Verder Onderzoek

In de collecties van het Streekarchief is veel te vinden, maar voor aanvullend onderzoek verwijzen we graag naar een aantal websites van instellingen of bronnen waar ook veel informatie over de regio Voorne-Putten is terug te vinden.

Archieven.nl
www.archieven.nl
Een database waar de collectie van ruim vijftig archiefdiensten in Nederland zijn gebundeld

Archieven.beginthier
http://archieven.beginthier.nl
Deze website biedt een overzicht van archiefdiensten in binnen- en buitenland
 
Beeldbank van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
Een uitgebreide collectie kaarten en foto’s van gebouwen, landschappen en archeologie.

Begraafplaatsen-online
http://www.online-begraafplaatsen.nl/zoeken.asp
Een database met de gegevens en foto’s van grafstenen op begraafplaatsen in heel Nederland.

Centraal Bureau voor Genealogie
www.CBG.nl
Het Centraal Bureau voor Genealogie is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en geeft tips en advies voor uw onderzoek.

Cultuurweb Brielle
www.cultuurwebbrielle.nl
Portaal naar alle culturele verenigingen in Brielle.

Geschiedenis van Zuid-Holland
https://geschiedenisvanzuidholland.nl
Deze site is een samenwerkingsverband tussen de archiefdiensten van Zuid-Holland en biedt historische informatie en zoekmogelijkheden in de collecties.

Genealogische Centrum Goeree-Overflakkee
https://genealogieflakkee.nl
Deze site bevat genealogische gegevens over de bewoners van Goeree-Overflakkee van weleer.

Historische Museum Den Briel
www.historischmuseumdenbriel.nl
Informatie en collectie over het museum van de Tachtigjarige Oorlog.

Nationaal Archief
www.gahetna.nl
Hier berusten de overheidsarchieven, waarin eveneens een schat aan informatie over de regio Voorne-Putten is te vinden.

Nieuwesluis
www.nieuwesluis.nl
Verhalen en foto’s over het verdwenen dorp Nieuwesluis.

Open Archieven
https://www.openarch.nl
Database waarin open data van genealogische aard gecombineerd wordt aangeboden.

Stadsarchief Rotterdam
www.stadsarchief.rotterdam.nl
Informatie over de stad Rotterdam en haar inwoners.

Streekarchief Goeree-Overflakkee
www.streekarchiefgo.nl
Historische informatie over het eiland Goeree-Overflakkee.

Topo-Tijdreis
www.topotijdreis.nl
Historische kaarten uit de afgelopen 200 jaar.

WieWasWie
www.wiewaswie.nl
Een landelijke database met beschrijvingen van miljoenen akten van de burgerlijke stand.

Zuidland Ons Dorp
www.zuidlandonsdorp.nl
De website met foto’s van Zuidland van vroeger en nu

Zoekakten
https://zoekakten.nl
Website waarop gescande microfilms van Nederlandse archieven zijn te vinden
Zoeken in collecties