Schatkamer

Het Streekarchief beheert het cultureel erfgoed van Voorne-Putten: een unieke collectie van middeleeuwse oorkonden, foto’s, kaarten en documenten die het verhaal van deze regio vertelt.

  

Het Brielse Stadsrecht

Schatkamer
30 JUN 2017
Het Brielse Stadsrecht
Het Brielse Stadsrecht
Het is 1330 als enkele leden van het bestuur uit het voortvarende handelsplaatsje Brielle het vermetele plan opvatten om de heer van Voorne het verzoek voor te leggen om hun nederzetting speciale rechten en privileges te gunnen. Inmiddels is het rijke Brielle haar heer meermalen te hulp geschoten door grote geldsommen ter beschikking te stellen. Nu werd het tijd dat daar iets tegenover werd gesteld.

Plan 2000+

Schatkamer
30 JUN 2017
Plan 2000+
Halverwege de jaren vijftig was er sprake van een omslag en werden grootse bouwprojecten niet meer beschouwd als onderdeel van de naoorlogse wederopbouw, maar als investeringen in de toekomst.
De vooruitzichten voor de toekomst waren rooskleurig: het CBS rapporteerde omstreeks 1960: ,,In het jaar 2000 wonen er 18 miljoen mensen in Nederland. De welvaart is dan groot, de vrije tijd is sterk toegenomen en autobezit is algemeen. De automatie heeft op alle levensgebieden veld gewonnen. De vakanties zijn lang. De mensen krijgen beter onderwijs, blijven langer gezond en worden ouder.''
En om die enorme bevolkingsgroei en welvaart te stimuleren moest er worden geïnvesteerd in werkgelegenheid en voldoende woonruimte.

Spijkenisserbrug

Schatkamer
30 JUN 2017
Spijkenisserbrug
De Nieuwe Brielsche Courant van Zondag 17 juni 1900 meldde: ,,In onze anders zoo stille gemeente Spijkenisse is tegenwoordig een gezellige bedrijvigheid waar te nemen. De oorzaak is gelegen in de werkzaamheden, welke worden verricht ten behoeve van de trambaan Rotterdam-Hellevoetsluis. Zij bestaan vooralsnog in het maken van pijlers en dijkwerken. Zware, lange dennen verdwijnen in de bodem; groote massa's klei worden uitgegraven en weggevoerd, terwijl gaten met bagger worden volgespoten.'' De hier beschreven grondwerken werden uitgevoerd ten bate van de aanleg van de Spijkenisserbrug, die tussen 1900 en 1903 werd gebouwd om de Oude Maas te overspannen.

De Burcht van Oostvoorne

Schatkamer
29 JUN 2017
De Burcht van Oostvoorne
Het moet ooit een indrukwekkend complex zijn geweest: de massieve donjon die staande op de motte een stempel drukte op het landschap van het Middeleeuwse Voorne. De woontoren was in opdracht van de Heer van Voorne gebouwd op een kunstmatige heuvel en diende zowel als verdedigingswerk voor zijn territorium als uitvalsbasis voor jachtpartijen in de nog woeste bossen en duinvalleien.

Verolme Scheepswerven

Schatkamer
29 JUN 2017
Verolme Scheepswerven
Op vrijdagmiddag 22 mei 1959 stond de duizenden belangstellenden op de werf van Verolme een indrukwekkend spektakel te wachten: de te waterlating van de Mohamed Reza Shah. Het schip was gebouwd voor de National Iranian Tanker Company en had een lengte van ruim tweehonderd meter. Cornelis Verolme had wederom kosten noch moeite gespaard om zijn scheepswerf flink in de belangstelling te zetten. Een foto-album uit het persoonlijk archief van de Rozenburgse burgemeester J.C. Aschoff geeft een prachtig beeld van de middag waarop zowel Koningin Juliana als de Iraanse keizer Mohamed Reza Shah Pahlavi een bezoek brachten aan Rozenburg.

Sinterklaas

Schatkamer
29 JUN 2017
Sinterklaas
Sinterklaas is een feest voor jong en oud, dat al eeuwen wordt gevierd. Maar in al die tijd is de traditie uiteraard aan veranderingen onderhevig geweest. De kranten van vóór 1900 geven een indruk hoe het feest in vroeger tijden werd beleefd. Zo was het in Hellevoetsluis op 5 en 6 december 1882 als overal elders: slecht weer, smerige straten ‘vervuld van 't woelig koopgedruis' en ‘woningen vol verwachting en gezangen.'

Polder Oudenhoorn

Schatkamer
29 JUN 2017
Polder Oudenhoorn
Het is dit jaar precies 650 jaar geleden dat er een stuk gors ter bedijking werd uitgegeven dat bekend zou komen te staan als de polder Oudenhoorn. In tegenstelling tot de uitgebreide viering tijdens het 600-jarig jubileum in 1955 is er dit jaar nog nauwelijks aandacht geweest voor het historische feit.

Operatie bezem

Schatkamer
29 JUN 2017
Operatie bezem
Na 1 februari 1953 kreeg het dichten van de doorgebroken dijken de hoogste prioriteit. Zwaar materieel en veel mankracht werden ingezet om zo snel mogelijk de schade te herstellen. Tegelijkertijd werd begonnen met het plaatsen van talloze noodgemalen, die wekenlang onafgebroken pompten om de vele tienduizenden kubieke meters water uit de polders te zuigen. Langzaamaan vielen de getroffen gebieden droog en kon worden begonnen aan de grote schoonmaak, die de bijnaam Operatie Bezem meekreeg.

De slag bij Zwartewaal

Schatkamer
29 JUN 2017
De slag bij Zwartewaal
Na de dood van de Hollandse graaf Willem IV in 1345 brak er tussen zijn zus Margaretha en haar zoon Willem V een opvolgingsstrijd los, die uit zou monden in de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Ook Voorne raakte in de strijd betrokken, want op dinsdag 5 juli 1351 kwam het op de Maas ter hoogte van Zwartewaal tot een treffen tussen de vloten van Margaretha en Willem V. ,,Root beronnen was die Mase van bloede, verstaet dat wel'', aldus één van de schaarse bronnen die melding maken van de bloedige, driedaagse zeeslag.

De Molen van Geervliet

Schatkamer
29 JUN 2017
De Molen van Geervliet
Boven het polderlandschap van Voorne-Putten steken her en der de molenwieken nog in de lucht. De bijzondere gebouwen zijn in feite pre-industriële machines die werden ingezet bij het malen van graan, het zagen van hout of het wegpompen van water. De molen van Geervliet staat vlak naast de Groene Kruisweg en is daarmee een echte blikvanger. Slechts weinig passanten zullen beseffen dat de oorspronkelijke molen is gebouwd op een wachttoren van de middeleeuwse stadsmuur en dat in de romp van de molen de schietgaten nog altijd te zien zijn.

Pagina 1 2
Zoeken in collecties