Jaarverslagen

Het Streekarchief stelt jaarlijks een Jaarverslag samen om verantwoording af te leggen over de verrichte werkzaamheden en een overzicht te geven van de nieuw verworven archieven en collecties. 

Via onderstaande link kunt u het jaarverslag downloaden:

Jaarverslag streekarchivaris 2018.pdf
Zoeken in collecties