouw of veeteelt, maar in de loop van de jaren dertig daalden ook in deze sector de lonen steeds verder.

Moord Maarijtge Willems

Schatkamer
29 JUN 2017
Moord Maarijtge Willems
Ongelooffelelijcke wreetheijt en moorderije

De populaire chirurgijn Damiaen van Cruyskercke trad op 4 oktober 1622 in het huwelijk met Maarijtge Willemsdochter. Maarijtge kwam uit Delft, was weduwe en had haar kinderen reeds op jonge leeftijd verloren. In Brielle wilde ze een nieuwe start maken en aanvankelijk waren het gelukkige jaren, totdat Damiaen in 1627 ziek werd. Ondanks de medicijnen overleed de Brielse chirurgijn en Maarijtge bleef wederom alleen achter.

De Ruïne van Heenvliet

Schatkamer
28 JUN 2017
De Ruïne van Heenvliet
Hugo kreeg als tweede zoon van de Heer van Voorne omstreeks 1229 de heerlijkheid Heenvliet in zijn bezit. Hij werd daarmee de eerste Heer van Heenvliet en regeerde namens zijn vader, en later namens zijn oudere broer, over het dorp en de omringende landerijen. Zijn belangrijkste taak was het beschermen van het grondgebied tegen vijanden en het water. Hij liet hiertoe een versterking bouwen, dit was de eerste aanzet tot het kasteel van Heenvliet.

De Moord op Hester van Marion

Schatkamer
28 JUN 2017
De Moord op Hester van Marion
Het was op zaterdagavond 9 januari 1886 dat Simon Kwak zijn vrouw in de schuur aantrof. Het was al donker, en in het schijnsel van de lantaarn zag hij de verwondingen aan haar hals en de verminkingen op haar gezicht. Langzaam drong het tot Simon door dat zijn vrouw op een vreselijke manier om het leven was gebracht. De dood van de 22-jarige moeder van een zoontje van twee jaar veroorzaakte een grote golf van verontwaardiging in Heenvliet, Nieuwesluis en Zwartewaal.

Een bedevaart naar Abbenbroek

Schatkamer
28 JUN 2017
Een bedevaart naar Abbenbroek
Rome, Jeruzalem en Santiago de Compostella zijn bekende bedevaartplaatsen waar jaarlijks vele duizenden pelgrims naartoe reizen. Minder bekend is dat het dorp Abbenbroek gedurende de Middeleeuwen eveneens een officiële status had als heilige plaats waar Mariaverering plaatsvond.

Voetbal op Voorne-Putten

Schatkamer
28 JUN 2017
Voetbal op Voorne-Putten
Sinds sport in de laatste kwart van de negentiende eeuw steeds meer opkwam als gezonde vrijetijdsbesteding, zijn ook op Voorne volop initiatieven tot stand gekomen om in verenigingsverband voetbal te spelen. Een kort overzicht van de vroegste lokale voetbalhistorie.

Volkshogeschool Olaertsduyn

Schatkamer
28 JUN 2017
Volkshogeschool Olaertsduyn
Zestig jaar geleden vond in Rockanje de opening van de Volkshogeschool Olaertsduyn plaats. De term Volkshogeschool is wat verwarrend, aangezien de instelling allesbehalve een tradionele school was, laat staan een hogeschool. Het werd geïntroduceerd als een vormingscentrum voor jonge mensen die zich moeten voorbereiden op het leven en een ontmoetingspunt voor jongeren van uiteenlopende religies en sociale milieus. Kortom, in de volkshogeschool stond algemene ontwikkeling hoog in het vaandel, evenals het doorbreken van het verzuilde denken in Nederland.

De Landverbetering

Schatkamer
28 JUN 2017
De Landverbetering
Nog altijd is de Landverbetering in Rozenburg een begrip. Jarenlang vonden honderden vaste en seizoensarbeiders werk op het uitgestrekte terrein, dat door hard werken was veranderd van buitendijks gebied in vruchtbare polders. In feite is het hele eiland Rozenburg ontstaan door aanslibbing van klei- en zandplaten die op den duur werden ontgonnen. De voortdurende groei van het eiland leverde veel overlast op voor de scheepvaart, maar het proces was met de beschikbare middelen lange tijd niet te verhinderen.

Vlasteelt in Zuidland

Schatkamer
28 JUN 2017
Vlasteelt in Zuidland
De arbeiders op het platteland waren gedurende de zomermaanden vrijwel altijd verzekerd van voldoende werk, want het wieden van onkruid en het binnenhalen van de oogst was vóór de invoering van landbouwmachines erg arbeidsintensief. Maar zodra de akkers leeg waren, brak voor veel arbeiders een werkeloze en armoedige winter aan. De vlasbewerking was daarom een ideale manier om de arbeiders in de winterperiode van werk te voorzien en uit de bedeling te houden. Zuidland had in deze regio de grootste vlasindustrie in de regio en om de gang van zaken rond de vlasteelt toe lichten wordt hier het seizoen van 1875 nader bekeken.

Pagina 1 2
Zoeken in collecties