Schatkamer

Het Streekarchief beheert het cultureel erfgoed van Voorne-Putten: een unieke collectie van middeleeuwse oorkonden, foto’s, kaarten en documenten die het verhaal van deze regio vertelt.

  

Verolme Scheepswerven

Schatkamer
29 JUN 2017
Verolme Scheepswerven
  Op vrijdagmiddag 22 mei 1959 stond de duizenden belangstellenden op de werf van Verolme een indrukwekkend spektakel te wachten: de te waterlating van de Mohamed Reza Shah. Het schip was gebouwd voor de National Iranian Tanker Company en had een lengte van ruim tweehonderd meter. Cornelis Verolme had wederom kosten noch moeite gespaard om zijn scheepswerf flink in de belangstelling te zetten. Een foto-album uit het persoonlijk archief van de Rozenburgse burgemeester J.C. Aschoff geeft een prachtig beeld van de middag waarop zowel Koningin Juliana als de Iraanse keizer Mohamed Reza Shah Pahlavi een bezoek brachten aan Rozenburg.

De Nieuwe Brielsche Courant van 26 mei vermeldt hoe de zestienjarige Prinses Margriet haar eerste tewaterlating tot een goed einde bracht: ,,Het was een spannende gebeurtenis, ook voor de prinses zelf. Helder klonk haar meisjesstem toen zij de formule ,,ik noem u Mohamed Reza Shah en wens u behouden vaart'' uitsprak en geschrokken klonk even haar ,,Oh....'' Toen de champagnefles eerst even tegen de rand van de balustrade stootte voor zij uiteenspatte tegen de machtige achtersteven van de tanker''. Vervolgens werd Margriet overladen met geschenken: de sjah gaf haar een gouden ketting met een leeuw van edelstenen, terwijl Verolme haar op royale wijze een zeiljacht cadeau gaf.

Cornelis Verolme was een opmerkelijk man met vele talenten die in de na-oorlogse periode in amper twintig jaar een scheepsbouwconcern uit de grond had weten te stampen dat zich qua omvang kon meten met de veel oudere werven in het Waterweggebied en qua winstgevendheid veruit overtrof. Na in 1947 te zijn begonnen met het Scheepsintallatiebedrijf Nederland (later de Machinefabriek in IJsselmonde) stichtte hij in 1955 de Verolme Dok en Scheepsbouw Maatschappij op Rozenburg. Door de winstgevende orders die hij voortdurend binnen wist te halen kon hij zijn imperium de daaropvolgende jaren steeds verder uitbouwen. Al die tijd hield hij de regie stevig in handen en zwaaide als enig aandeelhouder en president-directeur de scepter over zijn eigenhandig opgebouwde bedrijf. Hij had vóór en tijdens de oorlog veel praktijkervaring opgedaan in de scheepsbouw en ontwikkelde erna een fijn gevoel voor de scheepsbouwmarkt. Hij liet zich niet leiden door de financiële ruimte die zijn bedrijf bood, maar zocht wereldwijd naar nieuwe en grotere zaken waardoor hij zijn ontembare expansiedrift kon verwezenlijken. Zijn bijna legendarische successen maakten Cornelis Verolme tot een fenomeen en hadden zowel bewondering als afgunst en irritatie gewekt.

 

Ondanks zijn prestaties kreeg hij geen waardering van collega-ondernemers. Ze verafschuwden Verolme vanwege zijn luidruchtige publiciteit, onverholen kritiek, eerzucht en arrogantie. Het feit dat hij niet als gelijkwaardig werd beschouwd en bovendien niet in hun sociale kring werd opgenomen stimuleerde zijn streven naar hogere doelen en grotere successen.

Nadat de winstgevende jaren zestig plaats maakten voor de verlieslijdende jaren zeventig dwong de overheid in 1971 de Rijn-Schelde Combinatie en Verolme Verenigde Scheepswerven tot een fusie. Het moest de zware concurrentiestrijd tussen de scheepswerven beëindigen en de bedrijven door de zware economische tijden loodsen. Ondanks de miljarden aan overheidssteun werd de RSV een fiasco. De onderlinge strijd bleef bestaan en er was sprake van een opeenstapeling van verkeerde beslissingen, ondoordachte investeringen en een niet eenduidig overheidsbeleid die uiteindelijk de ondergang van het bedrijf betekenden. In 1983 ging RSV definitief failliet en dat was het einde van de droom van Cornelis Verolme.
Pagina terug
Zoeken in collecties