Stichting Streekhistorie

Gegevens betreffende de ANBI-status van de Stichting Streekhistorie VPR

Stichting Streekhistorie Voorne-Putten en Rozenburg


Fiscaal nummer/RSIN 93.91.617

Postadres/Secretariaat:
Stavenissestraat 14
3086 RG  ROTTERDAM
streekhistorievpr@gmail.com

De Stichting Streekhistorie VPR werd in 1990 opgericht met als doel 1) de bevordering van de bestudering van de geschiedenis van Voorne-Putten en Rozenburg in al haar facetten; 2) de bevordering van de samenwerking tussen personen en/of organisaties die zich met de bestudering van deze geschiedenis op lokaal of regionaal niveau bezighouden en 3) het wekken van publieke belangstelling voor deze geschiedenis.

Beleidsplan

De doelstellingen van de stichting zijn anno 2016 ongewijzigd. Nog steeds wordt er medewerking verleend aan publicaties, lezingen en tentoonstellingen en ondersteuning van onderzoekers. Wel wordt er afscheid genomen van de in de tijd ontwikkelde verenigingsstructuur en wordt er momenteel gezocht naar nieuwe vormen van samenwerking met het Streekarchief.

Het beleid van de stichting vervat in vijf punten

•    Behartigen van de belangen van de onderzoeker.
•    Adviseren bij onderzoek en publicatie van de resultaten.
•    Bieden van ondersteuning aan het Streekarchief
•    Presenteren van resultaten van onderzoek d.m.v. van publieksactiviteiten als exposities en lezingen.

Bestuursleden

N.P. de Vries, voorzitter
F. Moerland, secretaris
J. Willemsen, penningmeester
M. de Leeuw van Weenen-van der Hoek, bestuurslid
L.R. van der Linden-de Snaijer, bestuurslid
 

Donateurs

Donateurs krijgen eenmaal per jaar verslag van de activiteiten van het stichtingsbestuur en worden jaarlijks uitgenodigd voor een donateursbijeenkomst. Daarnaast kunnen zij gratis lezingen en publieksactiviteiten van de stichting bijwonen.

Financiën

De Stichting is wat betreft financiën afhankelijk van donaties. Daarnaast kan de stichting voor speciale projecten externe  fondsen werven.
Wegens uitblijvende publicaties en de zoektocht naar nieuwe samenwerkingsverbanden heeft de stichting besloten om over de jaren 2015 en 2016 de donateursbijdrage te laten vervallen.

N.B. Voor zowel het bestuur als auteurs van publicaties geldt dat de stichting zich onthoudt van beloning.

Financieel overzicht

ONTVANGSTEN
   
Donaties 2016   PM
Publicaties         PM

UITGAVEN   

Kamer van Koophandel    24,08
Lezingen                          300,00
Onkosten giro                  65,63
Portokosten                     250

Diversen                          100,00

SALDO
december 2016: € 25.975,98.
Zoeken in collecties