Nieuws

Open data nu beschikbaar

Nieuws
27 MAA 2017
De database van het Streekarchief is ingericht om gegevens als Open Data beschikbaar te stellen. Burgers en bedrijven kunnen dankzij de ‘Wet hergebruik van overheidsinformatie’ (Who) een verzoek indienen tot het verstrekken van overheidsinformatie. Ook archieven behoren tot de instellingen met een publieke taak waar de Who op van toepassing is. Daarom stelt het Streekarchief haar inventarissen en genealogische database als open data ter beschikking. Deze data kan als basis dienen voor nieuwe producten en diensten, zoals apps en analyses, en mag zodoende door derden worden gebruikt voor zowel commerciële als niet-commerciële doeleinden.
Pagina terug
Zoeken in collecties