Brielle

Brielle tot 1300

Geschiedenis per plaats
19 JUN 2017
Het ontstaan van Brielle

In de elfde en twaalfde eeuw bestond Voorne uit een verzameling kleine en grote eilandjes, slikken en zandplaten. In deze ruige omgeving vestigden zich boerenfamilies, die de moerassige veenlanden in de loop der eeuwen ontgonnen en in gebruik namen voor landbouw en veeteelt. De Noordzee en de Maas vormden echter een grote bedreiging. In het midden van de twaalfde eeuw vonden verschillende grote overstromingen plaats, die de in cultuur gebrachte gebieden volledig verwoestten.

Brielle 1300 - 1572

Geschiedenis per plaats
19 JUN 2017
Handelsstad Brielle

Tussen 1300 en 1400 nam de handel in Brielle een hoge vlucht. Aan de hand van diverse tolvrijheden die de stad ontving, blijkt dat de handelaren over grote afstanden handel dreven. Zo kregen de Briellenaren in 1280 van Floris V tolvrijheid en in 1368 ontving de stad van de Zweedse koning Aelbert toestemming om een nederzetting op het Zuidzweedse Skoone te bouwen. Brielle komt in de dertiende en veertiende eeuw veelvuldig voor in tollijsten en stukken over handelskwesties. De handel bezorgde de stad flinke rijkdom en macht.

Brielle 1572 - 1813

Geschiedenis per plaats
19 JUN 2017
Protestantse wind
De omslag van Katholicisme naar Protestantisme had belangrijke gevolgen. Alle bezittingen van de kloosters en kerken werden in een soort fonds ondergebracht en de opbrengst gebruikt voor algemene zaken, zoals het salaris van onderwijzers, het onderhoud van het pesthuis en de bouw van bijvoorbeeld een nieuwe pastorie. In de Catharijnekerk en de Pieterskerk werden de altaren verwijderd en de Pieterskerk werd door de loodsdienst in gebruik genomen als opslagplaats. De watergeuzen verboden alle aspecten van de katholieke eredienst, dus zouden er nooit meer processies en ommegangen door Brielle trekken.

Brielle 1814 - 1940

Geschiedenis per plaats
19 JUN 2017
Op 18 juni 1814 werd een nieuw stadsbestuur aangesteld, maar bestuurlijk zou het nooit meer worden zoals vroeger. Brielle was zijn positie als stemhebbende stad in Den Haag verloren en was daarmee haar inspraak op landelijk niveau kwijt.

Brielle 1940 - heden

Geschiedenis per plaats
19 JUN 2017
Tweede Wereldoorlog

De oorlogsdagen tussen 10 en 14 mei verliepen in Brielle vol onzekerheid. Met regelmaat kwamen Duitse, Engelse en Nederlandse vliegtuigen over, waardoor regelmatig het luchtalarm weerklonk. Er kwamen vluchtelingen uit Veenendaal die opvang vonden en ook diverse Joden arriveerden in Brielle, in de overtuiging dat ze van hier per boot naar Engeland konden reizen. Op 12 mei werd een Engels vliegtuig neergeschoten, dat terecht kwam nabij de Bedevaartskerk aan de Kloosterweg. Twee inzittenden kwamen om, een derde bemanningslid werd opgenomen in Huize Ellemeet om te worden behandeld aan zijn gebroken been. Tegen de avond van 14 mei werd duidelijk dat Nederland had gecapituleerd. De hele dag was al te zien dat Rotterdam in brand stond: grote rookwolken rezen tot hoog in de hemel. De volgende dag arriveerde de eerste Duitse instructie. De bezetting was begonnen.
Zoeken in collecties