Toestand van de kust en duingebied Rockanje omstreeks 1608. Gekopieerd naar kaart 2030 van het Rijksarchief no. 17
Toestand van de kust en duingebied Rockanje omstreeks 1608. Gekopieerd naar kaart 2030 van het Rijksarchief no. 17 x
Informatie over afbeelding of scan x
Toestand van de kust en duingebied Rockanje omstreeks 1608. Gekopieerd naar kaart 2030 van het Rijksarchief no. 17
Beschrijving:
Toestand van de kust en duingebied Rockanje omstreeks 1608. Gekopieerd naar kaart 2030 van het Rijksarchief no. 17
Vervaardiger:
Jacob Corn´s Koutter
Opmerkingen:
Origineel berust bij het Rijksarchief. Links boven staat de volgende tekst op de kaart, `Caerte gemaeckt ten versoucke van mijn EHeere Sento Rijno Mr. des Graeffrlixheijt van Hollant ende mijne heere Hugo Grootsius Advecaet Fiscael van de duijnen ende gorsingen ende aenpaellende polders met haer inbraecken oock mede de strange tot aent waeter van de zee ende dat van den Quacsen houch tot aent Berkenrijs gelijck men hier opde caerte zien mag, dit alles gestelt op zijn mate met de voorense roede hebbe oock hier opgemaeckt een aenwijsinge met de caerte ackerdeerende actem onder mijn hant dezen 18e october 1608
Jacob Corn´s Kouter geswooren geoctoord lantmeter´s Lands van Voorne.
Plaats:
Rockanje
Collectie:
Streekarchief Voorne-Putten
Schaal:
met een passer van 120 voornse roeden
Afmeting:
52 x 97 cm
Kleur:
zwart-wit
Locatie:
G026
Uw bestand wordt voorbereid, een moment geduld alstublieft.