Abbenbroek

Abbenbroek 1811 - nu

Geschiedenis per plaats
19 JUN 2017
1811-nu

In 1831 werd een nieuwe school gebouwd. Het aantal inwoners nam langzamerhand toe. In 1839 was het aantal gegroeid naar 640 inwoners. Landbouw bleef de belangrijkste bron van inkomsten, maar daar kwam rond de eeuwwisseling verandering in. In 1888 werd Abbenbroek als steekproef onderzocht door de Landbouwcommissie, die onderzoek deed naar de mate waarop Nederland leed aan een landbouwcrisis. De prijs van graan was ten gevolge van de industriële revolutie in relatief korte tijd enorm in prijs gedaald, waardoor veel boeren in de problemen kwamen. De landbouwers konden de hypotheek niet meer opbrengen en beschikten nauwelijks over kapitaal om te investeren in machines, die juist de kostprijs van de teelt van graan konden verlagen. Er was minder werk voor arbeiders, die uit Abbenbroek naar de stad trokken.

Molen

De windmolen bleef een belangrijk bedrijf voor de bakkers en boeren. Isaak Bubberman was sinds 1826 als knecht in dienst van Hermanus de Lang, en bij de verkoop van de molen in 1835 aan Cornelis van Brakel bleef hij als molenaar in dienst. Op 9 december 1842 werd door Hendrik Bubberman de eerste steen gelegd van de nieuwe molen. Dit is de bakstenen grondzeiler, De Hoop, die nog steeds als herkenningspunt aan de Gemeenlandse Dijk staat. In 1974 werd de molen gekocht door de gemeente Abbenbroek, die het monument tussen 1975 en 1978 restaureerde.

Watersnoodramp

Ook Abbenbroek werd door de Watersnoodramp getroffen. Op 1 februari stroomde het water 's ochtends vroeg vanuit de polder Zuidland door een gat in de Haasdijk en vanuit de polder Oudenhoorn over de Katerwaalsedijk naar Abbenbroek. De ramp kostte het leven van 1 slachtoffer, die tijdens een reddingspoging naast de boot stapte. Op 4 februari werd besloten het dorp grotendeels te evacueren. Enkele weken later werd het dorp grondig schoongemaakt, en terwijl de ouders de huizen repareerden, kregen de kinderen les in de muziektent en op de zolder van bakkerij Kastelein, die als noodschool waren ingericht.

Verenigingsleven

Tegen het einde van de negentiende eeuw kwam het verenigingsleven ook in Abbenbroek van de grond. Nog altijd bestaat de muziekvereniging De Kleine Trompetter, opgericht in 1889. De muziektent in de kom van het dorp dient al bijna een eeuw als podium voor de muzikale optredens. Om het verenigingsleven een plaats te geven, werd op 23 oktober 1979 werd de eerste paal geslagen voor het nieuwe dorpshuis. Daarvoor moesten echter het gemeentehuis, de school en de hoofdonderwijzerswoning worden afgebroken.

Sinds 1980 maakt Abbenbroek deel uit van gemeente Bernisse. In 1987-1988 verrees hier het gemeentehuis.
 
wapen

De Hoge Raad van Adel bevestigde op 24 juli 1816 het bezit van het wapen ‘van keel, beladen met een broek van zilver'.
 
Bronnen:
A.J. van der Aa, ‘Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden' (Gorinchem, 1839)

Elizabeth den Hartog, ‘De oudste kerken van Holland, van kerstening tot 1300', (Utrecht, 2002)

C. Hoek, ‘Oudheidkundig bodemonderzoek te Rotterdam en omgeving in 1968', in: Rotterdams Jaarboekje 1969. pag. 86-87.

C. Hoek, ‘Het archief van de heerlijkheid Abbenbroek, 1290-1794', in: Ons Voorgeslacht, 1968. pag. 229-240.

C. Hoek, ‘De heerlijkheid Abbenbroek en het geslacht Van Abbenbroec', in: De Nederlandse Leeuw, 1968. kol. 240-253

Jan Kluit, ‘De landen van Oost, West, en Zuid-Voorn', 2e deel, 2e stuk (ca. 1750)

P.J. Margry & C.M.A. Caspers, ‘Bedevaartplaatsen in Nederland, deel 1: Noord- en Midden-Nederland', (Hilversum, 1997)

N.N., ‘Bernisse..... Ja!', (1988)

 

Pagina terug
Zoeken in collecties