Leges

TARIEVENTABEL
ALS BEDOELD IN ARTIKEL 5 VAN DE LEGESVERORDENING 2021

1. Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de bescheiden berustende in de archieven en verzamelingen, ongeacht het resultaat, voor ieder daaraan besteed half uur € 30,-

2. Onverminderd het bovenstaande bedragen de tarieven voor het leveren van:

a. fotokopieën (kleur of zwart/wit) op
A4-formaat € 0,45
A3-formaat € 0,60

b. scans (300dpi)
A4-formaat (enkel) € 0,50
idem (max. 25, mits doorvoer) € 3,00
maximaal A2-formaat € 3,00
maximaal A0-formaat € 8,00

3. Indien de gevraagde stukken moeten worden toegezonden, worden hiervoor de verschuldigde portokosten volgens de tarieven van Post.nl berekend, vermeerderd met een bedrag voor administratie-
kosten ad € 2,00

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het bestuur van het streekarchief Voorne-Putten op 7 juli 2021.
Zoeken in collecties